IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Јована Станковић

Истраживач приправник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд, Србија
Центар за инструменталну анализу, (приземље, соба 311)
Телефон: +381 11 2630474
Факс: +381 11 2636061
Електронска пошта: jovanas@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2012. Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2013. Мастер хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2013. Уписане докторске академске студије-Хемијске науке, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.

Звања:

2013. Истраживач приправник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионално искуство:

2013. - Аналитичар у лабораторији ИНСТИТУТ МОЛ
2013. и сада ИХТМ – Центар за хемију.
2014. 35. Тест оспособљености Организације за забрану хемијског оружја (OPCW)

Области интересовања: Хемија секундарних метаболита

Знање језика: Енглески

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2015 и сада Секундарни метаболити дивље-растућих и култивисаних биљака са потенцијалном биолошком активношћу (Пројекат међуакадемијске сарадње између Бугарске академије наука (БАН) и Српске академије наука и уметности (САНУ))

Основна истраживања:
2011 – 2016. - Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање структуре и активности

Изабране публикације:

  1. Godjevac, Dejan; Stanković, Jovana; Novaković, Miroslav; Andjelković, Boban; Dajić-Stevanović, Zora; Petrović, Milica; Stanković, Miroslava, Phenolic compounds from Atriplex littoralis and their radiation mitigating activity, Journal of Natural Products (2015), 78(9), 2198-2204.
  2. Aćimović Milica, Filipović V., Stanković Jovana, Cvetković Mirjana, Đukanović Lana: The influence of environmental conditions on Carum carvi L. var. Annum seed quality. Ratarstvo i povrtarstvo (2015), 52(3), 91-96.