IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Милица Радибратовић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Универзитет у Београду, Студентски трг 12-16, 11000 Београд, Србија.
Група: Група за Молекулско Моделовање и Биоинформатику
Електронска пошта: milicab@chem.bg.ac.rs

Образоање:

2008. Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду,
2010. Мастер хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду,
2010 – студент докторских студија, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.

Звања:

2011. Истраживач приправник,
2011. Истраживач сарадник.

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво,
Српско кристалографско друштво.

Професионално искуство: 2011 – ИХТМ, Центар за хемију, Универзитет у Београду

Области интересовања: Теоријска хемија, Неорганска хемија, Биохемија

Знање језика: Енглески језик

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
2011 – 2013: Проучавање физичкохемијских и биохемијских процеса у животној средини који утичу на загађење и истраживање могућности за минимизирање последица,
2013 – 2015: Проучавање односа структуре и активности новосинтетисаних биолошки активних супстанци,
2015 – Молекуларне особине и модификације неких респираторних и нутритивних алергена.

Изабране публикације:

Публиковани радови:

  1. Božidarka L. Zarić, Milica V. Bukorović, Srđan S. Stojanović, "Strong and weak hydrogen bonds in Sm/LSm oligomeric assemblies: a comparison of intra- and interchain interaction", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 2013, 8 (2), 639-654.
  2. Simeon L. Minic, Miloš Milcic, Dragana Stanic-Vucinic, Milica Radibratovic, Theodore G. Sotiroudis, Milan R. Nikolic and Tanja Ćirković Velickovic, „Phycocyanobilin, a bioactive tetrapyrrolic compound of blue-green alga Spirulina, binds with high affinity and competes with bilirubin for binding on human serum albumin“, RCS Advances, 2015, 5, 61787-61798.