IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Душанка Радановић

Научни саветник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за хемију, Хемијски факултет,
Студентски трг 12-16, II спрат, лабораторија 527, 11158 Београд 118, ПАК 105104, Србија
Телефон: +381 11 3336737
Факс: +381 11 2636061
Мобилни телефон:
Електронска пошта: radanovic@chem.bg.ac.rs

Образовање:

1988 Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
1995 Магистар хемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
1999 Доктор наука, Хемијски факултет, Универзитет Адам Мицкиевич, Познањ, Пољска

Звања:

1999 Научни сарадник
2004 Виши научни сарадник
2012 Научни саветник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво, Српско кристалографско друштво

Професионлно искуство: 2002 – данас – ИХТМ – Центар за хемију, Универзитет у Београду

Области интересовања: Координациона хемија, Кристалографија

Знање језика: Енглески

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
2011 – 2014. "Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама" (ОИ172055). Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
2011 – 2014. "Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима" (ОИ172036). Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Изабране публикације:

Публиковани радови:

1. B. Warżajtis, U. Rychlewska, D.D. Radanović, I.M. Stanojević, N.S. Drašković, N.S. Radulović and M. I. Djuran,
"Carboxylato-bridged polymeric complexes of chromium(III) with the hexadentate ()-1,3-pentanediamine-N,N,N',N'-tetraacetate ligand carrying different counter ions. Stereospecific formation and crystal structures of Na[Cr(1,3-pndta)]H2O, K[Cr(1,3-pndta)]H2O and Ca[Cr(1,3-pndta)]24H2O", Polyhedron, 67 (2014) 270-278. 
2. N.S. Drašković, D.D. Radanović, U. Rychlewska, B. Warżajtis, I.M. Stanojević and M.I. Djuran, "Synthesis and spectral characterization of nickel(II) and copper(II) complexes with the hexadentate (±)-1,3-pentanediamine-N,N,N',N'-tetraacetate ligand and its pentadentate derivative: Stereospecific formation and crystal structure of [Mg(H2O)6][Ni(1,3-pndta)]×4H2O", Polyhedron 43 (2012) 185-193. 
3. N. Filipović, T. Todorović, D. Radanović, V. Divjaković, R. Marković, I. Pajić and K. Anđelković, "Solid state and solution structures of Cd(II) complexes with two N-heteroaromatic Schiff bases containing ester groups", 
Polyhedron, 31 (2012) 19-28.
4. B. Čobeljić, B. Warżajtis, U. Rychlewska, D. Radanović, V. Spasojević, D. Sladić, R. Eshkourfu and K. Anđelković, "Synthesis and structure of a Ni(II) complex with N′,N′2-bis[(1E)-1-(2-quinolyl)methylene]propane-dihydrazide: multiple intramolecular CH ··· π interactions between quinoline and quinolineimine chelate", J. Coord. Chem., 65 (2012) 655-667.
5. U. Rychlewska, B. Warżajtis, D.D. Radanović, N.S. Drašković, I.M. Stanojević and M.I. Djuran, 
"Structural diversification of the coordination mode of divalent metals with 1,3-propanediaminetetraacetate (1,3-pdta): The missing crystal structure of the s-block metal complex [Sr2(1,3-pdta)(H2O)6]H2O", Polyhedron, 30 (2011) 983-989.
6. S. Bjelogrlić, T. Todorović, A. Bacchi, M. Zec, D. Sladić, T. Srdić-Rajić, D. Radanović, S. Radulović, G. Pelizzi and K. Anđelković, "Synthesis, structure and characterization of novel Cd(II) and Zn(II) complexes with the condensation product of 2-formylpyridine and selenosemicarbazide. Antiproliferative activity of the synthesized complexes and related selenosemicarbazone complexes", J. Inorg. Biochem., 104 (2010) 673-682. 
7. T.R. Todorović, U. Rychlewska, B. Warżajtis, D.D. Radanović, N.R. Filipović, I.A. Pajić, D.M. Sladić and K.K. Anđelković, "Synthesis, characterization and antimicrobial activity of Ni(II) and Zn(II) complexes with N',N'2-bis[(1E)-1-(2-pyridyl)ethylidene]propanedihydrazide. Crystal structures of two highly solvated bimetallic complexes of Ni(II)", Polyhedron, 28 (2009) 2397-2402. 
8. T.R. Todorović, A. Bacchi, D.M. Sladić, N.M. Todorović, T.T. Božić, D.D. Radanović, N.R. Filipović, G. Pelizzi and K.K. Anđelković, "Synthesis, characterization and biological activity evaluation of Pt(II), Pd(II), Co(III) and Ni(II) complexes with N-heteroaromatic selenosemicarbazones", Inorg. Chim. Acta, 362 (2009) 3813-3820.
9. D.D. Radanović, U. Rychlewska, B. Warżajtis, M.S. Cvijović, M.Dj. Dimitrijević and M.I. Djuran, "Tuning the topologies of Co(II) and Ni(II) complexes with EDTA, 1,3-PDTA and 1,4-BDTA ligands: Synthesis and spectroscopic data of [Mg(H2O)6][Co(1,4-bdta)]·3H2O and [Mg(H2O)6][Ni(1,4-bdta)]·3H2O complexes, and the X-ray structure of their chiral crystals", Polyhedron, 26 (2007) 4799-4808. 
10. U. Rychlewska, B. Warżajtis, D. Cvetić, D.D. Radanović, D.M. Gurešić and M.I. Djuran, "Two distinct manganese(II) complexes with hexadentate 1,3-propanediaminetetraacetate ligand: The ability of metal(II) complexes with 1,3-pdta ligand to form solid solutions", Polyhedron, 26 (2007) 1717-1724.
11. D.D. Radanović, U. Rychlewska, M.I. Djuran, B. Warżajtis, N.S. Drašković and D.M. Gurešić, 
"Alkaline earth metal complexes of the edta-type with a six-membered diamine chelate ring: crystal structures of [Mg(H2O)6][Mg(1,3-pdta)]2H2O and [Ca(H2O)3Ca(1,3-pdta)(H2O)]2H2O: comparative stereochemistry of edta-type complexes", Polyhedron, 23 (2004) 2183-2192. 
12. D.D. Radanović, U. Rychlewska, M.I. Djuran, N.S. Drašković, M.M. Vasojević, I.M. Hodžić and D.J. Radanović 
"Simple synthetic method and structural characteristics of (1,3-propanediaminetetraacetato)cobalt(II) complexes: uniform crystal packing in a series of metal(II) complexes with 1,3-propanediaminetetraacetate ligand", Polyhedron, 22 (2003) 2745-2753.

Излагања по позиву:

1. Dušanka D. Radanović, "Metal(II) and metal(III) complexes with diaminopolycarboxylate 1,3-pdta-type ligands - A crystallographic perspective", 22nd Conference of the Serbian Crystallographic Society, June 11-13, 2015, Smederevo – Plenarno pedavanje.

Уџбеници:

Б. Прелесник, К. Анђелковић, Д. Радановић, Т. Тодоровић,

"Збирка задатака из кристалографије и рендгенске структурне анализе", Хемијски факултет, Београд, 2007. ЦИП-Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд, 548. 7(075.8) (076); ИСБН 978-86-7220-029-4.