IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Марија Пергал

Виши научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд

Лабораторија 538, II спрат, блок Ц
Телефон: 011/33 36 745
Факс: 011/26 36 061
Мобилни телефон: 064/27 51 486
Електронска пошта: marijav@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2003. Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2007. Магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2012. Доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.

Звања:

2003. Истраживач приправник
2007. Истраживач сарадник
2012. Научни сарадник
2017. Виши научни сарадник

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво
Друштво физико-хемичара

Професионално искуство:

2003. – ИХТМ – Центар за хемију, Универзитет у Београду
2003. – 2004. – Асистент на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду за предмете Општа и неорганска хемија и Органска хемија.
2004. – 2007. – Асистент на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду за предмет Аналитичка хемија.
2007. – 2012. – Асистент на Хемијском факултету Универзитета у Београду за предмет Хемија макромолекула

Области интересовања:

 1. Синтеза сегментираних полиуретана и поли(уретан-уреа) на бази поли(диметилсилоксана)
 2. Синтеза умрежених полиуретана на бази хиперразгранатих полиестара и различитих функционализованих поли(диметилсилоксана)
 3. Синтеза и карактеризација полимерних нанокомпозита
 4. Синтеза термопластичних полиестара на бази поли(диметилсилоксана)
 5. Синтеза хомополимера и кополимера на бази силицијума (тј. функционализованих полисилоксана)
 6. Испитивање структуре и својстава полимера и полимерних нанокомпозита применом различитих метода: 1H, 13C, i 2D (COSY, HSQC, HMBC) NMR спектроскопија, FTIR спектроскопија, вискозиметрија разблажених раствора, гел-пропусна хроматографија (GPC), диференцијално-скенирајућа калориметрија (DSC), термогравиметрија (TG), динамичко-механичка анализа (DMA), SAXS, WAXS, скенирајућа-електронска микроскопија (SEM), атомска микроскопија сила (AFM), одређивање тврдоће (Shore A i Shore D), мерење контактног угла, одређивање површинске енергије, мерење апсорпције воде и испитивање бубрења у одговарајућим растварачима
 7. Испитивање биокомпатибилности полимерних материјала
 8. HPLC-DAD - Анализа органских једињења у води, земљишту, храни, производима индустријских процеса
Знање језика:

енглески

Награде и признања:

2011/2012 – у анкети студената изабрана као једини асистент који је најпозитивније утицао на усавршавање студената из предмета Хемија макромолекаула на Хемијском факултету Универзитета у Београду
2006. – IUPAC-ова награда за најбољу постер презентацију, XLIV Саветовање Српског хемијског друштва

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:

2003. – 2005. Синтеза, модификовање и карактерисање синтетских и природних полимерних материјала (Пројекат бр. 1948)
2005. – 2010. Синтеза и карактеризација полимера и полимерних (нано) композита молекулске и надмолекулске структуре (Пројекат бр. 142023)
2011. – 2016. Синтеза и карактеризација нових функционалних полимера и полимерних нанокомпозита (Пројекат бр. 172062)
2015. - 2016. Члан пројектног тима и учествује у реализацији научно-истраживачког Пројекта под називом: Синтеза и карактеризација биокомпатибилних и биодеградабилних термопластичних еластомера на бази поли(L-лактида) и поли(диметилсилоксана) (суфинансира Министарство науке и технологије Републике Српске; Пројекат бр. 19/6-020/961-43/15)

Остало:

октобар 2012. Предавање по позиву: "Биокомпатибилни термопластични полиуретани на бази поли(диметилсилоксана)" ( у оквиру секције за Хемију макромолекула Српско хемијског друштва, Технолошко-металуршки факултет, Београд)

новембар 2016. Пленарно предавање: Термопластични полиуретани који садрже поли(диметилсилоксан): Синтеза, својства и примена; 4. Конференција младих хемичара Србије, Београд, 2016

Од 2014. члан је Научног већа Научне установе ИХТМ, Универзитет у Београду

Током 2014. била је члан Научног одбора ИХТМ-а, Универзитет у Београду

Изабране публикаије:

Монографије, поглавља у књигама:

 1. M. V. Pergal, M. Balaban, "Polyethylene terephthalate: Synthesis, and Physicochemical Properties" in: Polyethylene terephthalate: Uses Properties, and Degradation, Editors: N. A. Barber, Nova Science Publishers, Inc. New York, 1-101 (2017).
 2. M. V. Pergal, M. Balaban, B. Dojčinović, D. Manojlović, "Thermoplastic Polyurethane Nanocomposites" in: Thermoplastic Composites: Emerging Technology, Uses and Prospects, Editors: E. Ritter, Nova Science Publishers, Inc. New York, 17-89 (2017).
 3. M. V. Pergal, M. Balaban, "Synthesis and structure-property relationships of biodegradable polyurethanes, in Biodegradable Polymers: recent developments and new perspectives, Editors: G. Rohman, IAPC Publishing, Zagreb, 141-190 (2017).
 4. M. V. Pergal, M. Balaban, J. Nestorov, G. Tovilović-Kovačević, "Synthesis, Characterization and Applications of Thermoplastic Polyurethane Elastomers" in: Polyurethanes: Properties, Uses and Prospects, Editors: F. L. Hope, Nova Science Publishers, Inc. New York, 17-89 (2016).
 5. V. V. Antić, M. V. Pergal, "Poly(butylene terephthalate) – Synthesis, Properties and Application" in: Handbook of Engineering and Specialty Thermoplastics, Polyethers and Polyesters, Editors: T. Sabu, P. M. Visakh, Skrivener (Salen, Massachusetts), Publishing LLC and Wiley & Sons (Hoboken, New Jersey), 127-180 (2011).
 6. V. V. Antić, M. V. Vučković, M. R. Balaban, M. N. Govedarica, J. Djonlagić, "Thermoplastic elastomers based on poly(butylene terephthalate) and various siloxane prepolymers" in: Polymeric Materials, Transworld Research Network, Trivandrum, India, 29-48 (2009).

Публиковани радови:

 1. M. V. Pergal, I. S. Stefanović, R. Poręba, M. Steinhart, P. Jovančić, S. Ostojić, M. Špírková, Influence of the Organoclay Content on the Structure, Morphology, and Surface Related Properties of Novel Poly(dimethylsiloxane)-Based Polyurethane/Organoclay Nanocomposites, Ind. Eng. Chem. Res. 56, 4970-4983 (2017).
 2. M. M. Pantelić, D. Č. Dabić Zagorac, I. Ž. Ćirić, M. V. Pergal, D. J. Relić, S. R. Todić, M. M. Natić, Phenolic profiles, antioxidant activity and minerals in leaves of different grapevine varieties grown in Serbia, J. Food Comp. Anal. 62, 76-83 (2017).
 3. B. M. Marković, Ivan S. Stefanović, R. V. Hercigonja, M. V. Pergal, J. P. Marković, A. E. Onjia, A. B. Nastasović, Novel hexamethylene diamine-functionalized macroporous copolymer for chromium removal from aqueous solutions, Polym. Int. 66, 679-689 (2017).
 4. B. P. Dojčinović, B. M. Obradović, M. M. Kuraica, M. V. Pergal, S. D. Dolić, D. R. Inđić, T. B. Tosti, D. D. Manojlović, Application of non-thermal plasma reactor for degradation and detoxification of high concentrations of dye Reactive Black 5 in water, J. Serb. Chem. Soc. 81, 829-845 (2016).
 5. I. S. Stefanović, B. M. Ekmeščić, D. D. Maksin, A. B. Nastasović, Z. P. Miladinović, Z. M. Vuković, D. M. Micić, M. V. Pergal, Structure, thermal and morphological properties of novel macroporous amino-functionalized glycidyl methacrylate based copolymers, Ind. Eng. Chem. Res. 54, 6902-6911 (2015).
 6. I. S. Stefanović, J. Djonlagić, G. Tovilović, J. Nestorov, V. V. Antić, S. Ostojić, M. V. Pergal, Poly(urethane-dimethylsiloxane) copolymers displaying a range of soft segment contents, non-cytotoxic chemistry and non-adherent properties towards endothelial cells, J. Biomed. Mater. Res. Part A 103, 1459-1475 (2015).
 7. M. V. Pergal, J. Nestorov, G. Tovilović, S. Ostojić, D. Gođevac, D. Vasiljević-Radović, J. Djonlagić, Structure and properties of thermoplastic polyurethanes based on poly(dimethylsiloxane): assessment of biocompatibility, J. Biomed. Mater. Res. Part A 102, 3951-3964 (2014).
 8. M. V. Pergal, I. S. Stefanović, D. Gođevac, V. V. Antić, V. Milačić, S. Ostojić, J. Rogan, J. Djonlagić, Structural, thermal and surface characterization of thermoplastic polyurethanes based on poly(dimethylsiloxane), J. Serb. Chem. Soc. 79, 843-866 (2014).
 9. M. V. Pergal, J. Nestorov, G. Tovilović-Kovačević, P. Jovančić, L. Pezo, D. Vasiljević-Radović, J. Djonlagić, Surface characterization, hemo- and cytocompatibility of segmented poly(dimethylsiloxane)-based polyurethanes, Hem. Ind. 68 731-741 (2014).
 10. M. V. Pergal, J. V. Džunuzović, R. Poręba, D. Micić, P. Stefanov, L. Pezo, M. Špírková, Surface and thermomechanical characterization of polyurethane networks based on poly(dimethylsiloxane) and hyperbranched polyester, Express Polym. Lett. 7, 806-820 (2013).
 11. M. V. Pergal, J. V. Džunuzović, R. Poręba, M. Steinhart, M. M. Pergal, V. V. Vodnik, M. Špírková, Structure-property correlation study of novel poly(urethane-ester-siloxane) networks, Ind. Eng. Chem. Res. 52, 6164-6176 (2013).
 12. M. V. Pergal, J. V. Džunuzović, R. Poręba, S. Ostojić, A. Radulović, M. Špírková, Microstructure and properties of poly(urethane-siloxane)s based on hyperbranched polyester of the fourth pseudo generation, Prog. Org. Coat. 76, 743-756 (2013).
 13. M. Balaban, V. Antic, M. Pergal, D. Godjevac, I. Francolini, A. Martinelli, J. Rogan, J. Djonlagic, Influence of the chemical structure of poly(urea-urethane-siloxane)s on their morphological, surface and thermal properties, Polym. Bull. 70 2493-2518 (2013).
 14. M. V. Pergal, J. V. Džunuzović, M. Špírková, R. Poręba, M. Steinhart, M. M. Pergal, S. Ostojić, Study on the morphology and thermomechanical properties of poly(urethane-siloxane) networks based on hyperbranched polyester, Hem. Ind. 67, 871-879 (2013).
 15. J. V. Džunuzović, M. V. Pergal, R. Poręba, S. Ostojić, N. Lazić, M. Špírková, S. Jovanović, Studies of the thermal and mechanical properties of poly(urethane-siloxane)s crosslinked by hyperbranched polyesters, Ind. Eng. Chem. Res. 51, 10824-10832 (2012).
 16. J. V. Džunuzović, M. V. Pergal, R. Poręba, V. Vodnik, B. Simonović, M. Špírková, S. Jovanović, Analysis of dynamic mechanical, thermal and surface properties of poly(urethane-ester-siloxane)s based on hyperbranched polyester. J. Non-Cryst. Solids. 358, 3161-3169 (2012).
 17. M. V. Pergal, J. V. Džunuzović, S. Ostojić, M. M. Pergal, A. Radulović, S. Jovanović, Poly(urethane-siloxane)s based on hyperbranched polyester as crosslinking agent: synthesis and characterization, J. Serb. Chem. Soc. 7, 919-935 (2012).
 18. M. Balaban, V. Antić, M. Pergal, I. Francolini, A. Martinelli, J. Djonlagić, The effect of the polar solvents on the synthesis of poly(urethane-urea-siloxane)s, J. Serb. Chem. Soc. 77, 1457-1481 (2012).
 19. J. V. Džunuzović, M. V. Pergal, V. Vodnik, M. Špírková, R. Poręba, S. Jovanović, Investigation of the morphology and surface properties of crosslinked poly(urethane-ester-siloxane)s, Hem. Ind. 66, 813-821 (2012).
 20. M. V. Pergal, V. V. Antić, G. Tovilović, J. Nestorov, D. Vasiljević-Radović, J. Djonlagić, In vitro biocompatibility evaluation of novel urethane-siloxane copolymers based on poly(ε-caprolactone)-block-poly(dimethylsiloxane)-block-poly(ε-caprolactone), J. Biomat. Sci.: Polym. Ed. 23, 1629-1657 (2012).
 21. M. V. Pergal, V. V. Antic, M. N. Govedarica, D. Gođevac, S. Ostojić, J. Djonlagić, Synthesis and characterization of novel urethane-siloxane copolymers with a high content of PCL-PDMS-PCL segments, J. Appl. Polym. Sci. 122, 2715-2730 (2011).
 22. M. V. Pergal, V. V. Antić, S. Ostojić, M. Marinović-Cincović, J. Djonlagić, Influence of the hard segment content on the properties of novel urethane-siloxane copolymers based on poly(ε-caprolactone)-b-poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ε-caprolactone) triblock copolymers, J. Serb. Chem. Soc. 76, 1703-1723 (2011).
 23. M. V. Pergal, J. V. Džunuzović, M. Kićanović, V. Vodnik, M. M. Pergal, S. Jovanović, Thermal properties of poly(urethane-ester-siloxane) based on hyperbranched polyester, Russ. J. Phys. Chem. Part A 85, 2251-2256 (2011).
 24. J. V. Džunuzović, M. V. Pergal, S. Jovanović, V. Vodnik, Synthesis and swelling behavior of polyurethane networks based on hyperbranched polymer, Hem. Ind. 65, 637-644 (2011).
 25. V. V. Antić, M. V. Pergal, M. N. Govedarica, M. P. Antić, J. Djonlagić, Copolymers based on poly(butylene terephthalate) and polycaprolactone-b-polydimethylsiloxane-b-polycaprolactone, Polym. Int. 59, 796-807 (2010).
 26. M. V. Vučković, V. V. Antić, M. N. Govedarica, J. Djonlagić, Synthesis and characterization of copolymers based on poly(butylene terephthalate) and ethylene oxide-poly(dimethylsiloxane)-ethylene oxide, J. Appl. Polym. Sci. 115, 3205-3216 (2010).
 27. K. M. Popov-Pergal, D. Poleti, M. P. Rančić, M. Antun, M. V. Pergal, Synthesis and structure of new 5-(arylidene)-3-(4-methylbenzoyl)thiazolidine-2,4-diones, J. Heterocyclic. Chem. 47, 224-228 (2010).
 28. V. V. Antić, M. V. Pergal, M. P. Antić, J. Djonlagić, Rheological behaviour of thermoplastic poly(ester-siloxane)s, Hem. Ind. 64, 537-545 (2010).
 29. V. V. Antić, M. V. Vučković, B. P. Dojčinović, M. P. Antić, M. B. Barać, M. N. Govedarica. About the mode of incorporation of silanol-terminated polysiloxanes into butylene terephthalate-b-dimethylsiloxane copolymers, React. Funct. Polym. 68, 851-860 (2008).
 30. J. Vuković, M. Pergal, S. Jovanović, V. Vodnik, Crosslinked polyurethanes based on hyperbranched polymers, Hem. Ind., 62, 353-359 (2008.)
 31. V. V. Antić, M. V. Vučković, J. Djonlagić, Application of reactive siloxane prepolymers for the synthesis of thermoplastic poly(ester siloxane)s and poly(ester ether siloxane)s, J. Serb. Chem. Soc. 72, 139-150 (2007).
 32. V. V. Antić, M. V. Vučković, B. P. Dojčinović, M. N. Govedarica, J. Djonlagić, Synthesis and characterization of poly(ester ether siloxane)s, Polym. Int. 55, 1304-1314 (2006).
 33. M. V. Vučković, M. N. Govedarica, Determination of silanol end groups in polysiloxanes obtained from dimethyldichlorosilane hydrolysate (DDSH), J. Serb. Chem. Soc. 71, 257-261 (2006).
 34. B. P. Dojčinović, V. V. Antić, M. V. Vučković, J. Djonlagić, Synthesis of thermoplastic poly(ester-siloxane)s in the melt and in solution, J. Serb. Chem. Soc. 70, 1469-1485 (2005).
 35. M. P. Antić, M. V. Vučković, V. V. Antić, M. N. Govedarica, Dimethyldichlorosilane hydrolysate as a substitute for cyclic monomers in the preparation of functional poly(siloxane)s, Mater. Sci. Forum. 453-454, 199-204 (2004).