IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Бојана Остојић

виши научни сарадник

 

 

 

 

 

адреса

Центар за хемију, Институт за хемију, технологију и металургију,
Универзитет у Београду, Студентски трг 14-16, 11000 Београд, Србија
телефон +381 11 3336893
факс +381 11 2636061
E-mail bostojic@chem.bg.ac.rs

Образовање

•1992. дипломирала на Факултета за физичку хемију, Универзитет у Београду; тема: Примена методе DVR на рачунање вибрационих стања неких молекулских система
•1995. магистар физичкохемијских наука; тема: Ab initio рачунање спектра радикала BH2, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду
•1997. доктор физичкохемијских наука; тема: Ab initio проучавање вибронске спреге у четвороатомским молекулима – анализа спектра B2H2,Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду

Професионално искуство

•1992 – 2000: асистент на Факултету за физичку хемију, Универзитет у Београду
•2006 – 2007: истраживач-сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
•2007 - 2012: научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду
•2012 - : виши научни сарадник, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Боравци у иностранству

• 1995; Институту за физичку и теоријску хемију, Универзитет у Бону, Бон, Немaчка
• 1999 – 2000; Институт за теоријску хемију, Универзитет у Дизелдорфу, Дизелдорф, Немачка
• 2000 – 2001; Steacie институт за молекуларне науке, Oтава, Канада

Награде и признања

• Награда за најбољег студента генерације који је на Факултету за физичку хемију дипломирао 1992., Универзитет у Београду
• Награда за најбољи дипломски рад одбрањен 1992. године на Факултету за физичку хамију, Универзитет у Београду

Стипендије

• Стипендија за постдокторске студије, Alexander von Humboldt фондација, Немачка
• Стипендија за постдокторске студије, NSERC, Канада

Области истраживања

• структурне, вибрационе и електронске особине полутаната и молекула од биохемијског значаја
• рачунање структуре и спектара мањих полиатомских молекула
• испитивање улоге супституената (алкил, нитро, халогени итд.) полицикличних аромоатичних угљоводоника на молекулске особине које могу да одреде мутагене активности и биодеградацију ових једињења
• ексцитована електронска стања и њихова улога у фотодеградацији полутаната
• нековалентне интеракције

Цитираност 387 (328 без аутоцитата), фебруар 2016.; h-индекс = 11

Страни језици енглески, немачки

Изабрани радови:

Поглавља:

 1. Bojana D. Ostojić, Dragana S. Ðorđević: “The polycyclic aromatic hydrocarbons – fuel components and ubiquitous environmental pollutants” in Polycyclic aromatic hydrocarbons; Editor: Clifford Boone, Nova Science Publishers, 2015, ISBN: 978-1-63483-657-9
 2. Bojana D. Ostojić, Dragana S. Ðorđević: "The molecular properties of some diesel fuel components and their biodegradation" in Diesel Fuels: Characteristics, Performances and Environmental Impacts; Editors: Cristobal Silva and Agustin Rivera, Nova Science Publishers, 2013, ISBN: 978-1-62618-866-2
 3. Bojana D. Ostojić, Dragana S. Ðorđević: “The application of Density Functional Theory to calculation of properties of environmentally important species di- and trimethylnaphthalenes” in Density Functional Theory: Principles, Applications and Analysis, Editors: Joseph Morin and Jean Marie Pelletier, Nova Sceince Publishers, 2013, ISBN: 978-1-62417-954-9

Прегледани чланак:

 1. Perić, M., Ostojić, B. and Radić‑Perić, J. (1997) Ab initio investigation of the Renner‑Teller effect in tetra‑atomic molecules. Physics Reports: Review Section of Physics Letters 290, pp. 283‑357

Радови у часописима:

 1. Bojana D. Ostojić, Dragana S. Đorđević (2015) Electronic properties of environmental pollutants and their mutagenic activity: nitro derivatives of azaphenanthrenes, Chemosphere, Volume 135, pp. 319-324
 2. Bojana D. Ostojić, Dragana S. Đorđević (2015) Two nitro derivatives of azabenzo[a]pyrene N-oxide: electronic properties and their relation to mutagenic activity, J. Hazardous Materials, Volume 285, pp. 94-102
 3. Bojana D. Ostojić, Branislav Stanković, Dragana S. Đorđević (2014) Theoretical study of the molecular properties of dimethylanthracenes as properties for the prediction of their biodegradation and mutagenicity, Chemosphere, Volume 111, pp. 144-150
 4. Bojana D. Ostojić, Branislav Stanković, Dragana S. Đorđević (2014) The molecular properties of nitrobenzanthrone isomers and their mutagenic activities, Chemosphere, Volume 104, pp. 228-236
 5. Komainda, Adrian; Ostojic, Bojana; Koeppel, Horst (2013) Ab Initio Quantum Study of Nonadiabatic S1-S2 Photodynamics of S-Trans-Butadiene. J. Phys.Chem. A Volume 117, Issue 36, pp. 8782–8793
 6. Ostojic, Bojana; Jensen, Per; Schwerdtfeger, Peter; Bunker, Philip (2013): The Predicted Spectrum and Singlet-Triplet Interaction of the Hypermetallic  Molecule SrOSr, J. Phys. Chem. A 117 (39), pp. 9370-9379
 7. Bojana D. Ostojić, Dragana S. Ðorđević (2012) The electronic properties of trimethylnaphthalenes as properties for the prediction of biodegradation rates: Ab initio and DFT study, Chemosphere, 88(1), pp. 91-97
 8. Ostojić, B., Bunker, P. R., Schwerdtfeger, P., Assadollahzadeh, B. and Jensen, P. (2011) The predicted spectrum of the hypermetallic molecule MgOMg, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, pp. 7546-7553
 9. Ostojić, B. D.,  Janjić,  G. V., and Zarić, S. D. (2008) Parallel alignment of water and aryl rings –crystallographic and theoretical evidence for the interaction, Chem. Commun. 48, pp. 6546-6548 
 10. Milčić, M.K., Ostojić, B.,  Zarić, S.D. (2007) Are Chelate Rings Aromatic? Calculations of Magnetic Properties of Acetylacetonato and o-Benzoquinonediimine Chelate Rings, Inorg. Chem. 46, pp. 7109-7114
 11. Hasbani, R., Ostojić, B., Bunker, P.R., Ivanov, M.Yu. (2002) Selective dissociation of the stronger bond in HCN using an optical centrifuge, J.Chem.Phys. 116, pp. 10636-10640
 12. Perić, M., Ostojić, B. and Radić‑Perić, J. (1999) Ab initio investigation of the Renner‑Teller effect in the ground electronic state of HCCD+ J.Chem.Phys. 110, pp. 4783-4787
 13. Perić, M., Ostojić, B. and Engels, B. (1998) Ab initio study of the electronic spectrum of C2H2+ : Investigation of structure of spectra involving low-lying doublet electronic states. J.Chem.Phys. 109, pp. 3086-3095
 14.  Perić, M., Ostojić, B. and Engels, B. (1996) On a theoretical model for the Renner‑Teller effect in tetra‑atomic molecules. J.Chem.Phys. 105, pp. 8569‑8585
 15. Bojana D. Ostojić, Slobodan Mišić, Dragana S. Đorđević (2013) A theoretical study of conformational flexibility, magnetic properties and polarizabilities of trimethylnaphthalenes, Int. J. Quantum Chem., vol. 113, pp. 1890-1898
 16. Bojana D. Ostojić, Dragana S. Ðorđević (2012) Ab initio and density functional study of barrier heights for methyl group torsion and conformational deformability in 1,4,6-trimethylnaphthalene, Chem.Phys.Lett. 536, pp. 19-25
 17. Gillen, R.C., Ostojić, B. and Domcke, W. (2001) Theoretical investigation of the Ã2∑g+-X2∏u vibronic-coupling and ultrafast internal-conversion dynamics in the acetylene cation, Chem.Phys. 272, pp. 1-14
 18. Ostojić, B. and Domcke, W. (2001) Ab initio investigation of the potential energy surfaces involved in the photophysics of the s-trans-1,3-butadiene, Chem.Phys. 269, pp. 1-10
 19. Perić, M. and Ostojić, B. (1999) Theoretical investigation of the Renner-Teller effect in ∆ electronic states of tetra-atomic molecules. 2. Perturbative calculation of the vibronic spectrum in the 11∆g state of B2H2 from the linear molecule standpoint Mol.Phys. 97, pp. 743-751
 20. Perić, M., Ostojić, B., Schäfer, B. and Engels, B. (1997) Ab initio treatment of the Renner‑Teller effect in tetra‑atomic molecules undergoing large amplitude bending vibrations. Chemical Physics 225, pp. 63-76
 21. Bojana M. Francuski, Sladjana B. Novaković, Bojana D. Ostojić, Djordje D. Francuski, Goran A. Bogdanović (2015) Electronic features and hydrogen bonding capacity of the sulfur acceptor in thioureido-based compounds. Part 2. Further insight by theoretical charge density study, Comput. Theor. Chem. 1067, pp. 93–102
 22. Bojana Ostojic, Peter A. Schwerdtfeger, Philip R. Bunker, Per Jensen (2014) Singlet-triplet interaction in Group 2 M2O hypermetallic oxides, J. Mol. Spectrosc. Volume 301, July 2014, pp. 20–24
 23. Bojana D. Ostojić, Branislav Stanković, and Dragana S. Đorđević (2014) Aromaticity and conformational deformability of some environmental pollutants -  methylated anthracenes, Fresenius Environmental Bulletin, 23 (12) pp. 3036-3040
 24. B. Ostojić, P.R. Bunker, P. Schwerdtfeger, Artur Gertych, Per Jensen (2012) The predicted infrared spectrum of the hypermetallic molecule CaOCa in its lowest two electronic states X1Σg+ and a3Σu+, J. Mol.Struct. 1023, pp. 101-107
 25. Ostojić, B., Jensen, P., Schwerdtfeger, P., Assodollahzadeh, B., and Bunker, P.R. (2010) The predicted infrared spectrum of the hyperberyllium molecule BeOBe in its X1Σg+ and a3Σu+electronic states, J. Mol.Spectrosc. 263, Issue 1, pp. 21-26 
 26. Bunker, P.R.,  Ostojić, B. and Yurchenko,S. (2004) A theoretical study of the millimeterwave spectrum of CH5+, J.Mol.Spectrosc. 695-696, pp. 253-261
 27. Ostojić, B. (2002) The dissocation of singlet methylene, J.Mol.Spectros. 212, pp. 130-131
 28.  Perić, M. and Ostojić, B. (1997) Quantum chemical calculation of the  electronic spectrum of the B2H2 radical. Comparison with spectra of related species. J.Serb.Chem.Soc. 62, pp. 817‑835
 29. Perić, M., Ostojić, B. and Engels, B. (1997) Ab initio study of the electronic spectrum of B2H2 II. Potential curves for torsional motion, symmetric B‑H stretching, and B‑B separation. J.Mol.Spectrosc. 182, pp. 294‑308
 30.  Perić, M., Ostojić, B. and Engels, B. (1997) Ab initio study of the electronic spectrum of B2H2 I. Vertical spectrum and trans‑ and cis‑bending potential curves. J.Mol.Spectrosc. 182, pp. 280‑294
 31. Ostojić, B. (1996) Ab initio investigation of the electronic spectrum of the BH radical. J.Serb.Chem.Soc. 61, pp. 1165‑1177
 32. Perić, M. and Ostojić, B. (1995) Ab initio calculation of the spin‑orbit splitting of the vibronic levels in the 12∏u (X2A1,A2B1) electronic state of BH2. J. Serb. Chem. Soc. 60, pp. 373‑380
 33.  Perić, M. and Ostojić, B. (1995) Ab initio calculation of the vertical electronic spectrum of BH2. J. Serb. Chem. Soc. 60, pp. 83‑91
 34. Perić, M., Ostojić, B. and Peyerimhoff, S.D. (1995) Ab initio calculation of the potential surfaces and the electronic transition moments for the valence and Rydberg doublet electronic states of BH2. Z.Phys. D 34, pp. 241‑249

Саопштења:

 1. B. Ostojić, P. R. Bunker, P. A. Schwerdtfeger, and P. Jensen, The predicted spectrum of the SbH2 molecule in its two lowest Renner- degenerate electronic states X2B1-A2A1, The 24th Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy HRMS, 2015, 24-28 August, 2015, Dijon, France.
 2. Branislav Stanković, Bojana Ostojić, and Dragana Đorđević, The molecular properties of nitrodibenzofurans and their mutagenicnactivities, 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediteranean Region; Crete, Greece, September 26 – 30, 2015.
 3. B. Ostojić, Per Jensen, P. A. Schwerdtfeger, and P. R. Bunker, Ab initio calculations for the of group 2 M2O hypermetallic oxides,, The 23rd International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, Bologna, Italy, September 2-6, 2014
 4. Branislav Stanković, Bojana Ostojić, and Dragana Đorđević, Thereotical investigation of molecular properties of methylanthracenes and biodegradation, 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediteranean Region; Istanbul, Turkey, September 28 - Oct 1, 2013
 5. Ostojić, B., Đorđević, D. The molecular properties of trimethylnaphthalenes and prediction of their biodegradation rates, 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediteranean Region; Istanbul, Turkey, September 28 - Oct 1, 2013
 6.  P. Jensen, B. Ostojić, P. R. Bunker, P. Schwerdtfeger, and A. Gertych, P. Jensen, The predicted infrared spectrum of the hypermetallic molecule CaOCa in its lowest two electronic states X1Σg+ and a3 Σu+, The 22nd International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, Prague, Czeck Republic, 4-8 September, 2012.
 7. B. Ostojić, P. R. Bunker, P. Schwerdtfeger, A. Gertych, and P. Jensen, The predicted infrared spectrum of the hypermetallic molecule CaOCa in its  lowest two electronic states X1Σg+ and a3Σu+, 67th International Symposium on Molecular Spectroscopy, Columbus, Ohio, USA, 18-20 June, 2012.
 8. Ostojić, B., Jensen, P., Schwerdtfeger, P., Assodollahzadeh, B., and Bunker, P.R. The predicted infrared spectrum of the hyperberyllium molecule BeOBe in its X1Σg+ and a3Σu+electronic states, The 21st International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, Poznan, Poland, 7-11 September 2010.
 9. Yurchenko, S.D., Ostojic, B., Jensen, P., and Bunker, P.R., The predissociation of the d1A2 state of methylene: a combined ab initio (MRCI) and variational (TROVE), The 21st International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy, Poznan, Poland, 7-11 September 2010.
 10. S. N. Yurchenko. P. Jensen, R.J. Buenker, P.R. Bunker, and B. Ostojić: The Near Ultraviolet Band System of Singlet Methylene, The 17th Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy, Papendal, The Netherlands, 9-13 September 2001.