IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Мр Мирослав Новаковић

Научни сарадник

 

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ – Центар за хемију, Универзитет у Београду,
Студентски трг 12-16, приземље, лабораторија 308,
11158 Београд 118, ПАК 105104, Србија
Телефон: +381112630474
Факс: +381112636061
Електронска пошта: mironov@chem.bg.ac.rs, mironov76@yahoo.com

Образовање:

2002. дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2008. магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2104. доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Звања:

2002. истраживач приправник
2009. истраживач сарадник
2015. научни сарадник

Чланства у друштвима: Члан Српског хемијског друштва

Професионлно искуство: Од 2002. ИХТМ – Центар за хемију

Награде и признања: 2002. Костић фондацијa; трећа награда за дипломски рад

Области интересовања: Изоловање и одређивање структуре биљних секундарних метаболита; испитивање антиоксидативне активности различитих природних производа

Стручне вештине: Рад на HPLC-у, NMR-у, GCMS-у, UV спектрофотометру, полариметру

Знање језика: Српски језик (матерњи језик), eнглески

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
2011-2014. пројекат бр. 172053 („Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање структуре и активности”) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
2011-2014. пројекат бр. III43010 („Модификација антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски стрес и идентификација нових биомаркера са применом у ремедијацији и мониторингу деградираних станишта“) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Изабране публикације:

Публиковани радови:

 1. Miroslav Novaković, Irena Novaković, Mirjana Cvetković, Dušan Sladić, Vele Tešević. Antimicrobial activity of the diarylheptanoids from the black and green alder. Brazilian Journal of Botany (2015), 38(3), 441-446.
 2. Jelena Dinić, Teodora Ranđelović, Tijana Stanković, Miodrag Dragoj, Aleksandra Isaković, Miroslav Novaković, Milica Pešić. Chemo-protective and regenerative effects of diarylheptanoids from the bark of black alder (Alnus glutinosa) in human normal keratinocytes. Fitoterapia (2015), 105, 169–176.
 3. Dejan Gođevac, Jovana Stanković, Miroslav Novaković, Boban Anđelković, Zora Dajić Stevanović, Milica Petrović, Miroslava Stanković. Phenolic compounds from Atriplex littoralis L. and their radiation mitigating activity. Journal of Natural Products (2015), 78, 2198-2204.
 4. Trifunović Snežana, Isaković Anđelka M., Isaković Aleksandra, Vučković Ivan, Mandić Boris, Novaković Miroslav, Vajs Vlatka, Milosavljević Slobodan, Trajković Vladimir. Isolation, Characterization, and In Vitro Cytotoxicity of New Sesquiterpenoids from Achillea clavennae. Planta Medica (2014) 80 (4), 297-305.
 5. Novaković Miroslav, Pešić Milica, Trifunović Snežana, Vučković Ivan, Todorović Nina, Podolski-Renić Ana, Dinić Jelena, Stojković Sonja, Tešević Vele, Vajs Vlatka, Milosavljević Slobodan. Diarylheptanoids from the bark of black alder inhibit the growth of sensitive and multi-drug resistant non-small cell lung carcinoma cells. Phytochemistry (2014) 97, 46-54.
 6. Dinic Jelena B, Novakovic Miroslav M, Podolski-Renic Ana M, Stojkovic Sonja, Mandic Boris M, Tesevic Vele V, Vajs Vlatka E, Isakovic Aleksandra J, Pesic Milica S. Antioxidative Activity of Diarylheptanoids from the Bark of Black Alder (Alnus glutinosa) and Their Interaction with Anticancer Drugs. Planta Medica (2014) 80 (13), 1088-1096.
 7. Novaković, Miroslav; Stanković, Miroslava; Vučković, Ivan; Todorović, Nina; Trifunović, Snežana; Tešević, Vele; Vajs, Vlatka; Milosavljević, Slobodan. Diarylheptanoids from Alnus glutinosa Bark and their Chemoprotective Effect on Human Lymphocytes DNA. Planta Medica, (2013), 79, 499-505.
 8. Gorjanović, Stanislava Ž.; Alvarez-Suarez, José Miguel; Novaković, Miroslav M.; Pastor, Ferenc T.; Pezo, Lato; Battino, Maurizio; Sužnjević, Desanka Ž. Comparative analysis of antioxidant activity of honey of different floral sources using recently developed polarographic and various spectrophotometric assays. Journal of Food Composition and Analysis, (2013), 30(1), 13-18 .
 9. Karabegović, Ivana; Vukosavljević, Predrag; Novaković, Miroslav; Gorjanović, Stanislava; Džamić, Ana; Lazić, Miodrag. Influence of the storage on bioactive compounds and sensory attributes of herbal liqueur. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures (2012), 7(4), 1587-1598.
 10. Potkonjak, Nebojša; Veselinović, Dragan; Novaković, Miroslav; Gorjanović, Stanislava; Pezo, Lato; Sužnjević, Desanka. Antioxidant activity of propolis extracts from Serbia: A polarographic approach. Food and Chemical Toxicology (2012), 50(10), 3614-3618.
 11. Marin, Marija; Novaković, Miroslav; Tešević, Vele; Vučković, Ivan; Milojević, Nataša; Vuković-Gačić, Branka; Marin, Petar. Antioxidative, antibacterial and antifungal activity of the essential oil of wild-growing Satureja montana L. from Dalmatia, Croatia. Flavour and Fragrance Journal (2012), 27(3), 216-223.
 12. Gorjanović, Stanislava; Rabrenović, Biljana; Novaković, Miroslav; Dimić, Etelka; Basić, Zorica; Sužnjević, Desanka. Cold-Pressed Pumpkin Seed Oil Antioxidant Activity as Determined by a DC Polarographic Assay Based on Hydrogen Peroxide Scavenge. Journal of the American Oil Society (2011), 88(12), 1875-1882.
 13. Novaković, Miroslav; Stevanović, Snezana; Gorjanović, Stanislava; Jovanović, Predrag; Tešević Vele; Janković, Miodrag; Sužnjević Desanka. Changes of Hydrogen Peroxide and Radical-Scavenging Activity of Raspberry during Osmotic, Convective, and Freeze-Drying. Journal of Food Science (2011), 76(4), C663-C668.
 14. Gorjanović, Stanislava; Novaković, Miroslav; Vukosavljević, Predrag; Pastor, Ferenc; Tešević, Vele; Sužnjević, Desanka. Polarographic Assay Based on Hydrogen Peroxide Scavenging in Determination of Antioxidant Activity of Strong Alcohol Beverages. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2010), 58(14), 8400-8406.
 15. Gorjanović, Stanislava; Novaković, Miroslav; Potkonjak, Nebojša; Sužnjević, Desanka. Antioxidant Activity of Wines Determined by a Polarographic Assay Based on Hydrogen Peroxide Scavenge. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2010), 58(8), 4626-4631.
 16. Gorjanović, Stanislava; Novaković, Miroslav; Potkonjak, Nebojša; Leskosek-Čukalović, Ida; Sužnjević, Desanka. Application of a Novel Antioxidative Assay in Beer Analysis and Brewing Process Monitoring. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2010), 58(2), 744-751.
 17. Novaković, Miroslav; Vučković, Ivan; Janaćković, Peđa; Soković, Marina; Filipović, Anka; Tešević, Vele; Milosavljević, Slobodan. Chemical composition, antibacterial and antifungal activity of the essential oils of Cotinus coggygria from Serbia. Journal of the Serbian Chemical Society (2009), 74(10), 1035-1040.