IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

др Ирена Новаковић

Научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ-Центар за хемију, Лабораторија за биоорганску и медицинску хемију,
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, први спрат, лабораторија 481,
11158 Београд, ПАК 105104, Србија Телефон: +381113336683
Факс: +381112636061
Мобилни телефон: +381691516441
Електронска пошта: irenan@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2000. дипломирани хемичар
2003. специјалиста хемијских наука
2005. магистар хемијских наука
2012. доктор хемијских наука

Звања:

2001. истраживач приправник
2005. истраживач сарадник
2013. научни сарадник

Чланства у друштвима: Члан Српског хемијског друштва

Професионлно искуство: Од 2001.- и даље ИХТМ – Центар за хемију

Области интересовања:

Синтезе билошки активних органских молекула, Изоловање природних производа из морских организама, Модификације биомакромолекула, Антиоксидативна и антимикробна активност биолошки активних молекула

Знање језика: Српски језик (матерњи језик), Енглески, Руски

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
2011-2014. године Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама
Међународна сарадња 2012-2013. године Структурни прелази протеина и њихово препознавање са малим молекулима: Термодинамика у корелацији са функцијом

Изабране публикације:

Публиковани радови:

 1. Jovana Vilipić,  Irena Novaković,  Tatjana Stanojković,  Ivana Matić,  Dejan Šegan, Zoran Kljajić, Dušan Sladić, Synthesis and biological activity of amino acid derivatives of avarone and its model compound Bioorg. Med. Chem., 23, 6930-6942, 2015
 2. Miroslav Novaković, Irena Novaković, Mirjana Cvetković, Dušan Sladić,  Vele Tešević, Antimicrobial activity of the diarylheptanoids from the black and green alder, Brazilian Journal of Botany, 38, 441-446, 2015
 3. Irena Novaković, Uroš Anđelković, Mario Zlatović, Miroslav J. Gašić and Dušan Sladić,         Bioconjugate of lysozyme and the antibacterial marine sesquiterpene quinone avarone and its derivatives, Bioconjugate Chem., 23, 57-65, 2012
 4. Natalija M. Krstic, Mira S. Bjelakovic, Vladimir D. Pavlovic, Robeyns Koen, Zorica D. Juranic, Ivana Z. Matic, Irena T. Novakovic and Dusan M. Sladic, New androst-4-en-17-spiro-1,3,2-oxathiaphospholanes. Synthesis, assignment of absolute configuration and in vitro cytotoxic and antimicrobial activities, Steriods, 77, 558-565, 2012
 5. Irena T. Novakovic, Jelena Penjisevic, Vladimir V. Sukalovic, Deana B. Andric, Goran M. Roglic and Sladjana V. Kostic-Rajacic, Investigation of Antibacterial Activity of Cinnamyl Derivatives of Arylpiperazine, Arch. Biol. Sci., 64, 15-20, 2012
 6. Tatjana Božić, Irena Novaković, Miroslav J. Gašić, Zorica Juranić, Tatjana Stanojković, Srdjan Tufegdžić, Zoran Kljajić and Dusan Sladić, Synthesis and biological activity of derivatives of the marine quinone avarone, Eur. J. Med. Chem. 45, 923-929, 2010
 7. N. Filipović, H. Borrmann, T. Todorović, M. Borna, V. Spasojević, D. Sladić, I. Novaković, K. Anđelković,  Copper(II) complexes of N-heteroaromatic hydrazones: Synthesis, X-ray structure, magnetic behavior and antibacterial activity, Inorg. Chim. Acta, 362, 1996-2000, 2009
 8. I. Pajić, Z. Vujčić, M. Vujčić, I. Novaković, D. Sladić, M. J. Gašić, Chemical modification of the lectin of the marine coral Gerardia savaglia by marine quinone avarone,  J. Serb. Chem. Soc. 72, 1271-1274, 2007
 9. M. Tsoukatou, J.P. Maréchal, C. Hellio, I. Novaković, S. Tufegdžić, D. Sladić, M.J. Gašić, A.S. Clare, C. Vagias, V. Roussis, Evaluation of Activity of the Sponge Metabolites Avarol and Avarone and their Synthetic Derivatives Against Fouling Micro- and Macroorganisms, Molecules, 12, 1022-1034, 2007
 10. K. Penov-Gaši, M. Đurendić-Brenesel, E. Đurendić, M. Sakač, J. Čanadi, J. Daljev, T. Armbruster, S. Andrić, D. Sladić, T. Božić, I. Novaković, Z. Juranić, Synthesis and biological evaluation of some 17-picolyl and 17-picolinylidene androst-5-ene derivatives, Steroids 72, 31-40, 2007
 11. N. Milosavić, R. Prodanović, S. Jovanović, I. Novaković, Z. Vujčić, Preparation and characterization of two types of covalently immobilized amyloglucosidase, J. Serb. Chem. Soc. 70, 713-719, 2005
 12. D. Sladić, I. Novaković, Z. Vujčić, T. Božić, N. Božić, D. Milić, B. Šolaja, M. J. Gašić, Protein covalent modification by biologically active quinones, J. Serb. Chem. Soc. 69, 901-907, 2004
 13. I. Novaković, Z. Vujčić, T. Božić, N. Božić, N. Nilosavić, D. Sladić, Chemical modification of beta-lactoglobulin by quinones, J. Serb. Chem. Soc. 68, 243-248, 2003
 14. T. Božić, D. Sladić, M. Zlatović, I. Novaković, S. Trifunović, M.J. Gašić, Regioselectivity of conjugate additions to monoalkyl-1,4-benzoquinones, J. Serb. Chem. Soc. 67, 547-551, 2002