IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Александра Настасовић

Научни саветник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ- Центар за хемију, Група за полимере, Студентски трг 14-16, 3. спрат,
соба 611, 11158 Београд 118, ПАК 105104, Србија
Телефон: 011/2635-839
Електронска пошта: anastaso@chem.bg.ac.rs, anastasovic@yahoo.com

Образовање:

1992. год. Технолошко-металуршки факултет (ТМФ), Универзитет у Београду, Органско-технолошки одсек, смер полимери.
1997. год. Последипломске студије на ТМФ-у, Одсек за хемију и инжењерство полимера
2004. год. Докторирала на Катедри за Физичку хемију и електрохемију ТМФ-у Београду, одбранивши докторску дисертацију под називом "Синтеза, својства и примена макропорозних кополимера."

Звања:

1998. Истраживач сарадник
2004. Научни сарадник
2008. Виши научни сарадник
2012. Научни саветник

Чланства у друштвима:

Удружење научних и стручних преводилаца Србије
Српско хемијско друштво
Друштво физико-хемичара Србије

Професионлно искуство:

1992 – 1997 Асистент-приправник (Технолошко-Металуршки факултет, Београд, Катедра за Физичку хемију и електрохемију)
1998 - ИХТМ - Центар за хемију, Група за полимере

Награде и признања: 2001. Награда младим научницима Министарства за науку, технологију и развој

Области интересовања:

• Проучавање синтезе и функционализације макропорозних кополимера и полимерних композита.
• Примена макропорозних кополимера у адсорпцији загађујућих супстанци (тешки и племенити метали, текстилне боје и радионуклиди) из водених раствора.
• Примена макропорозних кополимера у имобилизацији ензима (у сарадњи са Зернике Институтом за савремене материјале, Природно-математички факултет Универзитета у Гринингену, Холандија.
• Карактеризација полимера у системима гас / чврсто помоћу Гасне хроматографије
• Проучавање синтезе и функционализације макропорозних кополимера и композита полимер / глина.
• Добијање и примена полимерних мембрана.

Знање језика: Енглески, руски и италијански

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
• 1993. "Освајање рецептура и параметара поступка лабораторијске израде ултрафилтрационих мембране на бази полимера полисулфона "
• 1996 -2000 "Синтеза, структура и својства полимерних материјала"
• 2002-2006 "Синтеза, модификовање и карактерисање синтетских и природних полимерних материјала"
• 2006-2010 "Нове методе и технике за сепарацију и специјацију хемијских елемената у траговима, органских супстанци и радионуклида и идентификацију њихових извора"
• 2011- "Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских супстанци И радијационог оптерећења"

Изабране публикације:

Монографије, поглавља у књигама:

 1. A. Nastasović, D. Đorđević, D. Jakovljević, T. Novaković, Z. Vuković, S. Jovanović, Heavy metal ions removal with macroporous poly poly(4-vinyl pyridine-co-ethylene glycol dimethacrylate), in: R. K. Bregg, ed. “Leading Edge Polymer Research”, Nova Science publishers, New York, Chapter 7, 213-234 (2006).
 2. A. Nastasović, D. Jakovljević, Z. Sandić, D. Đorđević, Lj. Malović, S. Kljajević, J. Marković, A. Onjia, Amino-functionalized glycidyl methacrylate based macroporous copolymers as metal ion sorbents, in: M. I. Barroso ed. “Reactive and Functional Polymers Research Advances”, Nova Science Publishers, Inc. Chapter 2, 79-112 (2007).
 3. Macroporous glycidyl methacrylate copolymers, synthesis, characterization and application,in: A. Nastasović (Editor), S. Jovanović (Consultant Editor), “PolymericMaterials”, Chapter 1, 1-27, TransworldResearchNetwork, Kerala, India
 4. , Z. P. Sandić, D. D. Maksin, A. E. Onjia, A. D. Milutinović-Nikolić, , Macroporous and non-porous amino-functionalized glycidyl methacrylate based copolymers for hexavalent chromium sorption,In Margaret P. Salden ed.: “Chromium: Environmental, Medical and Materials Studies“, NovaScience publishers, New York, Chapter 8, p.155-172 (2011).
 5.  T. B. Novaković, Z. M. Vuković, B. M. Ekmeščić, D. V. Ranđelović, D. D. Maksin, Z. P. Miladinović, Polymer-Based Monolithic Porous Composite In: William E. Lee, Rainer Gadow, Vojislav Mitić, Nina Obradović (Eds.), Proceedings of the III Advanced Ceramics and Applications Conference, Nova Science Publishers: New York, Ch. pp 241-257 (2015).

Публиковани радови:

Радови у врхунском међунароним часописима (М21)

 1. S. Jovanović, A. Nastasović, N. Jovanović, K. Jeremić, Z. Savić, The influence of inert component composition on the porous structure of glycidyl methacrylate/ethylene glycol dimetacrylate copolymers, Angew. Makromol. Chem., 219, 161-168 (1994).
 2. Nastasović, S. Jovanović, D. Đorđević, A. Onjia, D. Jakovljević, T. Novaković, Metal sorption on macroporous poly(GMA-co-EGDMA) modified with ethylene diamine, React. Funct. Polym., 58(2) 139-147 (2004).
 3. A. B. Nastasović, A. Onjia, S. K. Milonjić, S. M. Jovanović, Surface characterization of macroporous glycidyl methacrylate based copolymers by inverse gas chromatography, Eur. Polym. J., 41(6) 1234-1242 (2005).
 4. A. B. Nastasović, A. E. Onjia, S. K. Milonjić, Z. M. Vuković, S. M. Jovanović, Characterization of glycidyl methacrylate based copolymers by inverse gas chromatography under finite surface coverage, Macromol. Mat. Eng., 290(9) 884-890 (2005).
 5. B. Nastasović, A. E. Onjia, S. K. Milonjić, S. M. Jovanović, Determination of thermodynamic properties of macroporous glycidyl methacrylate-based copolymers by inverse gas chromatography under finite surface coverage, J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys., 43(18) 2524-2533 (2005).
 6. B. Nastasović, A. Onjia, Determination of glass temperature of polymers by inverse gas chromatography (review), J. Chromatogr. A, 1195 (2008) 1-15.
 7. N. Miletić, R. Rohandi, Z. Vuković, A. Nastasović, K. Loos, Surface modification of macroporous poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate) resins for improved Candida antarctica lipase B immobilization, React. Funct. Polym., 69 (2009) 68-75.
 8. Nastasović, Z. Sandić, Lj. Suručić, D. Maksin, D. Jakovljević, A. Onjia, Kinetics of hexavalent chromium sorption on amino-functionalized macroporous glycidyl methacrylate copolymer, J. Hazard. Mater., 171 (1-3) (2009) 153-159.
 9. S.Marinović, Z. Vuković, A. Nastasović, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate)/Clay Composite, Mater. Chem. Phys., 128 (2011) 291-297.
 10. N.Miletić, Z. Vuković, A. Nastasović, K. Loos, Effect of Candida antarctica Lipase B Immobilization on the Porous Structure of the Carrier, Macromol. Biosci., 11(11) (2011) 1537–1543.
 11. F. Radovanović, A. Nastasović, T, Tomković, D. Vasiljević-Radović, A. Nešić, S. Veličković, A. Onjia, Novel membrane adsorbers incorporating functionalized polyglycidyl methacrylate, React. Funct. Polym., 77 (2014) 1-10.
 12. A. B. Nastasović, N. L. Ignjatović, D. P. Uskoković, D. D. Marković, B. M. Ekmeščić, D. D. Maksin, A. E. Onjia, Determination of thermodynamic interactions of poly(L-lactide) and biphasic calcium phosphate/poly-L-lactide composite by inverse gas hromatography at infinite dilution, J. Mater. Sci. 49(14) (2014) 5076-5086.
 13. S. Stefanović, B. M. Ekmeščić, D. D. Maksin, A. B. Nastasović, Z. P. Miladinović, Z. M. Vuković , D. M. Micić, M. V. Pergal, Structure, Thermal, and Morphological Properties of Novel Macroporous Amino-Functionalized Glycidyl Methacrylate Based Copolymers, Ind. Eng. Chem. Res. 54(27) (2015) 6902-6911.
 14. T. B. Tomković, F. Radovanović, A. B. Nastasović, D. G. Vasiljević-Radović, J. Marković, B. N. Grgur, A. E. Onjia, Solid phase extraction membranes with submicron multifunctional adsorbent particles, Eur. Polym. J. 63 (2015) 90-100.

Радови у истакнутом међународно часопису (М22)

1.   Lj. Malović, A. Nastasović, Z. Sandić, J. Marković, D. Đorđević, Z. Vuković, Surface modification of macroporous glycidyl methacrylate based copolymers for selective sorption of heavy metals, J. Mater. Sci., 42 (10) 3326-3337 (2007).

2.    N. Miletić, Z. Vuković, A. Nastasović, K. Loos, Macroporous poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate) resins - Versatile immobilization supports for biocatalysts, J. Mol. Catal. B: Enzym., 56(4) (2009) 196-201.

3.  Z. P. Sandić, A. B. Nastasović,  N. P. Jović-Jovičić, A. D. Milutinović-Nikolić, D. M. Jovanović, Sorption of textile dye from aqueous solution by macroporous amino functionalized copolymer, J. Appl. Polym. Sci., 121 (1) (2011) 234-242.

4.   R. V. Hercigonja, D. D. Maksin, A. B. Nastasović, S. S. Trifunović, P. B. Glodić, A. E. Onjia, Adsorptive removal of technetium 99 using macroporous poly(GMA-co-EGDMA) modified with diethylene triamine, J. Appl. Polym. Sci., 123 (2012) 1273–1282.

5. D. D. Maksin, R. V. Hercigonja, M. Ž. Lazarević, M. J. Žunić, A. B. Nastasović, Modelling of kinetic of pertechnetate removal by amino-functionalized glycidyl methacrylate copolymer, Polymer Bull., DOI: 10.1007/s00289-011-0634-5.

Радови у часопису међународног значаја (М23)

1. S. Jovanović, A. Nastasović, N. Jovanović, K. Jeremić, The influence of the crosslinking agent on the pore structure on macroporous copolymers of glycidyl methacrylate, J. Serb. Chem. Soc., 58(5) 343-348 (1993).

2. S. M. Jovanović, A. Nastasović, N. N. Jovanović, K. Jeremić, Targeted Porous Structure of Macroporous Copolymers Based on Glycidyl Methacrylate, Mater. Sci. Forum, 214, 155 (1996).

3. A. Nastasović, V. Laninović, M. Stanković, Influence of the monomer mixture composition on acrylate membrane properties, Mater. Sci. Forum, 352, 201-206 (2000).

4. A. Nastasović, S. Jovanović, D. Jakovljević, S. Stanković, A. Onjia, Noble metals binding on macroporous poly(GMA-co-EGDMA) modified with ethylenediamine, J. Serb. Chem. Soc., 69(6) 455-460 (2004).

5. N. Ignjatović, A. Nastasović, V. Laninović, A. Onjia, M. Miljković, Preparation and properties of polymeric and composite bioresorbable barrier membranes, Mater. Sci. Forum, 453-454, 537-542 (2004).

6. D. Zeković, M. Radulović, A. Nastasović, M. M. Vrvić, D. Jakovljević, G. Kogan, Mild Pfitzer-Moffat Oxifation of the (13)--D-Glucan from Saccharomyces cerevisiae, Chem. Pap. 60(3) 243-248 (2006)

7. A. B. Nastasović, A. E. Onjia, Surface characterization of polymers by inverse gas chromatography, J. Serb. Chem. Soc. 72(4) 403-406 (2007). 
8. Z. Sandić, A. Nastasović, Funkcionalizovani makroporozni kopolimer na bazi glicidilmetakrilata uticaj liganda i parametara poroznosti na sorpciju Cu(II) jona iz vodenih rastvora, Hem. Ind., 63 (3): (2009) 269-273.

9. S. Marinović, A. Milutinović-Nikolić, M. Žunić, Z. Vuković, D. Maksin, A. Nastasović, D. Jovanović, Porous glycidyl methacrylate-bentonite composite, Russ. J. Phys. Ch. A, 85(13) (2011) 2386-2391.