IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Александра Михајлиди-Зелић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за хемију, ИХТМ, Универзитет у Београду,
Студентски трг 14-16/III, лаб. 630,
11158 Београд 118, ПАК 105104, Србија
Телефон: 011 3336 801
Факс: 011 2636 061
Електронска пошта: amzelic@chem.bg.ac.rs

Образовање:

1998 Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2006 Мр хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Звања: 2013 Истраживач сарадник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионлно искуство:

1999–2013 Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2013– Центар за хемију, ИХТМ, Универзитет у Београду

Области интересовања:

Хемија животне средине; загађивање ваздуха; атмосферски аеросол - хемијске и физичке карактеристике, хемијске трансформације у атмосфери, извори

Знање језика: Eнглески, руски

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2007–2008 Scientific cooperation between research institutions for the study of airborne fine particles in Important Cities of the Adriatic area (SICMA), Adriatic New Neighborhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE (INTERREG IIIA), broj 06SER02/01/004.
Основна истраживања:
2011–2016 Проучавање физичкохемијских и биохемијских процеса у животној средини који утичу на загађење и истраживање могућности за минимизирање последица (172001)
2006–2010 Г еохемијска испитивања у функцији проналажења нових лежишта фосилних горива и заштите животне средине (146008)
2002–2005 Хемодинамика загађујућих супстанци акватичних система и водних ресурса (површинске и подземне воде и седименти) (101727)

Изабране публикације:

Монографије, поглавља у књигама:

  1. Popović, Aleksandar; Đorđević, Dragana; Relić, Dubravka; Vukmirović, Zorka; Mihajlidi-Zelić, Aleksandra; Polić Predrag, Speciation of Heavy Metals in Geological Matter of the Serbian National Parks, Protected Areas and Cities Within the Danube River Basin After the War Conflict in 1999, Environmental Consequences of War and Aftermath, The Handbook of Environmental Chemistry, Volume 3, Part U, edited by T.A. Kassim, D. Barcelo, pp. 283-320, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2009 (ISBN 978-3-540-87961-9).

Публиковани радови:

  1. Đorđević D., Buha J.,Stortini A.M., Mihajlidi-Zelić A., Relić D., Barbante C.,  Gambaro A. (2016),  Mass distributions and morphological and chemical characterization of urban aerosols in the continental Balkan area (Belgrade). Environmental Science and Pollution Research 23, 851-859.
  2. Mihajlidi-Zelić A., Đorđević D., Relić D., Tošić I., Ignjatović Lj., Stortini A.M., Gambaro A. (2015), Water-soluble inorganic ions in urban aerosols of the continental part of Balkans (Belgrade) during the summer – autumn (2008). Open Chemistry 13, 245-256, DOI 10.1515/chem-2015-0010
  3. Đorđević D., Stortini A.M., Relić D., Mihajlidi-Zelić A., Huremović J., Barbante C., Gambaro A. (2014), Trace elements in size-segregated urban aerosol in relation to the anthropogenic emission sources and the resuspension. Environmental Science and Pollution Research 21, 10949-10959.
  4. Đorđević D., Mihajlidi-Zelić A., Relić D., Ignjatović Lj., Huremović J., Stortini A.M., Gambaro A. (2012), Size-segregated mass concentration and water soluble inorganic ions in an urban aerosol of the Central Balkans (Belgrade). Atmospheric Environment 46, 309-317.
  5. Popović A, Đorđević D, Relić D, Mihajlidi-Zelić A. (2011), Speciation of Trace and Major Elements from Coal Combustion Products of Serbian Power Plants (I)- "Kostolac A" Power Plant. Energy Sources - Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects 33, 1960-1968.
  6.  Popović A, Đorđević D, Relić D, Mihajlidi-Zelić A. (2011), Speciation of Trace and Major Elements from Coal Combustion Products of Serbian Power Plants (II)- "Obilic" Power Plant. Energy Sources- Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects 33, 2309-2318.
  7. Mihajlidi-Zelić A., Deršek-Timotić I., Relić D., Popović A., Đorđević D. (2006), Contribution of marine and continental aerosols to the content of major ions in the precipitation of the central Mediterranean. Science of The Total Environment 370, 441-451.
  8. Đorđević D., Mihajlidi-Zelić A., Relić D. (2005), Differentiation of the contribution of local resuspension from that of regional and remote sources on trace elements content in the atmosphere aerosol in the Mediterranean area. Atmospheric Environment 39, 6271-6281.
  9. Đorđević D., Radmanović D., Mihajlidi-Zelić A., Ilić M., Pfendt P., Vukmirović Z., Polić P. (2004), Association of trace elements in aerosol at the south Adriatic coast. Environmental Chemistry Letters 2(3), 147-150.