IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Николета Лугоња

Научни сарадник

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд
Лабораторија 435
Tелефон: 011 2637 273
Факс: 011 2637 273; 011 2636 061
Мобилни телефон: 069 5521248
Електронска пошта: nikoleta@chem.bg.ac.rs

Oбразовање:

2005. Дипломирани биохемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2011. Магистар биохемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2014. Доктор биохемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Звања:

2011. Истраживач сарадник
2015. Научни сарадник

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво
Биохемијско друштво Србије
Удружење микробиолога Србије

Професионално искуство:

2008 - 2011. Сарадник у настави, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2011 – данас ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд

Области интересовања:

Биохемија и биотехнологија хране и исхране
Микробиологија и микробиолошка хемија
Испитивање утицаја пробиотика, пребиотика и симбиотика
Проучавање антиоксидативног потенцијала инфант формула и хране за одојчад и малу децу

Знање језика: Енглески, немачки

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2010 – 2013 – FP7, REGPOT, FCUB-ERA - Reinforcement of the FCUB towards becoming a centre of excellence in the region of WB for molecular biotechnology and food research (Jачање Хемијског факултета Универзитета у Београду у циљу успостављања Центра изврсности за молекуларну биотехнологију и истраживање хране у региону Западног Балкана, kao део истраживачке групе RG5 ) (FCUB-EAR 256716), пројекат финансирала Европска Унија (Брисел, Белгија) (www.fcub-era.rs).
2014– 2017. Capacity Building For Analysis And Reduction Measures Of Persistent Organic Pollutants In Serbia, Japan International Cooperation Agency (Tokyo, Japan)

Технолошки развој:
2011-2016 “Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресусрса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа“ (III43004)
2006-2010. “Биомаса и метаболизам неких микроорганизама као извор широко употребљивих производа и биохемијских реакција“ (142018B)

Изабране публикације:

  1. Marinkovic, Vesna; Rankovic-Janevski, Milica; Spasic, Snežana; Nikolic-Kokic, Aleksandra; Lugonja, Nikoleta; Djurovic, Dijana; Miletic, Srdjan; Vrvic, Miroslav M.; Spasojevic, Ivan: Antioxidative Activity of Colostrum and Human Milk: Effects of Pasteurization and Storage, Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition, doi: 10.1097/MPG.0000000000001090
  2. Lugonja Nikoleta Stankovic Dalibor Spasic Snezana Roglic Goran Manojlovic Dragan Vrvic Miroslav : Comparative Electrochemical Determination of Total Antioxidant Activity in Infant Formula with Breast Milk, Food AnalyticaL Methods, (2014), vol. 7 br. 2, str. 337-344.
  3. Lugonja Nikoleta Spasic Snezana Laugier Olga Nikolic-Kokic Aleksandra Spasojevic Ivan Orescanin-Dusic Zorana Vrvic Miroslav : Differences in direct pharmacologic effects and antioxidative properties of mature breast milk and infant formulas, Nutrition, (2013), vol. 29 br. 2, str. 431-4353.
  4. Lugonja Nikoleta, Martinov Olga, Rasovic Mirjana, Spasic Snezana, Gojgic Gordana, Vrvic Miroslav: A Comparative Investigation of an in vitro and Clinical Test of the Bifidogenic Effect of an Infant Formula, Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, (2010), vol. 47 br. 3, str. 208-216.
  5. Martinov Olga, Spasic Snezana, Lugonja Nikoleta, Gojgic Gordana, Vrvic Miroslav: Infant formula as a substrate for bifidogenesis: An in vitro investigation, African Journal of Biotechnology (2011) vol 10, br. 12, str. 2302-2307