IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Наталија Крстић

Виши научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар ѕа хемију, Студентски трг 12-16, I спрат, лабораторија 446
Телефон: +381113336666
Факс: +381112636061
Мобилни телефон:
Електронска пошта: nkrstic@chem.bg.ac.rs

Образовање:

1981 Дипломирани хемичар, Природно-математички факултет, Одсек за хемијске и физичкохемијске науке, Универзитет у Београду
1983 Специјалиста биохемијских наука, Природно-математички факултет, Одсек за хемијске и физичкохемијске науке, Универзитет у Београду
1990 Магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у београду
1995 Доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у београду

Звања:

1984-1991 Истраживач приправник
1991-1996 Истраживач сарадник
1996-2005 Научни сарадник
2005- и даље Виши научни сарадник

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво
Америчко хемијско друштво (American Chemical Society)

Професионлно искуство:

1983-1984 Лабораторија ѕа антибиограм, Институт ѕа имунологију и вирусологију – Торлак
1984- и даље ИХТМ – Центар ѕа хемију

Области интересовања: Органска хемија, синтеза, реактивност и биолошка активност стероидних и модификованих стероидних једињења

Знање језика: Српски (матерњи), Енглески

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
1996-2000 Структура и реактивност органских молекула природног и синтетичког порекла (Министарство ѕа науку и технологију Републике Србије)
1996-2000 Фотохемијски индуковане трансформације органских молекула (Српска академија наука)
2001-2005 Синтеза и хемијске трансформације стероидних и модификованих стероидних молекула
(пројекат бр. 1702, Министарство за науку и технолошки разбој Републике Србије )
2005-2010 Синтеза различитих корисних производа из стероидних молекула (пројекат бр. 142033, Министарство за науку и техношки развој Републике Србије )
2011-2014 Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама (пројекат бр. 172055, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије)

Изабране публикације:

Публиковани радови:

 1. Milica Milenković, Andrej Pevec, Iztok Turel, Marina Milenković, Božidar Čobeljić, Dušan Sladić, Natalija  Krstić,  Katarina Anđelković. Synthesis, characterization, crystal structures and antimicrobial activity of square-planar chlorido and isocyanato Ni(II) complexes with condensation product of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and Girard’s T reagent. Journal of Coordination Chemistry, 2015, 68(16), 2858-2870.
 2. Milica Milenković, Giulia Cantoni, Alessia Bacchi, Vojislav Spasojević, Marina Milenković, Dušan Sladić, Natalija Krstić, Katarina Anđelković. Synthesis, characterization and antimicrobial activity of Pd(II) and Fe(III) complexes with ethyl (2E)-2-[2-(diphenylphosphino)benzylidene]hydrazinecarboxylate. Polyhedron, 2014, 80, 47-52.
 3. Natalija M. Krstić, Ivana Z. Matić, Zorica D.  Juranić, Irena T. Novaković, Dušan M. Sladić. Steroid dimers-in vitro cytotoxic and antimicrobial activities. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2014,  143, 365-375.
 4. Natalija M. Krstić, Vladimir D. Pavlović, Irena T. Novaković, Ivana Z. Matić, Dušan M. Sladić. Synthesis, characterization and biological evaluation of some novel P-heterocyclic androst-4-ene derivatives. Molecular Diversity, 2013, 17, 547-561.
 5. Mira S. Bjelaković, Natalija M. Krstić, Dragana R. Milić, Tatjana J. Kop, Koen Robeyns, Vladimir D. Pavlović. Oxidative 10-membered ring expansion and contraction of stereoisomeric 1(10)-unsaturated and 1,10-epoxy-5-oxo-5,10-secosteroids induced by peracids. Tetrahedron, 2012, 68, 7479-7488.
 6. Natalija M. Krstić, Mira S. Bjelaković, Vladimir D. Pavlović, Koen Robeyns, Zorica D. Juranić, Ivana Matić, Irena Novaković, Dušan M. Sladić. New androst-4-en-17-spiro-1,3,2-oxathiaphospholanes. Synthesis, assignment of absolute configuration and in vitro cytotoxic and antimicrobial activities. Steroids, 2012, 77: 558-565.
 7. Natalija M. Krstić, Mira S. Bjelaković, Milan M. Dabović, Vladimir D. Pavlović. Thionation of Some α,β-Unsaturated Steroidal Ketones. Molecules, 2010, 15(5), 3462-3477.
 8. Mira S. Bjelaković, Natalija M. Krstić, Nina Todorović, Aleksej Krunić, Bernard Tinant, Milan M. Dabović, Vladimir D. Pavlović. 5,10:13,14-Disecosteroids: novel modified steroids containing 10- and 9- membered rings. Tetrahedron, 2009, 65, 9557–9568.
 9. Natalija M. Krstić, Mira S. Bjelaković, Željko Žižak, Mirjana D. Pavlović, Zorica D. Juranić, Vladimir D. Pavlović. Synthesis of Some Steroidal Oximes, Lactams, Thiolactams and their Antitumor Activities. Steroids, 2007, 72, 406-414.
 10. Mira S. Bjelaković, Natalija M. Krstić, Nenad Juranić, Milan M. Dabović, Svetislav V. Gojković, Martin Kessler, Jaroslav Kalvoda, Vladimir D. Pavlović. Steroid template associated peptides: design, synthesis and 2D NMR characterization of a novel protected 18-Phe,19-Gly-containing steroidal compound. Tetrahedron, 2007, 63, 9960–9969
 11. Mira S. Bjelaković, Natalija M. Krstić, Bernard Tinant, Jaroslav Kalvoda, Janos Csanadi, Vladimir D. Pavlović. Conformation of the Nine-membered Ring in the B-nor-5,10-Seco­steroids. X-Ray and NMR-Analysis. Helvetica Chimica Acta, 2005, Vol 88, 2812-2821.
 12. Natalija M. Krstić, Mira S. Bjelaković, Milan M. Dabović,  Ljubinka B. Lorenc, Vladimir D. Pavlović. Photochemical and Beckmann rearrangement of (Z)-cholest-4-en-6-one oxime.  J Serb Chem Soc, 2004, 69(6): 413-420.
 13. Natalija M. Krstić, Mira S. Bjelaković,  Ljubinka B. Lorenc and Vladimir D. Pavlović Oxidative transformations of 5-hydroxy-1-oxo-5a-cholestan-3b-yl acetate. J Serb Chem Soc, 2003, 68(11): 785-794.
 14. Natalija  M. Krstić, Ljubinka B. Lorenc, Vladimir D. Pavlović, Jaroslav Kalvoda, Bernard Tinanat and Jean-     Paul Declercq. An unusual ozonolysis of the Δ8-14-unsaturated steroids. J Chem Research (S), 2002, 392-394.