IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Горан Јањић

Научни сарадник

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Универзитет у Београду, Студентски трг 12-16, 11000 Београд, Србија.
Група: Група за Молекулско Моделовање и Биоинформатику
Електронска пошта: janjic_goran@chem.bg.ac.rs

Образоање:

2004. Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду,
2009. Магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду,
2012. Доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.

Звања:

2006. Истраживач приправник,
2010. Истраживач сарадник,
2013. Научни сарадник.

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво,
Српско кристалографско друштво.

Професионално искуство: 2006 – ИХТМ, Центар за хемију, Универзитет у Београду

Области интересовања: Теоријска хемија, Неорганска хемија, Биохемија

Знање језика: Енглески и руски језик

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2012–2013. SupraChem@Balkans.eu

Основна истраживања:
2011 – 2014. Нековлентне интеракције - система и њихова улога у молекулском препознавању,
2015. Истраживања интеракција ензима са токсичним и фармаколошки активним молекулима.

Изабране публикације:

Монографије, поглавља у књигама:

  1. Goran V. Janjić and Snežana D. Zarić “Noncovalent Interactions of π-systems in Crystal Structures of Transition-Metal Complexes” in book ‘The Importance of Pi-Interactions in Crystal Engineering - Frontiers in Crystal Engineering’ edited by Edward Tiekink & Julio Zukerman-Schpector, Wiley, 2012.

Публиковани радови: 

  1. Bojana D. Ostojić, Goran V. Janjić, Snezana D. Zarić, "Parallel alignment of water and aryl rings-crystallographic and theoretical evidence for the interaction", Chemical Comunications, 2008, 48, 6546-6548.
  2. Goran V. Janjić, Saša N. Malkov, Miodrag V. Živković, Snežana D. Zarić, "What are preferred water-aromatic interactions in proteins and crystal structures of small molecules?", Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16 (43), 23549-23553.
  3. Ivana S. Antonijević, Goran. V. Janjić, Miloš K. Milčić,. Snežana D. Zarić,"Preferred Geometries and Energies of Sulfur–Sulfur Interactions in Crystal Structures", Crystal Growth & Design, 2016, DOI: 10.1021/acs.cgd.5b01058.