IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Барбара Јановић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд
11158 Београд 118, ПАК 105104
Лабораторија 483, I спрат

Телефон: 011 3282393
Факс: 011 2636061
Мобилни телефон:
Електронска пошта: bjanovic@chem.bg.ac.rs

Образовање: 2012 Мастер биохемије, Хемијски Факултет, Универзитет у Београду.

Звања: 2015 Истраживач сарадник

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво,
Биохемијско друштво Србије,
ФЕБС,
Друштво физикохемичара Србије

.

Професионлно искуство: 2015 – Истраживач сарадник, ИХТМ – Центар за хемију, Универзитет у Београду.

Награде и признања:

2015. FEBS стипнедија
( Collaborative Experimental Scholarships for Central & Eastern Europe ) на Институту за основне медицинске науке, Медицински Факултет, Универзитет Осло, Норвешка)
2014. Награда “Најбоља Технолошка иновација” Тим ББХ, Београд, Србија.
2014. PicoQuant курс „ 12th European Short Course on Principles and Application of Time-resolved Fluorescence Spectroscopy“, Берлин, Немачка.

Области интересовања:

Ензимско обезбојаванје и уклањање ксенобиотика из отпадних вода.
Изолованје и пречишћавање пероксидазе из рена и соје.
Имобилизација протеина на синтетичке и природне полимере.
Интеракција малих молекула са протеинима и нуклеинским киселинама.
Изучавање интеракција реактивних кисеоничних врста и ДНА

Знање језика:

Енглески
Немачки

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:*
2011- Производња, изоловање и карактеризација ензима у растворном сам имобилизованом облику у биотехнологији хране, биогоривима заштити животне средине
2011- Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама

Изабране публикације:

Публиковани радови:

  1. Čobeljic B., Milenković M., Pevec A., Turel I., Vujčić M., Janović B., Gligorijevic N., Sladić D., Radulović S., Jovanović K., Anđelkovic K. (2015) Investigation of antitumor potential of Ni(II) complexes with tridentate PNO acylhydrazones of 2‑(diphenylphosphino) benzaldehyde and monodentate pseudohalides . J Biol Inorg Chem. DOI 10.1007/s00775-015-1315-x.
  2. Marković V, Debeljak N, Stanojković T, Kolundžija B, Sladić D, Vujčić M, Janović B, Tanić N, Perović M, Tešić V, Antić J & Joksović M D (2015) Anthraquinone-chalcone hybrids: Synthesis, preliminary antiproliferative evaluation and DNA-interaction studies. Eur. J. Med. Chem. 89, 401-410.
  3. Vujčić Z, Janović B, Lončar N, Margetić A, Božić N, Dojnov B & Vujčić M (2014) Exploitation of neglected horseradish peroxidase izoenzymes for dye decolorization. Int. Biodeter. Biodegr. 97, 124-127.
  4. Marković V, Janićijević A, Stanojković T, Kolundžija B, Sladić D, Vujčić M, Janović B, Joksović Lj, Djurdjević P T, Todorović N, Trifunović S & Joksović M D (2013) Synthesis, cytotoxic activity and DNA-interaction studies of novel antraquinone-thiosemicarbazones with tautomerizable methylene group. Eur. J. Med. Chem. 64, 228-238.
  5. Lončar N, Janović B, Vujčić M & Vujčić Z (2012) Decolorization of textile dyes and effluents using potato (Solanum Tuberosum) phenoloxidase. Int. Biodeter. Biodegr. 72, 42-45.

Саопштења:

  1. Sladić D., Janović B., Čobeljić B., Milenković M., Vujčić M., Anđelković K. In vitro investigation of DNA interactions of square-planar Ni(II) complexes with acylhydrazones of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and monodentate pseudohalides. COST Action CM1106, Chemical Approaches to Targeting Drug Resistance in Cancer Stem Cells, 3rd Working Group Meeting, 26-27 March, 2015, Athens, Greece, Book of Abstracts P28, page P-125.
  2. Janović B., Adaila K, Milenković M, Čobeljić B, Anđelković K &Vujčić M (2014) DNA interaction of biologically active square-planar Ni(II) complexes. Physical Chemistry 2014, 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, September 22-26, Belgrade, Serbia. Proceedings 3, 1025-1028. ISBN: 978-86-82475-30-9.
  3. Janović B., Lončar N, Vujčić M & Vujčić Z (2012) Study of DNA damage in the enzymatic reactions of textile reactive azo dyes decolorization. Golden Jubilee meeting of the Serbian Chemical Society, June 14-15, Belgrade, Serbia. Program & Book of abstracts BH P14,115. ISBN: 978-86-7132-048-1.