IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Mилка Јадранин

Виши научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд, Србија
Центар за инструменталну анализу, Лабораторија за течну хроматографију и масену спектрометрију
(приземље, соба 320)
Телефон: +381 11 2637075
+381 11 2630474
Факс: +381 11 2636061
Електронска пошта: milkaj@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2004. Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2007. Магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2013. Доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Звања:

2004. Истраживач приправник
2008. Истраживач сарадник
2015. Виши научни сарадник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионално искуство:

2003 – 2004. Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2004 и сада ИХТМ, Центар за хемију, Универзитет у Београду
2008. 23. и 24. Тест оспособљености Оргaнизaције зa зaбрaну хемијског наоружања (OPCW)
2009. 25. Тест оспособљености Оргaнизaције зa зaбрaну хемијског наоружања (OPCW)
2010. i) 27. Тесту оспособљености Оргaнизaције зa зaбрaну хемијског наоружања (OPCW)
ii) Курс за унaпређење лaборaторијских вештинa користећи течну хромaтогрaфију – мaсену спектрометрију за aнaлизу хемикaлијa нa које се односи Конвенција о хемијском наоружању (CW-LSE), VERIFIN, Хелсинки, Финскa
2012. 8. Летњa школa хемије животне средине и екотоксикологије, RECETOX, Masaryk University, Брно, Чешкa Републикa
2014. 35. Тест оспособљености Оргaнизaције зa зaбрaну хемијског наоружања (OPCW)
2015. Курс зa унaпређење лaборaторијских вештинa користећи квaнтитaтивну мaсену спектрометрију зa aнaлизу хемикaлијa нa које се односи Конвенција о хемијском наоружању (CW-QMS), VERIFIN, Хелсинки, Финскa

Области интересовања:

Изоловање и идентификација секундарних метаболита (природних производа)
Примена инструменталних метода (спектроскопских, спектрометријских и хроматографских) у анализи органских једињења природног и синтетског порекла
Анализа хемијског оружја

Знање језика: Енглески, руски

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2013 – 2014. Иновaтивни прилaз бољем коришћењу локaлног биодиверзитетa у земљaмa југоисточне Европе зaсновaн нa етнофaрмaкологији. UNESCO
2015 и сада Секундaрни метaболити дивље-рaстућих и култивисaних биљaкa сa потенцијaлном биолошком aктивношћу (Пројекaт међуaкaдемијске сaрaдње између Бугaрске aкaдемије нaукa (БАН) и Српске aкaдемије нaукa и уметности (САНУ))

Основна истраживања:
2005. (2001 – 2005.) Природни производи из биљaкa и морских оргaнизaмa: медицински и еколошки знaчaј (1755). Министaрство нaуке и заштите животне средине Републике Србије
2006 – 2010. Секундaрни метaболити сaмониклих, лековитих биљaкa: изоловaње, кaрaктеризaцијa и биолошкa aктивност (142053). Министaрство нaуке и заштите животне средине (Министарство за науку и технолошки рaзвој) Републике Србије
2011 – 2016. Биоaктивни природни производи сaмониклих, гaјених и јестивих биљaкa: одређивaње структуре и aктивности (172053). Министaрство просвете, нaуке и технолошког рaзвојa Републике Србије

Изабране публикације:

Поглавља у књигама:

  1. Katarina Šavikin, Ivana Aljančić, Vlatka Vajs, Slobodan Milosavljević, Milka Jadranin, Iris Đorđević, Nebojša Menković. Bioactive Secondary Metabolites in Several Genera of Gentianaceae Species from the Central Regions of the Balkan Peninsula. In: Rybczyński, J.J., Davey, M.R., Mikula, A. (Eds.) The Gentianaceae - Vol 2: Biotechnology and Applications, (2015) Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, p. 319–347.
  2. Dejan Gođevac, Milka Jadranin, Ivana Aljančić, Vlatka Vajs, Vele Tešević, Slobodan Milosavljević. Application of Spectroscopic Methods and Hyphenated Techniques to the Analysis of Complex Plant Extracts. In: Máthé, A. (Ed.) Medicinal and Aromatic Plants of the World – Vol 1: Scientific, Production, Commercial and Utilization Aspects (2015) Springer, Netherlands, p. 61–85.

Публиковани радови:

  1. Nada Babović, Sonja Đilas, Milka Jadranin, Vlatka Vajs, Jasna Ivanović, Slobodan Petrović, Irena Žižović. Supercritical carbon dioxide extraction of antioxidant fractions from selected Lamiaceae herbs and their antioxidant capacity. Innovative Food Science & Emerging Technologies (2010), 11(1), 98–107.
  2. Ivana Aljančić, Milica Pešić, Slobodan Milosavljević, Nina Todorović, Milka Jadranin, Goran Milosavljević, Dragan Povrenović, Jasna Banković, Nikola Tanić, Ivanka Marković, Sabera Ruždijić, Vlatka Vajs, Vele Tešević. Isolation and Biological Evaluation of Jatrophane Diterpenoids from Euphorbia dendroides. Journal of Natural Products, (2011), 74(7), 1613–1620.
  3. Milka Jadranin, Milica Pešić, Ivana Aljančić, Slobodan Milosavljević, Nina Todorović, Ana Podolski-Renić, Jasna Banković, Nikola Tanić, Ivanka Marković, Vlatka Vajs, Vele Tešević. Jatrophane diterpenoids from the latex of Euphorbia dendroides and their anti-P-glycoprotein activity in human multi-drug resistant cancer cell lines. Phytochemistry, (2013), 86, 208–217.
  4. Ana Džamić, Marina Soković, Miroslav Novaković, Milka Jadranin, Mihailo Ristić, Vele Tešević, Petar Marin. Composition, antifungal and antioxidant properties of Hyssopus officinalis L. subsp. pilifer (Pant.) Murb. essential oil and deodorized extracts. Industrial Crops and Products, (2013), 51, 401–407.
  5. Ivana Aljančić, Ivan Vučković, Milka Jadranin, Milica Pešić, Iris Đorđević, Ana Podolski-Renić, Sonja Stojković, Nebojša Menković, Vlatka Vajs, Slobodan Milosavljević. Two structurally distinct chalcone dimers from Helichrysum zivojinii and their activities in cancer cell lines. Phytochemistry, (2014), 98, 190–196.

(Укупно 52 рада.)