IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Бојана Змејковски (рођена Крајчиновић)

Научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Хемијски факултет,
Студентски трг 14-16, II спрат, соба 523,
11158 Београд 118, PAK 105104, Србија Телефон: +381 11 3336735
Факс: +381 11 2636061
Електронска пошта: bokilik@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2003 Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2007 Магистар хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду
2010 Доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Звања:

2003 Истраживач приправник
2008 Истраживач сарадник
2012 Научни сарадник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионлно искуство:

2003 – и сада ИХТМ – Центар за хемију
2004 – 2007 водила вежбе: Квалитативна хемијска анализа, Неорганска хемија I, Неорганска хемија II (Хемијски факултет, Универзитет у Београду)
2007 студијски боравак (Institut für Chemie, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Немачка)
2010 –2015 ментор за израду и одбрану једне докторске дисертације на Хемијском факултету Универзитета у Београду.

Области интересовања: Координациона хемија, бионеорганска хемија, антитуморска активност

Стручне вештине: Рад у професионалним програмима (ORTEP, Mercury, Platon, Diamond, MestReNova, ChemBioOffice)

Цитираност: 133 (90 без аутоцитата) мај, 2015; h index = 7

Знање језика: Енглески

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
2003 – 2005 „Синтеза и структура потенцијалних антиканцерогених платина(IV) комплекса и сродних координационих јединјенја као прекурскора наноструктурних материјала“; Министарство за науку Републике Србије, пројекат бр. 1253
2006 – 2010 „Синтеза, карактеризација и активност органских и координационих једињења и њихова примена у (био)нанотехнологији“; Министарство за науку Републике Србије, пројекат бр. 142010
2011 – и сада „Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији“; Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије, пројекат бр. 172035

Публиковани радови:

 1. N. Pantelić, D. M. Stanković, B. B. Zmejkovski, G. N. Kaluđerović , T. J. Sabo: “Electrochemical properties of some gold(III) complexes with (S,S)-R2edda-type ligands”, Int. J. Electrochem. Sci., 11 (2016) 1162–1171.
 2. M. Bulatović, M. R. Kaluđerović, M. Mojić, B. B. Zmejkovski, E. Hey-Hawkins, M. Vidaković, N. Grdović, G. N. Kaluđerović, S. Mijatović, D. Maksimović-Ivanić:  “Improved in vitro antitumor potential of (O,O’-Diisobutyl-(S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-3-propionate) tetrachloridoplatinum(IV) complex under normoxic and hypoxic conditions”, Eur. J. Pharm., 760 (2015) 136–144.
 3. N. Pantelić, T. P. Stanojković, B. B. Zmejkovski, T. J. Sabo , G. N. Kaluđerović: “In vitro anticancer activity of gold(III) complexes with some esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N′-di-2-propanoic acid”, Eur. J. Med. Chem., 90 (2015) 766–774.
 4. N. Pantelić, B. B. Zmejkovski, T. P. Stanojković, V. V. Jeftić, G. P. Radić, S. R. Trifunović, G. N. Kaluđerović, T. J. Sabo: “Synthesis and high in vitro cytotoxicity of some (S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-2-propanoate dihydrochloride esters”, J. Serb. Chem. Soc., 79 (2014) 1–10.
 5. B. B. Zmejkovski, A. Savić, J. Poljarević, N. Pantelić, S. Aranđelović, S. Radulović, S. Grgurić-Šipka, G. N. Kaluđerović, T. J. Sabo:  “Synthesis, characterization and in vitro antitumor activity of new palladium(II) complexes with (S,S)-R2edda-type esters”, Polyhedron, 80 (2014) 106–111.
 6. G. N. Kaluđerović, N. Pantelić, T. Eichhorn, M. Bette, Ch. Wagner, B. B. Zmejkovski, H. Schmidt: “Platinum(II) complexes with R2edda ligands (R = Me, Et, n-Pr; edda = ethylenediamine-N,N’-diacetate): synthesis and characterization”, Polyhedron, 80 (2014) 53–59.
 7. N. Pantelić, B. B. Zmejkovski, J. Trifunović-Macedoljan, A. Savić, D. Stanković, A. Damjanović, Z. Juranić, G. N. Kaluđerović, T. J. Sabo: “Gold(III) complexes with esters of cyclohexyl-functionalized ethylenediamine-N,N′-diacetate”, J. Inorg. Biochem., 128 (2013) 146–153.
 8. B. B. Zmejkovski, T. J. Sabo, G. N. Kaluđerović: “Palladium(II) complexes with R2edda derived ligands. Part VI. O,O’-Diisopropyl ester of N,N′-1,2-ethanediylbis-L-leucine, dihydrochloride dihydrate and its palladium(II) complex: synthesis and characterization”, J. Serb. Chem. Soc., 78 (8) (2013) 1171–1176.
 9. G. N. Kaluđerović, S. A. Mijatović, B. B. Zmejkovski, M. Z. Bulatović, S. Gómez-Ruiz, M. K. Mojić, D. Steinborn, Dj. M. Miljković, H. Schmidt, S. D. Stošić-Grujičić, T. J. Sabo, D. D. Maksimović-Ivanić: “Platinum(II/IV) complexes containing ethylenediamine-N,N’-di-2/3-propionate ester ligands induced caspase-dependent apoptosis in cisplatin-resistant colon cancer cells”, Metallomics, 4 (2012) 979–987.
 10. J. M. Vujić, G. N. Kaluđerović, B. B. Zmejkovski, M. Milovanović, V. Volarević, N. Arsenijević, T. P. Stanojković, S. R. Trifunović: “Stereospecific ligands and their complexes. Part X: Synthesis, characterization and in vitro antitumoral activity of platinum(IV) complexes with O,O’-dialkyl-(S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-2-(4-methyl)pentanoate ligands”, Inorg. Chim. Acta, 390 (2012) 123–128.
 11. J. Vujić, G. N. Kaluđerović, M. Milovanović, B. B. Zmejkovski, V. Volarević, D. Zivic, P. Djurdjevic, N. Arsenijević, S. R.Trifunović: “Stereospecific ligands and their complexes. Part VII. Synthesis, characterization and in vitro antitumoral activity of platinum(II) complexes with O,O′-dialkyl esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N′-di-2-(4-methyl)pentanoic acid”, Eur. J. Med. Chem., 46(9) (2011) 4559–4565. 
 12. J. M. Vujić, M. Cvijović, G. N. Kaluđerović, M. Milovanović, B. B. Zmejkovski, V. Volarević, N. Arsenijevic, T. J. Sabo, S. R. Trifunović: “Palladium(II) complexes with R2edda derived ligands. Part IV. O,O'-dialkyl esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N'-di-2-(4-methyl)-pentanoic acid dihydrochloride and their palladium(II) complexes: synthesis, characterization and in vitro antitumoral activity against chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells”, Eur. J. Med. Chem., 45(9) (2010) 3601–3606.
 13. B. B. Zmejkovski, G. N. Kaluđerović, S. Gómez-Ruiz, T. J. Sabo: “Palladium(II) complexes with R2edda derived ligands. Part III. O,O’-Diisobutyl-(S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-2-(4-methyl)-pentanoate dihydrochloride and its palladium(II) complex: synthesis and characterization”, J. Serb. Chem. Soc., 74 (11) (2009) 1249–1258. 
 14. B. B. Zmejkovski, G. N. Kaluđerović, S. Gómez-Ruiz, T. J. Sabo: “(S,S)-N,N’-Bis(1-carboxy-2-methylpropyl)ethylenediammonium dihalide cyclopentanol tetrasolvate (halide = bromide/chloride ~1:12)“, Acta Cryst., E65 (2009) o656.
 15. B. B. Zmejkovski, G. N. Kaluđerović, S. Gómez-Ruiz, Ž. Žižak, D. Steinborn, H. Schmidt, R. Paschke, Z. D. Juranić, T. J. Sabo: “Palladium(II) complexes with R2edda derived ligands. Part II. Synthesis, characterization and in vitro antitumoral studies of R2eddip esters and palladium(II) complexes”, Eur. J. Med. Chem., 44 (2009) 3452–3458.
 16. B. B. Krajčinović, G. N. Kaluđerović , D. Steinborn, H. Schmidt, Ch. Wagner, K. Merzweiler, S. R. Trifunović, T. J. Sabo: „Palladium(II) complexes with R2edda derived ligands. Part I. Reaction of O,O’-diisopropyl-(S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-2-propanoate with K2[PdCl4]“, J. Serb. Chem. Soc., 74 (2009) 389–400.
 17. B. B. Krajčinović, G. N. Kaluđerović, D. Steinborn, H. Schmidt, Ch. Wagner, Ž. Žižak, Z. D. Juranić, S. R. Trifunović, T. J. Sabo: „Synthesis and in vitro antitumoral activity of novel O,O’-di-2-alkyl-(S,S)-ethylenediamine-N,N’-di-2-propanoate ligands and corresponding platinum(II/IV) complexes“, J. Inorg. Biochem., 102 (2008) 892–900.
 18. Z. M. Miodragović, G.A. Bogdanović, B. B. Krajčinović, B. J. Drakulić, V. B. Kusigerski, Dj.U. Miodragović, V. V. Spasojević, I. M. Hodžić, I. O. Juranić. “Synthesis, structure and magnetic property of the first copper(II) complex with an (E)-4-aryl-4-oxo-2-butenoato ligand”, Inorg. Chem. Comm. 9 (2006) 1173–1177.