IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Матија Златар

Научни сарадник

 

 

 

 

Адреса:

Центар за хемију, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду,
Његошева 12, 11000 Београд, Република Србија
Лаб. 544, Kанцеларија 545, Студентски трг 12-16, 11000 Београд, Република Србија
Телефон: +381 11 3336 754; +381 11 3336 747
E-mail: matijaz@chem.bg.ac.rs

Датум и место рођења: 1979 Београд, Србија

Академско звање: 2010 Др природних наука (хемија) – Универзитет у Фрибуру, Швајцарска

Научно звање: 2011 Научни сарадник – Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво, Swiss Chemical Society (2006-2011), Swiss Association
of Young Chemists (2006-2011); Swiss Association of Computational Chemists (2006–2011)

Професионално искуство:

2013 (јун-октобар) Постдокторски истраживач, Универзитет у Фрибуру, Швајцарска
2012 (јун-јул) Гостујући истраживач, Institute of Computational Chemistry, Universitat de Girona, Spain
2007 – 2010 Асистент, Универзитет у Фрибуру, Швајцарска
2006 – 2007 Истраживач-стипендиста, Универзитет у Фрибуру, Швајцарска
2005 – данас Центар за хемију, Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду

Награде:

2014 Предавање по позиву на The workshop on Dissociative Electron Attachment спонзорисано од стране DEA Kluba
2012 HPC-Europa2 Transnational Access fellowship
2009 SCS-Mettler-Toledo награда за најбоље усмено саопштенје на Swiss Chemical Society Fall Meeting (секција за рачунарску хемију)
2006 Swiss Government Excellence Scholarships for Foreign Students
2002 Стипендија Амбасаде Краљевине Норвешке у Београду, 15 милиона за 500 најбољих

Научна интересовања:

• Рачунарска хемија, молекулско моделовање
• Теорија функционала густине
• Магнетне особине комплекса прелазних метала, магнетна анизотропија
• Jahn-Teller-ов и ефекти вибронске спреге
• Хемијска веза, координациона хемија

Цитати: 91 без ауто-цитата, Aпр. 2016; h index = 5

Језици: српски (mатерњи), енглески, руски (почетни ниво), француски (почетни ниво)

Пројекти:

Међународни:
2016 – 2017 Билатерални пројекат између Републике Србије и Републике Француске: Рационални дизајн, синтеза и карактеризација нових једно-молекулских магнетних материјала
2016 – 2017 Билатерални пројекат између Републике Србије и Федералне републике Немачке: Развој Density Functional Theory-based tight-binding (DFTB) за металопротеине
2014 – 2018 COST CM1305 Explicit Control Over Spin-states in Technology and Biochemistry (ECOSTBio) - MC Substitute
2014 – 2018 COST CM1301 Chemistry for Electron-Induced Nanofabrication (CELINA); WG1 (Electron-induced reactions of FEBID precursors)
2012 – 2013 Билатерални пројекат између Републике Србије и Краљевине Шпаније, 451-03-02635/2011-14/5, Computational design of materials displaying room temperature magnetic bistability – руководилац са стране Републике Србије
2010 – 2014 - COST CM1002 COnvergent Distributed Environment for Computational Spectroscopy (CODECS)

Национални:
2011 – Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјаларелевантних у (био)нанотехнологији – Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије; OI-172035 - учесник
2009 – 2013 Computational Chemistry: Methods and Applications to Systems containing d- and felements; Swiss National Science Foundation (126521; 137625); учесник
2007 – 2009 - Nano-science Computationnelle: Methodes et Applications; Swiss National Science Foundation (117597) – учесник
2006 – 2010 – Хемијске и биохемијске консеквенце метал-лиганд интеракција II део; Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије;OI 142017 - учесник

Радови:

Поглавља у књигама:

 1. Daul C.; Zlatar M.; Gruden-Pavlović M.; Swart M. Application of Density Functional and Density Functional Based Ligand Field Theory to Spin States. In Spin states in biochemistry and inorganic chemistry: Influence on Structure and Reactivity, Swart M., Costas M., Eds. Wiley, 2015; Ch. 2, pp 7-34 DOI: 10.1002/9781118898277.ch2
 2. Zlatar, M.; Brog, J.-P.; Tschannen, A.; Gruden-Pavlovic, M.; Daul, C. Density Functional Theory Study of the Multimode Jahn-Teller Effect – Ground State Distortion of Benzene Cation. In Vibronic Interactions and the Jahn-Teller Effect; Atanasov, M., Daul, C., Tregenna-Piggott, P. L. W., Eds.; Progress in Theoretical Chemistry and Physics; Springer Netherlands: Dordrecht, 2012; Vol. 23, pp 25–38 DOI: 10.1007/978-94-007-2384-9_2
 3. Zlatar, M.; Schlaepfer, C.-W.; Daul, C. A New Method to Describe the Multimode Jahn-Teller Effect Using Density Functional Theory. In The Jahn-Teller Effect - Springer Series in Chemical Physics; 2009; Vol. 97, pp 131–165 DOI: 10.1007/978-3-642-03432-9_6

Одабрани радови:

 1. Zlatar M.; Gruden M.; Vassilyeva O. Y.; Buvaylo E. A.; Ponomarev A. N.; Zvyagin S. A.; Wosnitza J.; Krzystek J.; Garcia-Fernandez P.; Duboc C. Origin of the Zero-Field Splitting in Mononuclear Octahedral MnIV Complexes: A Combined Experimental and Theoretical Investigation. Inorg. Chem. 2016 55 (3), 1192-1201 DOI: 10.1021/acs.inorgchem.5b02368
 2. Novkovic L.; Trmcic, M.; Rodic, M.; Bihelovic, F.; Zlatar, M.; Matovic, R.; Saicic, R. N. Synthesis of endoperoxides by domino reactions of ketones and molecular oxygen, RSC Adv., 2015,5, 99577-99584, DOI: 10.1039/C5RA13476E
 3. Vlahović, F.; Perić, M.; Gruden-Pavlović, M.; Zlatar, M. Assessment of TD-DFT and LF-DFT for study of d - d transitions in first row transition metal hexaaqua complexes. J. Chem. Phys. 2015, 142 (21), 214111 DOI: 10.1063/1.4922111.
 4. Andjelković, L.; Gruden-Pavlović, M.; Zlatar, M. Density functional theory study of the multimode Jahn–Teller problem in the open-shell corannulenes and coronenes. Chem. Phys. 2015 DOI: 10.1016/j.chemphys.2015.05.007
 5. Perić, M.; García-Fuente, A.; Zlatar, M.; Daul, C.; Stepanović, S.; García-Fernández, P.; Gruden-Pavlović, M. Magnetic anisotropy in “scorpionate” first-row transition-metal complexes: a theoretical investigation. Chem. - A Eur. J. 2015, 21 (9), 3716–3726 DOI: 10.1002/chem.201405480.
 6. Anđelković, L.; Perić, M.; Zlatar, M.; Gruden-Pavlović, M. Nucleus-independent chemical shift profiles along the intrinsic distortion path for Jahn-Teller active molecules. Study on cyclopentadienyl radical and cobaltocene. J. Serb. Chem. Soc. 2015 DOI: 10.2298/JSC141107025A
 7. García-Fernández, P.; Aramburu, J. A.; Moreno, M.; Zlatar, M.; Gruden-Pavlovic, M. A Practical Computational Approach to Study Molecular Instability Using the Pseudo Jahn-Teller Effect. J. Chem. Theory Comput. 2014, 1824–1833 DOI: 10.1021/ct4011097.
 8. Gruden-Pavlović, M.; Perić, M.; Zlatar, M.; García-Fernández, P. Theoretical study of the magnetic anisotropy and magnetic tunnelling in mononuclear Ni(ii) complexes with potential molecular magnet behavior. Chem. Sci. 2014, 5 (4), 1453-1462 DOI: 10.1039/c3sc52984c.
 9. Dostanić, J.; Mijin, D.; Ušćumlić, G.; Jovanović, D. M.; Zlatar, M.; Lončarević, D. Spectroscopic and quantum chemical investigations of substituent effects on the azo-hydrazone tautomerism and acid-base properties of arylazo pyridone dyes. Spectrochim. Acta. A. Mol. Biomol. Spectrosc. 2014, 123, 37–45 DOI: 10.1016/j.saa.2013.12.064
 10. Perić, M.; Andjelković, L.; Zlatar, M.; Daul, C.; Gruden-Pavlović, M. DFT investigation of the influence of Jahn–Teller distortion on the aromaticity in square-planar arsenic and antimony clusters. Polyhedron 2014, 80, 69–80 DOI: 10.1016/j.poly.2014.02.005
 11. Shweshein, K. S. A. M.; Andrić, F.; Radoičić, A.; Zlatar, M.; Gruden-Pavlović, M.; Tešić, Z.; Milojković-Opsenica, D. Lipophilicity assessment of ruthenium(II)-arene complexes by the means of reversed-phase thin-layer chromatography and DFT calculations. ScientificWorldJournal. 2014, 2014, 862796 DOI: 10.1155/2014/862796
 12. Zlatar, M.; Gruden-Pavlović, M.; Güell, M.; Swart, M. Computational study of the spin-state energies and UV-Vis spectra of bis(1,4,7-triazacyclononane) complexes of some first-row transition metal cations. Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 6631–6639 DOI: 10.1039/c2cp43735j.
 13. García-Fernández, P.; Andjelković, L.; Zlatar, M.; Gruden-Pavlović, M.; Dreuw, A. A simple monomer-based Model-Hamiltonian approach to combine excitonic coupling and Jahn-Teller theory. J. Chem. Phys. 2013, 139 (17), 174101 DOI: 10.1063/1.4827398
 14. Ramanantoanina, H.; Gruden-Pavlovic, M.; Zlatar, M.; Daul, C. Density functional theory study of the multimode Jahn-Teller problem in the fullerene anion. Int. J. Quantum Chem. 2013, 113 (6), 802–807 DOI: 10.1002/qua.24080.
 15. Andjelković, L.; Gruden-Pavlović, M.; Daul, C.; Zlatar, M. The choice of the exchange-correlation functional for the determination of the jahn-teller parameters by the density functional theory. Int. J. Quantum Chem. 2013, 113 (6), 859–864 DOI: 10.1002/qua.24245
 16. Matović, Z. D.; Jeremić, M. S.; Jelić, R. M.; Zlatar, M.; Jakovljević, I. Ž. Configurational, LFDFT and NBO analysis of chromium(III) complexes of edta-type ligands. Polyhedron 2013, 55, 131–143 doi: 10.1016/j.poly.2013.02.079
 17. Ramanantoanina, H.; Zlatar, M.; García-Fernández, P.; Daul, C.; Gruden-Pavlović, M. General treatment of the multimode Jahn-Teller effect: study of fullerene cations. Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15 (4), 1252–1259 DOI: 10.1039/c2cp43591h.
 18. Stepanović, S.; Andjelković, L.; Zlatar, M.; Andjelković, K.; Gruden-Pavlović, M.; Swart, M. Role of Spin State and Ligand Charge in Coordination Patterns in Complexes of 2,6-Diacetylpyridinebis(semioxamazide) with 3d-Block Metal Ions: A Density Functional Theory Study. Inorg. Chem. 2013, 52 (23), 13415–13423 DOI: 10.1021/ic401752n
 19. Perić, M.; Andjelković, L.; Zlatar, M.; Nikolić, A. S.; Daul, C.; Gruden-Pavlović, M. Spherical aromaticity of Jahn–Teller active fullerene ions. Monatshefte für Chemie - Chem. Mon. 2013, 144 (6), 817–823 DOI: 10.1007/s00706-013-0943-5
 20. Andjelković, L.; Perić, M.; Zlatar, M.; Grubišić, S.; Gruden-Pavlović, M. Magnetic criteria of aromaticity in a benzene cation and anion: How does the Jahn-Teller effect influence the aromaticity? Tetrahedron Lett. 2012, 53 (7), 794–799 doi: 10.1016/j.tetlet.2011.12.008
 21. Perić, M.; Zlatar, M.; Grubišić, S.; Gruden-Pavlović, M. Magnetic couplings mediated through the non-covalent interactions. Polyhedron 2012, 42 (1), 89–94 doi:10.1016/j.poly.2012.04.040
 22. Perić, M.; Zlatar, M.; Gruden-Pavlović, M.; Grubišić, S. Density functional theory study of the magnetic coupling interaction in a series of binuclear oxalate complexes. Monatshefte für Chemie - Chem. Mon. 2012, 143 (4), 569–577 DOI: 10.1007/s00706-011-0705-1
 23. Šumar Ristović, M.; Gruden Pavlović, M.; Zlatar, M.; Blagojević, V.; Anđelković, K.; Poleti, D.; Minić, D. M. Kinetics, mechanism, and DFT calculations of thermal degradation of a Zn(II) complex with N-benzyloxycarbonylglycinato ligands. Monatshefte für Chemie - Chem. Mon. 2012, 143 (8), 1133–1139 DOI: 10.1007/s00706-012-0793-6
 24. Gruden-Pavlović, M.; García-Fernández, P.; Andjelković, L.; Daul, C.; Zlatar, M. Treatment of the multimode Jahn-Teller problem in small aromatic radicals. J. Phys. Chem. A 2011, 115 (39), 10801–10813 DOI: 10.1021/jp206083j
 25. Perić, M.; Niketić, S.; Zlatar, M.; Gruden-Pavlović, M.; Grubišić, S. DFT and MM description of the structure and magnetic properties of manganese complexes with X-phenylcyanamido bridging ligand. Monatshefte für Chemie - Chem. Mon. 2011, 142 (6), 585–592 DOI: 10.1007/s00706-011-0502-x
 26. Senn, F.; Zlatar, M.; Gruden-Pavlovic, M.; Daul, C. Computational analysis of tris(1,2-ethanediamine) cobalt(III) complex ion: calculation of the 59Co shielding tensor using LF-DFT. Monatshefte für Chemie - Chem. Mon. 2011, 142 (6), 593–597 DOI: 10.1007/s00706-011-0491-9.
 27. Andjelkovic, L.; Grubisic, S.; Djordjevic, I.; Zlatar, M.; Niketic, S.; Gruden-Pavlovic, M. Consistent force field for metalloporphyrins. J. Serb. Chem. Soc. 2010, 75 (12), 1671–1683 DOI: 10.2298/JSC100701095A.
 28. Gruden-Pavlović, M.; Zlatar, M.; Schläpfer, C.-W.; Daul, C. DFT study of the Jahn–Teller effect in Cu(II) chelate complexes. J. Mol. Struct. THEOCHEM 2010, 954 (1-3), 80–85 DOI: 10.1016/j.theochem.2010.03.031.
 29. Zlatar, M.; Gruden-Pavlović, M.; Schläpfer, C. W.; Daul, C. Intrinsic Distortion Path in the analysis of the Jahn-Teller effect. J. Mol. Struct. THEOCHEM 2010, 954 (1-3), 86–93 DOI: 10.1016/j.theochem.2010.04.020.
 30. Zlatar, M.; Gruden-Pavlović, M.; Schläpfer, C.-W.; Daul, C. Density functional theory for the study of the multimode Jahn-Teller effect. Chimia (Aarau). 2010, 64 (3), 161–164 DOI: 10.2533/chimia.2010.161.
 31. Zlatar, M.; Schläpfer, C.-W.; Penka Fowe, E.; Daul, C. a. Density functional theory study of the Jahn-Teller effect in cobaltocene. Pure Appl. Chem. 2009, 81 (8), 1397–1411 DOI: 10.1351/PAC-CON-08-06-04.
 32. Gruden-Pavlović, M.; Grubišić, S.; Zlatar, M.; Niketić, S. R. Molecular Mechanics Study of Nickel(II) Octaethylporphyrin Adsorbed on Graphite(0001). Int. J. Mol. Sci. 2007, 8 (8), 810–829 DOI: 10.3390/i8080810.

Прадавања по позиву:

 1. 1st ECOSTBio Scientific workshop, University of Girona, Spain: Application of Density Functional Based Ligand Field Theory for Spin States, 22.09.2014
 2. 1st ECOSTBio Scientific workshop, University of Girona, Spain: Groups from University of Belgrade Participating to ECOSTBio Action - Faculty of Chemistry and Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy 22.09.2014
 3. The workshop on Dissociative Electron Attachment (DEA) (27th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, SPIG2014), (Time-dependent) Density Functional Theory for understanding dissociative chemistry of organometallic compounds Belgrade, Serbia, 26-29.08.2014
 4. University of Cantabria, Santander, Spain. Семинар по позиву: General approach to analyse the multimode Jahn-Teller distortion 17.11.2012
 5. 26th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, SPIG2012: Dissociative Electron Attachment Measurements and TDDFT Calculations of the Excitation Energies in Pt(PF3)4: Sinergy Between Experiment and Theory, Zrenjanin, Serbia, 27-31.08.2012
 6. University of Kragujevac, Serbia. Семинар по позиву: Multi-determinantal density functional Theory for modelling electronic and magnetic properties of open-shell molecules, in Serbian, 17.10.2011
 7. Chemical Physics and Theoretical Chemistry Seminar, J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Prague, Czech Republic. Семинар по позиву: Intrinsic Distortion Path: A New Method to Describe Jahn-Teller Effect Using Density Functional Theory, 07.06.2010

Предавања (на основу одабраног извода):

 1. XXII International Symposium on the Jahn-Teller Effect: Computational Analysis of Intrinsic Distortions of Jahn-Teller and Pseudo Jahn-Teller Active Molecules, Graz, Austria, 18-22.08.2014.
 2. CODECS 2012Workshop: A general approach to analyse the multimode Jahn-Teller distortion: case study on fullerene ions, Porto, Portugal, 04-08.05.2012
 3. Swiss Chemical Society Fall Meeting 2010: Intrinsic Distortion Path: A Novel Approach in the Analysis of the Jahn-Teller Effect, ETH Zurich, Zurich, Switzerland, 16.09.2010.
 4. Swiss Chemical Society Fall Meeting 2009, Density Functional Theory for the Study of Multimode Jahn-Teller Effect, EPFL, Lausanne, Switzerland, 04.09.2009.
 5. XIX International Symposium on the Jahn-Teller Effect: Vibronic Interactions and Orbital Physics in Molecules and in the Condensed Phase: A DFT Study of the Electronic Structure of Jahn-Teller Instable Metallocenes, Heidelberg, Germany, 2008.
 6. 6th Swiss Snow Symposium For Young Chemists: Computational Study of Porphyrine-Graphite Interactions, Fiesch, Switzerland, 15-17.02.2008
 7. Swiss Chemical Society Fall Meeting 2007: DFT Study of Jahn-Teller Effect in Cobaltocene, EPFL, Lausanne, Switzerland, 12.09.2007