IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Маријана Живковић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд
Лабораторија 446
Телефон: +381 11 3336 666
Факс: +381 11 2636 061
Електронска пошта: marijana@chem.bg.ac.rs

Образовање: Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Звањe: Истраживач сарадник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионално искуство: ИХТМ, Центар за хемију

Oбласти интересовања:

Масена спектрометрија
Органска хемија: синтеза, реактивност и биолошка активност стероидних и модификованих стероидних једињења

Знање језика: Српски (матерњи), Енглески

Најзначајнији пројекти:

2011-2014 Биоактивни природни производи самониклих, гајених и јестивих биљака: одређивање структуре и активности (пројекат бр. 172053, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије)
2014-2016 Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама (пројекат бр. 172055, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије)

Изабране публикације:

  1. Веле Тешевић, Ивана Аљанчић, Влатка Вајс, Маријана Живковић, Нинослав Никићевић, Иван Урошевић, Љубодраг Вујисић. Development and validation of an LC-MS/MS with a multiple reactions monitoring mode for quantification of vanillin and syringaldehyde in plum brandies. J. Serb. Chem. Soc. 2014, 79(12), 1537-1543.
  2. Mилован Величковић, Драган Радивојевић, Чедо Опарница, Нинослав Никићевић, Маријана Живковић, Неда Ђорђевић, Влатка Вајс, Веле Тешевић. Volatile compounds in medlar fruit (Mespilus germanica L) at two ripening stages. Chemical Industry, 2013, 67(3), 437-441.