IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Бојана Екмешчић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

Адреса:

Центар за хемију, Група за полимере, Хемијски факултет, Универзитет у Београду,
Студентски трг 14-16, III спрат, соба 636, 11158 Београд 118, ПАК 105104, Србија.
Електронска пошта: bojanae@chem.bg.ac.rs, ekmescicbojana@gmail.com

Образовање:

2010.год. Технолошко-металуршки факултет (ТМФ), Универзитет у Београду, смер: Органско хемијска
технологија и полимерно инжењерство .

Звања:

2011. год. Истраживач приправник
2013. год. Истраживач сарадник

Професионлно искуство: 2011 – ИХТМ – Центар за хемију

Области интересовања:

• Синтеза и функционализација немагнетичних и магнетних макропорозних кополимера,
• Примена макропорозних кополимера у сорпцији загађујућих супстанци (тешких и племенитих метала) из водених раствора.

Знање језика: Енглески језик

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
2011 – 2014 “Нове технологије за мониторинг и заштиту животног окружења од штетних хемијских
супстанци и радијационог оптерећења”.

Изабране пубикације:

Публиковани радови:

Рад објављен у врхунском часопису међународног значаја (М21):

 1. Настасовић, А. Б., Игњатовић, Н. Л., Ускоковић, Д. П., Марковић, Д. Д., Екмешчић, Б. М.; Максин, Д. Д., Оњиа, А. Е., Determination of thermodynamic interactions of polylactide and biphasic calcium phosohate/polylactidecomposite by inverse gas chromatography at infinite dilution, Journal of Materials Science, 2014, 49 (14), 5076-5086.
 2. Стефановић, И. С., Екмешчић, Б. М., Максин, Д. Д., Настасовић, А. Б., Миладиновић, З. П., Вуковић, З. М., Мицић, Д. М., Пергал, М. В., Structure, Thermal, and Morphological Properties of Novel Macroporous Amino-Functionalized Glycidyl Methacrylate Based Copolymers, Industrial and Engineering Chemistry Research. 2015, 54 (27), 6902-6911.
 3. Екмешчић, Б. М., Максин, Д. Д., Оњиа, А. Е., Марковић,  Ј. П., Вуковић,  З. М., Херцигоња,  Р. В., Настасовић, А. Б., Recovery of molybdenum oxyanions using macroporous copolymer grafted with diethylene triamine, Arabian Journal of Chemistry, doi:10.1016/j.arabjc.2015.11.010.

Рад објављен у часопису међународног значаја (М23):

 1. Максин, Д. Д., Кљајевић, С. О., Ђолић, М. Б., Марковић, Ј. П., Екмешчић, Б. М., Оњиа, А. Е., Настасовић, А. Б., Kinetic modeling of heavy metal sorption by vinyl pyridine based copolymer, Hemijska Industrija, 2012, 66 (6), 795-804.
 2. Максин, Д. Д., Настасовић, А. Б., Максин, Т. Н., Сандић, З. П., Loos, K., Екмешчић, Б. М., Оњиа, А. Е., Cu(II) immobilization onto a one-step synthesized poly(4-vinylpyridine-co-ethylene glycol dimethacrylate) resin: Kinetics and XPS analysis, Hemijska Industrija, 2015 OnLine-First Issue 00, Pages: 7-7, DOI:10.2298/HEMIND141203007M.

Сопштења:

 1. Екмешчић, Б., Максин,Д., Суручић,Љ., Марковић, Ј., Марковић, Д., Вуковић, З., Оњиа, А., Настасовић, А., Thermodynamics of molybdenum adsorption onto porous copolymer, Physical Chemistry 2012 - 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Beograd, 24-28 Septembar, 2012, Proceedings Vol. 1, C-18-P, p. 206-208.
 2. Сандић, З., Максин, Д., Јовић-Јовичић, Н., Екмешчић, Б., Настасовић, А., Оњиа, А., Поповић, А., Diffusion-based kinetic modelling of textile dye adsorption by porous polymer, Physical Chemistry 2012 - 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Београд, 24-28 Септембар, 2012, Proceedings Vol. 1, C-19-P, p. 209-211.
 3. Екмешчић, Б., Томковић, Т., Видојковић, С., Максин, Д., Марковић, Ј., Настасовић, А., Kinetics study of molybdenum sorption on amino-functionalized copolymer, Physical Chemistry 2014 - 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Београд, 22-26 Септембар, 2014, Proceedings Vol. 2, J-07-P, p. 783-786.
 4. Томковић, Т., Радовановић, Ф., Настасовић, А., Екмешчић, Б., Видојковић, С., Оњиа, А., Polyethersulfone membranes with integrated adsorbent particles for heavy metals capture, Physical Chemistry 2014 - 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Београд, 22-26 Септембар, 2014, Proceedings Vol. 2, J-08-P, p. 787-790.
 5. Видојковић, С., Екмешчић, Б., Томковић, Т., Experimental techniques for characterization of the magnetite/aqueous electrolyte solution interface at elevated temperatures, Physical Chemistry 2014 - 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Београд, 22-26 Септембар, 2014, Proceedings Vol. 3, L-04-P, p. 1003-1006.
 6. Екмешчић, Б., Максин, Д., Суручић, Љ., Марковић, Ј., Сандић, З., Жунић, М., Настасовић, А., Adsorptive removal of molybdate onto porous copolymer: Kinetics and thermodynamics, Fifth International Scientific Conference Contemporary Materials 2012, Бања Лука, 5-7 Јул, 2012. Programme and Book of Abstracts, p. 119.
 7. Екмешчић, Б., Максин, Д., Марковић, Ј., Настасовић, А., Оњиа, А., Kinetic study of palladium sorption by macroporous copolymer, The Eleventh Young Researchers’ Conference Materials Science and Engineering, 3-5 Децембар, 2012, Београд, Program and the Book of Abstracts, Y21, p. 109.
 8. Сандић, З., Екмешчић, Б., Максин, Д., Стефановић, И., Марковић, Д., Марковић, Ј., Пергал, М., Analysis of hexavalent chromium sorption on macroporous copolymer grafted with hexamethylene diamine, Sixth International Scientific Conference Contemporary Materials 2013, Бања Лука, 4-6 Јул, 2013. Programme and Book of Abstracts, p.92.
 9. Екмешчић, Б., Пергал, М., Стефановић, И., Максин, Д., Остојић, С., Вуковић, З., Настасовић, А., Structural, thermal and morphological characterization of functionalized macroporous  copolymers, Sixth International Scientific Conference Contemporary Materials 2013, Бања Лука, 4-6 Јул, 2013. Programme and Book of Abstracts, p.81.
 10. Пергал, М. В., Стефановић, И. С., Екмешчић, Б. М., Максин, Д. Д., Мицић, Д. М., Миладиновић, З. П., Настасовић, А. Б., Study on preparation and properties of novel functionalized polyester copolymers based on siloxanes, 8th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Београд, 27-29 Јун, 2013. Book of Abstracts, BS-MC P14, p.145.
 11. Екмешчић, Б. М., Максин, Д. Д., Марковић, Ј. П., Вуковић, З. М., Оњиа, А. Е., Настасовић, А. Б., Molybdenum Sorption By Porous Copolymer, The 12th Young Researchers’ Conference Materials Science and Engineering, Београд, 11-13 Децембар, 2013. Program and the Book of Abstracts, XI/2, p.38.
 12. Сандић, З., Максин, Д., Екмешчић, Б., Јанковић, Д., Вукадиновић, А., Суручић, Љ., Настасовић, А., Technetium-99 removal by amino-functionalized macroporous copolymer, The 13th Young Researchers’ Conference Materials Science and Engineering, Београд, 10-12 Децембар, 2014. Program and the Book of Abstracts, XII/2, p.38.
 13. Екмешчић, Б., Јанковић, Д., Максин, Д., Вукадиновић, А., Настасовић, А., Спасојевић, В., Кусигерски, В., Magnetic macroporous copolymer for technetium-99 removal from contaminated groundwater, The 13th Young Researchers’ Conference Materials Science and Engineering, Београд, 10-12 Децембар, 2014. Program and the Book of Abstracts, XII/1, p.38.
 14. Настасовић, А. Б., Новаковић, Т. Б., Вуковић,  З. М., Екмешчић,  Б. М., Ранђеловић,  Д. В., Максин, Д. Д., Миладиновић, З. П., Polymer-Based Monolithic Porous Composite In: William E. Lee, Rainer Gadow, Војислав Митић, Нина Обрадовић (Eds.), Proceedings of the III Advanced Ceramics and Applications Conference, Nova Science Publishers: New York, Ch. pp 241-257 (2015).