IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Ивана Ђорђевић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ-Центар за хемију, Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213
Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, 11158 Београд 118, ПАК 105104
Електронска пошта: ivana.djordjevic@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2009. Дипломирани хемичар-еквивалент мастеру

Звања:

2009. Истраживач приправник
2013. Истраживач сарадник

Чланство у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионално искуство: 2009. – сада ИХТМ-Центар за хемију

Област интересовања: Неорганска хемија, координациона хемија, теоријска хемија

Стручне вештине:

Рад у професионалним програмима (CFF, Gaussian, GAMESS, RESP; Adobe Illustrator and Photoshop, CorelDRAW Graphics Suite; Adobe Dreamweaver; Microsoft Office)

Знање језика: Енглески језик

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
2006-2011. ''Хемијске и биохемијске консеквенце метал-лиганд интеракција'', Министарство просвете и
науке, Република Србија, Ев.бр. ОН142017
2011-2015. ''Рационални дизајн И синтеза биолоски активних и координационих једињења
и функционалних материјала релевантних у (био)нанотехнологији'', Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Република Србија, Ев. бр. ОН172035

Изабране публикације:

Публиковани радови:

1. Jong-Ha Choi, Svetozar Niketić, Ivana Djordjević, William Clegg, Ross Harrington, "Crystal
structure and conformational analysis of s-cis-(acetylacetonato)(ethylendiamine-N,N′-diacetato)
chromium(III)", Journal of Molecular Modeling (2012), 18, 2135-2146.

2. Ivana Djordjević, Svetozar Niketić , "Atomic partial charges for mixed chloroammine chromium(III) complexes fitted to the molecular electrostatic potential", Computational and Theoretical Chemistry (2012), 1001, 20-25.

3. Ivana Djordjević, Sonja Grubišić, Miloš Milčić, Svetozar Niketić, "Derivation of a new set of force field parameters for ammine complexes of chromium(III) containing halogeno ligands: modelling the trans-influence of halogenido ligands", Journal of the Serbian Chemical Society (2015), 80, 329-342.

Саопштења:

1. Ivana Djordjević, Svetozar Niketić, "Kristalna i molekulska struktura [Cr(edda)(acac)] kompleksa", XVII Konferencija Srpskog kristalografskog društva s međunarodnim učešćem, Ivanjica, 3-5. jun 2010.

2. Ivana Djordjević, Svetozar Niketić, "Partial atomic charges fitted do the molecular electrostatic
potential. A case of coordination compounds", 50. Jubilarno savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 14-15. jun 2012.