IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Драгана Ђорђевић

Научни саветник

 

 

 

 

Адреса:

НУ Институт за Хемију, Технологију и Металургију – Центар за хемију,
Његошева 12 (Студентски трг 12-16), 11000 Београд
Телефон: +381 11 333 68 93
Фаx: +381 11 182 995
E-mail: dragadj@chem.bg.ac.rs

Образовање:

1990 Дипломирани физикохемичар, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду.
1996 Магистар физичкохемијских наука, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду.
2004 Доктор хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду

Звања:

2011 Научни саветник - НУ Институт за Хемију, Технологију и Металургију, Универзитет у Београду

Чланства у друштвима:

ACS (American Chemical Society)
JICA (Japan International Cooperation Agency) Alumni
MESAEP (Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection)
Српско хемијско друштво
Друство физикохемичара Србије

Професионално искуство:

1992 – 1999 Институт за заштиту на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине, Београд
1999 - НУ Институт за Хемију, Технологију и Металургију – Центар за хемију

Награде и признања:

2012 Изузетни постер рад у хемији животне средине додатно презентован у посебној секцији SCI-MIX (најбољи радови из свих области): Physical and Chemical Characteristic of Urban Aerosol of Central Balkans (Belgrade) (PAPER ID: 14705) 244th ACS National Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, August 19-23, 2012

Области интересовања:

• Физичкохемијски процеси у животној средини
• Атмосферска физика и хемија, атмосферски аеросоли – механизми настајања, транспорта и испитивање порекла
• Интеракција полутаната у систему вода-седимент/земљиште
• Математичка моделовања процеса загађења животна средине и идентификација извора емисија
• Испитивање опасних материја у животној средини и процене ризика по здравље људи и животну средину
• Познавање рада на AAS, AES, AAGF, CG/FID/ECD.
• Познавање савремених математичких модела за моделовање процеса у животној средини (PCA, Unmix, PMF)

Научна достигнућа:

У оквиру НУ ИХТМ – Центар за хемију отворила област атмосферске хемије
Руководила и била члан комисије у 10 докторских дисертација (у 5 ментор и у 5 члан комисије)

Цитираност: 851, Феб. 2016; h индеx = 14, i10 индеx = 19

Знање језика: Српски (матерњи), Енглески, Руски (пасивно)

Значајни пројекти:

Међународни:
2007 – 2009, Руководиоц: Scientific cooperation between research institutions for the study of airborne fine particles in Important Cities of the Adriatic area – SICMA, Adriatic New Neighborhood Programme INTERREG/CARDS-PHARE (INTERREG IIIA)
2007 – 2008, Руководиоц: Continuous water quality monitoring in surface waters at Montenegro and Serbia, SEE-ERA NET FP6 Pilot Joint Call Research Project
2014 – 2018, MC (Member of Committee) of COST Action ES1306 “Connecting European connectivity research” (Connectiour)
2014 – 2018, MC (Member of Committee) of COST Action ES1308 “Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems – Networking and Outreach (ClimMani)

Национални (Основна истраживања):
2011 – 2016, Руководиоц, ОН172001 Проучавање физичкохемијских и биохемијских процеса у животној средини који утичу на загађење и изналажење могућности за минимизирање последица

Други пројекти:
2001 – 2002, Национални GHG Инвентар - DAC Пројеkaт
2004: Rukovodioc, Коначни извештај о испитивању узрока и степена загађења ваздуха штетним и опсаним материјама на територији града Панчева, Министарство науке и заштите животне средине, Република Србија
2004 – 2005: Руководиоц националног тима за израду Националног инвентара извора и понора гасова са ефектом стаклене баште у складу са Кyото Протоколом
2005 – 2006, Руководиоц националног тима за Self-assessment of Country Capacity Needs for Global Environmental Needs of UNFCCC.
2012 – 2014, Support to GEF Eligible Parties for Alignment of National Action Programs and Reporting Process under UNCCD

Изабране публиације:

Поглавља:

 1. Popović A., Radmanović D., Đorđević D., Polić P., (2004), Leaching of selected elements from coal ash dumping in Environmental Chemistry - Green Chemistry and Pollutants in Ecosystems, Edited by E.Lichtfouse, J.Schwarzbauer, D.Robert, Chapter 14, Springer-Verlag, 145-151.
 2. Nastasović A., Đorđević  D., Jakovljević D., Novaković T., Vuković Z., Jovanović S.,  (2006), Heavy Metal Ions Removal with Macroporous Poly (4-Vinilpyridine-ethylene Glycol Dimethacrylate), in: Leading Edge Polymer Research, ISBN 1-59454-435-2, Chapter 10, Editor: Robert K. Bregg, PP. 301-322, 2005 Nova Science Publishers, INC
 3. Dragana Đorđević, Data Processing for Heavy Metals Accumulation in Urban Areas, In: GeoSpatial Visual Analytics: Geographical Information Processing and Visual Analytical for Environmental Security, NATO Science for Peace and Security Series – C: Environmental Security, Editors: Raffaele De Amicis, Radovan Stojanović and Giuseppe Conti, Springer, (2009) pp 73-83, ISBN 978-90-481-2898-3 (PB), ISBN 978-90-481-2897-6 (HB), ISBN 978-90-481-2899-0 (e-book)
 4. Popović A.,Djordjević D., Relić D., Vukmirović Z., Mihajlidi-Zelić A., Speciation of heavy metals in geological matter of the Serbian national parks, protected areas and cities within the Danube river basin after the war conflict in 1999, Handbook of Environmental Chemistry, Volume 3: Anthropogenic Compounds 3 U, 2009. pp. 283-321 (ISBN # 978-3-540-87961-9)
 5. Dragana S. Đorđević, Pavle Ðurašković, Ivana Tošić, Miroslava Unkašević, Ljubiša Ignjatović (2012), Main Water-Soluble Ions in Precipitation of the Central Mediterranean Region in Precipitation: Prediction, Formation and Environmental Impact, 137-149, Nova Science Publishers
 6. Sakan, S and Đorđević, D. (2012). Distinguishing between natural and anthropogenic sources of trace elements in the sediments using the methods of geochemical normalization and statistical analysis, in Trace Elements: Environmental Sources, Geochemistry and Human Health, 117-135, Nova Science Publishers
 7. Sakan, S and Đorđević, D. (2012). Assessment of trace element contamination in the river and alluvial sediments using a sequential extraction technique and statistical analysis, in Metal Contamination: Sources, Detection and Environmental Impact, 119-156, Nova Science Publishers
 8. Bojana D. Ostojić, Dragana S. Đorđević, The Application of Density Functional Theory to Calculation of Properties of Environmentally Important Species Di- and Trimethylnaphthalenes in Density Functional Theory: Principles, Applications and Analysis   Editors: Joseph Morin and Jean Marie, Pelletier   Pages: 7x10 - (NBC-R) ISBN: 978-1-62417-954-9, Nova Science Publishers

Публиковани радови:

 1. Dragana Đorđević, Jelena Buha, Angela Maria Stortini, Aleksandra Mihajlidi-Zelić, Dubravka Relić, Carlo Barbante, Andrea Gambaro (2016) Mass distributions and morphological and chemical characterization of urban aerosols in the continental Balkan area (Belgrade). Environmental Science and Pollution Research 23 (1) 851 -859
 2. Bojana D. Ostojić, Dragana S. Đorđević (2015): Electronic properties of environmental pollutants and their mutagenic activity: nitro derivatives of azaphenanthrenes, Chemosphere,  Volume 135, 319-324
 3. Bojana D. Ostojić, Dragana S. Đorđević (2015): Two nitro derivatives of azabenzo[a]pyrene N-oxide: electronic properties and their relation to mutagenic activity, J. Hazardous Materials, Volume 285, 94-102
 4. Sakan, S., Popović, A., Anđelković, I., Đorđević, D. (2015). Aquatic sediments pollution estimate using the metal fractionation, secondary phase enrichment factor calculation, and used statistical methods. Environmental Geochemistry and Health (2015), article in press,  DOI 10.1007/s10653-015-9766-0
 5. Pavlović, P., Mitrović, M., Đorđević, D., Sakan, S., Slobnik, J., Liška, I., Csanyi, B., Jarić, S., Kostić, O., Pavlović, D., Marinković, N., Tubić, B., Paunović, M. (2016). Assessment of the contamination of riparian soil and vegetation by trace metals – a Danube River case study. Science of the Total Environment 540 396-409
 6. Sakan S, Dević, G., Relić, D., Anđelković, I., Sakan N., Đorđević, D. (2015). Environmental assessment of heavy metal pollution in freshwater sediment, Serbia.CLEAN - Soil Air Water 43 (6) 838-845
 7. Sakan S, Dević, G., Relić, D., Anđelković, I., Sakan N., Đorđević, D. (2015). Evaluation of sediment contamination with heavy metals: the importance of determining appropriate background content and suitable element for normalization. Environmental Geochemistry and Health, 37, 97-113
 8. Dević, G., Đorđević, D., Sakan, S (2014). Natural and anthropogenic factors affecting the groundwater quality in Serbia. Science of the Total Environment, 468-469,109–116
 9. Bojana D. Ostojić, Branislav Stanković, Dragana S. Đorđević (2014): Theoretical study of the molecular properties of dimethylanthracenes as properties for the prediction of their biodegradation and mutagenicity, Chemosphere, Volume 111, 144-150
 10. Bojana D. Ostojić, Branislav Stanković, Dragana S. Đorđević (2014): The molecular properties of nitrobenzanthrone isomers and their mutagenic activities, Chemosphere, Volume 104, 228-236
 11. Dragana Đorđević, Angela Maria Stortini, Dubravka Relić, Aleksandra Mihajlidi-Zelić, Jasna Huremović, Carlo Barbante, Andrea Gambaro (2014), Trace elements in size-segregated urban aerosol in relation to the anthropogenic emission sources and the resuspension. Environmental Science and Pollution Research 21, 10949-10959
 12. Sarajlić Milija J.,  Djurić Zoran G.,  Jović Vesna B.,  Petrović Srdjan P.,  Đorđević Dragana S. (2013): “Detection limit for an adsorption-based mercury sensor”, Microelectronic Engineering, 103 118-122
 13. Bojana D. Ostojić, Slobodan Mišić, Dragana S. Đorđević (2013): A theoretical study of conformational flexibility, magnetic properties and polarizabilities of trimethylnaphthalenes, Int. J. Quantum Chem., vol. 113, 1890-1898
 14. Bojana D. Ostojić, Dragana S. Ðorđević (2012): The electronic properties of trimethylnaphthalenes as properties for the prediction of biodegradation rates: Ab initio and DFT study, Chemosphere, 88(1), pp. 91-97
 15. Dragana Đorđević, Aleksandra Mihajlidi-Zelić, Dubravka Relić, Ljubiša Ignjatović, Jasna Huremović, Angela Maria Stortini, Andrea Gambaro, (2012) Size-segregated mass concentration and water soluble inorganic ions in an urban aerosol of the Central Balkans (Belgrade), Atmospheric Environment 46, 309-317
 16. Sakan, S, Đorđević, D., Dević, G., Relić, D., Anđelković, I. and Đuričić, J. (2011). A study of trace element contamination in river sediments in Serbia using microwave–assisted aqua regia digestion and multivariate statistical analysis, Microchemical Journal 99, 492–502.
 17. Relić, D., Dorđević, D., Sakan, S., Anđelković, I., Miletić, S. and Đuričić, J. (2011). Aqua regia extracted metals in sediments from the industrial area and surroundings of Pančevo, Serbia. Journal of Hazardous Materials, 186, 1893–1901
 18. Đorđević D., Tošić I., Unkašević  M., Đurašković P., (2010) Water-soluble main ions in precipitation over the southeastern Adriatic region: chemical composition and long-range transport, Environmental Science and Pollution Research 17 (9) 1591-1598
 19. Poleksić V., Lenhardt M.,  Jarić I.,  Djordjević D.,  Gačić Z.,  Cvijanović G., Rasković B. (2010)  Liver, Gills, And Skin Histopathology And Heavy Metal Content Of The Danube Sterlet (acipenser Ruthenus Linnaeus, 1758), Environmental Toxicology and Chemistry 29 (3) 515-521
 20. Sakan S., Đorđević D., Manojlović D., Polić P., (2009)  Assessment of heavy metal pollutants accumulation in the Tisza river sediments, Journal of Environmental Management 90 (11) 3382-3390
 21. Radulović M., Cvetković O., Nikolić S., Đorđević D., Jakovljević D., Vrvić M., (2008) Simultaneous production of pullulan and biosorption of metals by Aureobasidium pullulans strain CH-1 on peat hydrolysate, Bioresource Technology 99 (14) 6673-6677
 22. Đorđević D., Šolević T., (2008) The contributions of high- and low altitude emission sources to the near ground concentrations of air pollutants, Atmospheric Research 87 (2) 170-182
 23. Sanja Sakan M, Gržetić Ivan A, Đorđević Dragana S, Distribution and fractionation of heavy metals in the Tisa (Tisza) River sediments, Environmental Science and Pollution Research 14 (4) (2007) 229-236
 24. Malović Lj., Nastasović A., Sandić Z., Marković J., Đorđević D., Vuković Z., (2007) Surface modification of macroporous glycidyl methacrylate based copolymers for selective sorption of heavy metals, Journal of Material Science 42 (10) 3326-3337
 25. Mihajlidi-Zelić A., Deršek-Timotić I., Relić D., Popović A., Đorđević D., (2006) Contribution of marine and continental aerosols to the content of major ions in the precipitation of the central Mediterranean, Science of the Total Environment, vol. 370 (2-3) pp. 441-451
 26. Relić D., Đorđević, D., Jovanović T., Popović A., (2005) Speciations of trace metals in the Danube alluvial sediments within an oil refinery, Environment International   31, pp 661-669
 27. Đorđević, D. Mihajlidi-Zelić A., Relić D., (2005) Differentiation of the contribution of local resuspension from that of regional and remote sources on trace elements content in the atmosphere aerosol in the Mediterranean area, Atmospheric Environment, 39  6271-6281
 28. Tomašević M., Rajšić S., Đorđević D., Ttasić M., Krstić J., Novaković V., (2004) Heavy metals accumulation in tree leaves from urban areas, EnvironmentalChemistry Lletters,  151-154
 29. Đorđević D., Radmanović D., Mihajlidi-Zelić A., Ilić M., Pfendt P., Vukmirović Z., Polić P. (2004) Aassociations of trace elements in aerosol at the south Adriatic coast,  Environmental Chemistry Letters, pp 147-150
 30. Đorđević, D., Vukmirović Z., Tošić I., Unkašević M., (2004) Contribution of dust transport and resuspension to particulate matter levels in the Mediteranean atmosphere, Atmospheric Environment, 38  3637-3645
 31. Nastasović A. Jovanović S., Đorđević D., Onija A., Jakovljevic D., Novaković T., (2004) Metal sorpition on macroporous poly(GMA-co-EGDMA) modified with ethylene diamine, Reactive & Functional Polymers 58 pp. 139-147
 32. Popović A., Đorđević D., Polić P., 2001,  Trace and major element pollution originating from coal ash suspension and transport processes, Environment International 26, 251-255
 33. Veselinović D., Baranac J., Zujovic Z., Djordjevic D., (1992) Spectroapsorptiometric Investigation of Complexing Reactions of Polyhydroxylic Flavylium Compounds, J. Agri. Food. Chem. 40 pp. 2337

(A total of 77 journal papers)

Предавања по позиву:

 1. Sekcijsko predavanje: Dragana Đorđević, Modeli hemijskog bilansa masa (CMB) u funkciji   identifikacije izvora emisija, kontrola identifikovanih izvora i efekat poboljšanja kvaliteta vazduha Pančeva, V Simpozijum Hemija i zaštita životne sredine sa međunarodnim učešćem, 27-30. Maj, 2008, Tara, Srbija, Knjiga izvoda, pp 22-23
 2. Plenary lecture: Dragana Đorđević, Source Identification using CMB Models and Effects of Emission Control od Reducting Ambient Air Pollution in Industrial City, ENVIRONMENTAL and GEOLOGICAL SCIENCE and ENGINEERING (EG'08) Malta, Septembar 11-13, 2008, pp 216-219
 3. Key note speaker: Dragana Đorđević, Data Processing for Heavy Metals Accumulation in Urban Areas,  NATO Advanced Research Workshop, Trento 13-17 Octobar 2008
 4. Invited speaker: Dragana Đorđević, 12th DKMT Conference on Food, Environment and Health/1st CEFSER Workshop, Novi Sad, Srbija 14 – 15 Septembar 2010.
 5. Predavanje po pozivu: Dragana Đorđević, Emisija čestica u atmosferu kao posledica dobijanja energije iz fosilnih goriva, Seminar „Energija i životna sredina danas“ 19. Juni 2009. Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 6. Predavanje po pozivu: Aleksandar Popović, Dragana Đorđević, Dubravka Relić, Aleksandra Mihajlidi-Zelić, Ivan Gržetić, Jasna Đinović, Borivoj Adnađević, Predrag Polić, Zagađivanje životne sredine u okolini srbijanskih termoelektrana – rezultati dobijeni ispitivanjima na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu,  Seminar „Energija i životna sredina danas“ 19. Juni 2009. Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd

Остало:

Рецезент у међународним часописима: Science of the Total Environment, Atmospheric Environment, Atmospheric Research, Journal of Environmental Management, Environmental Chemistry Letters, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Journal of the Serbian Chemical Society, Chemical Industry итд.

Рецезент пројектних предлога у домаћим и међународним програмима.

Члан научног одбора:

 1. Члан научног одбора, В Симпозијум Хемија и заштита животне средине са међународним учешћем, 27-30. мај, 2008, Тара, Србија
 2. Member of Scientific Committee, 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Environmental Threats in the Mediterranean Region: Problems and Solutions, Mediterranean Scientific Association of Environmental Pollution - MESAEP, October 7-11, 2009, Bari, Italy
 3. Member of Scientific Committee, 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region focused on the Sustainable Water Management, Mediterranean Scientific Association of Environmental Pollution – MESAEP, September 24-27. 2011, Ioannina, Greece
 4. Члан научног одбора, 6. Симпозијум Хемија и заштита животне средине са међународним учешћем, EnviroChem 2013, 21-24. Maj 2013, Вршац, Србија
 5. Member of Scientific Committee, 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Impact of Climate Change in the Mediterranean Region, Mediterranean Scientific Association of Environmental Pollution – MESAEP, September 28 to October 1, 2013, Istanbul, Turkey
 6. Члан научног одбора, 7. Симпозијум Хемија и заштита животне средине са међународним учешћем, EnviroChem 2015, 09 - 12. jun 2015. Палић, Србија
 7. Member of Scientific Committee, 18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, September 26 - 30, 2015, Crete, Greecе

Организација скупова:

 1. Учешће у организацији, Семинар „Енергија и животна средина данас“ 19. Јуни 2009. Технолошко-металуршки факултет, Београд
 2. Члан организационог одбора, 6. Симпозијум Хемија и заштита животне средине са међународним учешћем, EnviroChem 2013, 21-24. Maj 2013, Вршац, Србија
 3. Member of Steering Committee, 17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region with focus on Impact of Climate Change in the Mediterranean Region, Mediterranean Scientific Association of Environmental Pollution – MESAEP, September 28 to October 1, 2013, Istanbul, Turkey
 4. Члан организационог одбора, 7. Симпозијум Хемија и заштита животне средине са међународним учешћем, EnviroChem 2015, 09 - 12. jun 2015. Палић, Србија

Члан уређивачког одбора:

 1. ENVIRONMENTAL and GEOLOGICAL SCIENCE and ENGINEERING (EG'08) Malta, September 11-13, 2008
 2. „Енергија и животна средина данас“ 19. Јуни 2009. Технолошко-металуршки факултет, Београд
 3. Associate Editor for Environmental Chemistry, De Gruyter Open 

2005 – боравила у Јапану у оквиру програма Clean Development Mechanisms (CDM) под покровитељством Japan International Cooperation Agency organization – JICA