IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Наташа Божић

Виши научни сарадник

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд
11158 Београд 118, ПАК 105104
Лабораторија 483, I спрат
Телефон: 011 32 82 393
Факс: 011 26 36 061
Електронска пошта: nbozic@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2000 Дипломирани биохемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2003 Магистар биохемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2007 Доктор биохемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2009 Постдокторско усавршавање из области ферментационе технологије, Катедра за хемијско инжињерство, Аутономни Универзитет у Барселони.
2010, 2011, 2012 Студијски боравци, усавршавање из области молекуларне биотехнологије, Катедра за хемијско инжињерство, Аутономни Универзитет у Барселони.

Звања:

2003 Истраживач приправник
2004 Истраживач сарадник
2008 Научни сарадник
2012 Виши научни сарадник

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво
Биохемијско друштво Србије
ФЕБС
Европско биотехнолошко друштво

Професионлно искуство:

2000-2003 – Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2003 – ИХТМ, Центар за хемију, Универзитет у Београду.

Награде и признања:

2009 Постдокторска стипендија Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.
2010 Стипендија ФЕБС-а (Федерације Европских биохемијских друштава).
2010 Медаља Српског хемијског друштва за прегалаштво и успех у науци.

Области интересовања:

Клонирање, експресија, продукција, пречишћавање и карактеризација глукохидролаза. Протеински инжињеринг, имобилизација и примена ензима активних на скробним гранулама. Проучавање везе између структуре ензима активних на скробним гранулама и њихове специфичности, са применом у различитим областима од потраге за новим ензимима за продукцију биоетнола до истраживања цревне микробиоте.

Знање страних језика: Енглески

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2011 – 2013 Производња, карактеризација и употреба ензима у биокатализи: хидролазе и оксидоредуктазе, билатерални пројекат Србије и Шпаније.
2012 – 2015 Продукција и примена α-амилаза из сојева Bacillus из земље, ЦРП – ИЦГЕБ истраживачки пројекат.

Основна истраживања:
2003 – 2005 Природни производи из биљака и морских организама: Медицински и еколошки значај.
2006 – 2010 Интеракције природних производа и њихових аналога са протеинима и нуклеинским киселинама.
2011 – Производња, изоловање и карактеризација ензима у растворном и имобилизованом облику у биотехнологији хране, биогоривима и заштити животне средине.

Публиковани радови:

 1. Lončar, N., Slavić, M.Š., Vujčić, Z., Božić, N. Mixed-mode resins: Taking shortcut in downstream processing of raw-starch digesting α-amylases, Scientific Reports, 2015 5:15772, DOI: 10.1038/srep15772.
 2. Šokarda Slavić, M., Pešić, M., Vujčić, Z., Božić, N. Overcoming hydrolysis of raw corn starch under industrial conditions with Bacillus licheniformis ATCC 9945a α-amylase, Applied Microbiology and Biotechnology 2015, in press, DOI 10.1007/s00253-015-7101-4.
 3. Vujčić, Z., Janović, B., Lončar, N., Margetić, A.Božić, N., Dojnov, B., Vujčić, M.  Exploitation of neglected horseradish peroxidase izoenzymes for dye decolorization, International Biodeterioration and Biodegradation, (2015) 97, 124-127.
 4. Gligorijević, N., Stevanović, N., Lončar, N., Baošić, R., Vujčić, Z., Božić, N. A thin layer chromatographic comparison of raw and soluble starch hydrolysis patterns of some α-amylases from Bacillus sp. isolated in Serbia, Journal of the Serbian Chemical Society, (2014) 79, 411-420.
 5. Pešić, M., Božić, N., López, C., Lončar, N., Álvaro, G., Vujčić, Z. Chemical modification of chloroperoxidase for enhanced stability and activity, Process Biochemistry, (2014) 49, 1472-1479.
 6. Lončar, N., Gligorijević, N., Božić, N., Vujčić, Z. Congo red degrading laccases from Bacillus amyloliquefaciens strains isolated from salt spring in Serbia, International Biodeterioration and Biodegradation, (2014) 91, 18-23.
 7. Slavić, M.S., Božić, N., Vujčić, Z. Growth temperature of different local isolates of Bacillus sp. in the solid state affects production of raw starch digesting amylases, Archives of Biological Sciences, (2014) 66, 483-490.
 8. Božić, N., Slavić, M.Š., Gavrilović, A., Vujčić, Z. Production of raw-starch-digesting α-amylase isoform from Bacillus sp. under solid-state fermentation and biochemical characterization, Bioprocess and Biosystems Engineering, (2014) 37, 1353-1360.
 9. Lončar, N., Božić, N., Lopez-Santin, J., Vujčić, Z. Bacillus amyloliquefaciens laccase - from soil bacteria to recombinant enzyme for wastewater decolorization, Bioresource Technology  (2013) 147, 177-183.
 10. Božić, N., Puertas, J.M., Lončar, N., Duran, C.S., Lopez-Santin, J., Vujčić, Z. The DsbA signal peptide-mediated secretion of a highly efficient raw-starch-digesting, recombinant alpha-amylase from Bacillus licheniformis ATCC 9945a, Process Biochemistry, (2013) 48, 438-442.
 11. Dojnov, B., Pavlović, R.,  Božić, N.,  Margetić, A., Nenadović V., Ivanović J., Vujčić Z. Expression and distribution of cellulase, amylase and peptidase isoforms along the midgut of Morimus funereus L.(Coleoptera: Cerambycidae) larvae is dependent on nutrient substrate composition, Comparative Biochemistry and Physiology Part B (2013) 164, 259–267.
 12. Popović, V., Atanasijević, T., Nikolić,  S., Božić, N., Vujčić,  Z., Micić-Labudović,  J. Forensic aspects of postmortem serum carbohydrate-deficient transferrin analysis as a marker of alcohol abuse. Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo, (2013) 141, 203-206.
 13. Dojnov, B., Vujčić, Z., Božić, N., Margetić, A., Vujčić, M., Nenadović, V., Ivanović, J. Adaptations to captive breeding of the longhorn beetle Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae); application on amylase study. Journal of Insect Conservation (2012) 16(2), 239-247.
 14. Božić, N., Ruiz, J., López-Santín, J., Vujčić, Z. Optimization of the growth and α-amylase production of Bacillus subtilis IP 5832 in shake flask and laboratory fermenter batch cultures. Journal of the Serbian Chemical Society (2011) 76(7), 965-972.
 15. Vujčić, Z., Miloradović, Z., Milovanović, A., Božić, N. Cell wall invertase immobilisation within gelatin gel. Food Chemistry (2011) 126(1), 236-240.
 16. Lončar, N., Božić, N., Andelković, I., Milovanović, A., Dojnov, B., Vujčić, M., Roglić, G., Vujčić, Z. Removal of aqueous phenol and phenol derivatives by immobilized potato polyphenol oxidase. Journal of the Serbian Chemical Society (2011) 76(4), 513-522.
 17. Božić, N., Ruiz, J., López-Santín, J., Vujčić, Z. Production and properties of the highly efficient raw starch digesting α-amylase from a Bacillus licheniformis ATCC 9945a. Biochemical Engineering Journal  (2011) 53(2), 203-209.
 18. Vujčić, Z., Lončar, N., Dojnov, B., Milovanović, A., Vujčić, M., Božić, N. Characterisation of leucyl aminopeptidase from Solanum tuberosum tuber. Food Chemistry (2010) 121, 418-423.
 19. Lončar, N., and Vujčić, Z., Božić, N., Ivanović, J., and Nenadović, V. Purification and properties of trypsin-like enzyme from the midgut of Morimus funereus (Coleoptera, Cerambycidae) larvae. Archives of Insect Biochemistry and Physiology (2010) 74(4), 232-246.
 20. Vujčić, Z., Milovanović, A., Božić, N., Dojnov, B., Vujčić, M., Andjelković, U., Lončar, N. Immobilization of cell wall invertase modified with glutaraldehyde for continuous production of invert sugar. Journal of Agricultural and Food Chemistry (2010) 58(22), 11896–11900.
 21. Dojnov, B., Lončar, N., Božić, N., Nenadović, V., Ivanović, J., Vujčić, Z. Comparison of α-amylase isoforms from the midgut of Cerambyx cerdo L.(Coleoptera: Cerambycidae) larvae developed in the wild and on an artificial diet. Archives of Biological Science (2010) 62(3), 575-583.
 22. Lončar, N., Božić, N., Nenadović, V., Ivanović, J., Vujčić, Z. Characterization of trypsin like enzymes drom the midgut of Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) larvae.  Archives of Bioligal Science (2009) 61(4), 713-718.
 23. Božić, N., Ivanović, J., Nenadović, V., Bergstrom, J., Larsson, T., Vujčić, Z. Purification and properties of major midgut leucyl aminopeptidase of Morimus funereus (Coleoptera, Cerambycidae) larvae. Comparative Biochemistry and Physiology (2008) 149B, 454–462.
 24. Dojnov, B., Božić, N., Nenadović, V., Ivanović, J., Vujčić, Z. Purification and properties of midgut α-amylase isolated from Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) larvae. Comparative Biochemistry and Physiology (2008) 149B, 153-160.
 25. Božić, N., Dojnov, B., Milovanović, A., Nenadović, V., Ivanović, J., Vujčić, Z. Characterization of endopeptidases from the midgut of Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) larvae, Archives of Biological Sciences Belgrade (2008) 60 (3), 403-409.
 26. Milovanović, A., Božić, N., Vujčić, Z. Cell wall invertase immobilization within calcium alginate beads. Food Chemistry (2007) 104(1), 81-86.
 27. Dojnov, B., Božić, N., Bulajić, N.,Vujčić, Z. Preparation of combined extract of cell wall and cytosol antigens of Candida albicans for immunoblot analysis. Journal of Clinical Laboratory Analysis (2007) 21, 406-412.
 28. Radulović, Ž., Milutinović, M., Anđelković, M., Vujčić, Z., Tomanović, S., Božić, N., Marinković, D. Allozyme polymorphism of Mdh and α-Gpdh in Ixodes ricinus populations: comparison of borreliae-infected and uninfected ticks. Experimental and Applied Acarology (2006) 40(2), 113-121.
 29. Božić, N., Vujčić, Z. Detection and quantification of leucyl aminopeptidase after native electrophoresis using leucine-p-nitroanilide. Electrophoresis (2005) 26(12), 2476-2480.
 30. Božić N; Vujčić Z; Ivanović J; Nenadović V. Isoforms of leucyl-aminopeptidase of Cerambyx cerdo (Coleoptera, Cerambycidae) larvae. Archive of Biological Sciencies Belgrade (2004) 56, 1P-2P.
 31. Sladić, D., Novaković, I., Vujčić, Z., Božić, T., Božić, N., Milić, D., Šolaja, B., Gašić, M.J. Protein covalent modification by biologically active quinones. Journal of the Serbian Chemical Society (2004) 69(11), 901-907.
 32. Božić, N., Vujčić, Z., Nenadović, V., Ivanović, J. Partial purification and characterization of midgut leucyl aminopeptidase of Morimus funereus (Coleoptera: Cerambycidae) larvae. Comparative Biochemistry and Physiology (2003) 134B(2), 231-241.
 33. Novaković, I., Vujčić, Z., Božić, T., Božić, N., Milosavić, N., Sladić, D. Chemical modification of α-lactoglobulin by quinones. Journal of the Serbian Chemical Society (2003)  68(4-5), 243-248.