IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Јована Алексић (рођ. Татар)

Научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд
Лабораторија за Органску хемију, II спрат, бр. 531
Телефон: 011/3336-740
Факс: 011/2636-061
Електронска пошта: jovanat@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2005. Дипломирани хемичар, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2008. Мр хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2013. Др хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.

Звања:

2006. Истраживач приправник
2009. Истраживач сарадник
2014. Научни сарадник

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво

Професионално искуство: Од 2006. ИХТМ – Центар за хемију

Области интересовања: Органска хемија, органске синтезе, хемија хетероцикличних једињења

Знање језика: Енглески, немачки (основни ниво)

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2010. – 2011. - ДААД-Пројект ИД 504252270, који је реализован између групе професора Радета Марковића, Хемијски факултет Универзитета у Београду, и професора Ерик-а Клеинпетер-а, Институт за хемију Универзитета у Потсдаму, Немачка
1. 10. 2009. – 31. 03. 2010. - Стручно усавршавање у Немачкој на Универзитету у Ростоку, при Институту за хемију, у групи професора Петер-а Лангер-а.
Основна истраживања:
2006. – 2010. - Тиазолидини и синтетички аналози: реактивност, примена и биолошка активност, пројекат број 142007, под руководством др Радета Марковића, редовног професора Хемијског факултета, Универзитета у Берограду
2011. – .... - Експериментална и теоријска проучавања реактивности и биолошка активност стереодефинисаних тиазолидина и синтетичких аналога, пројекат број 172020, под руководством др Марије Баранац-Стојановић, ванредног професора Хемијског факултета, Универзитета у Берограду.

Изабране публикације:

  1. Aleksic, Jovana; Stojanovic, Milovan; Baranac-Stojanovic, Marija, Origin of Fluorine​/Sulfur Gauche Effect of β-​Fluorinated Thiol, Sulfoxide, Sulfone, and Thionium Ion, Journal of Organic Chemistry (2015), 80(20), 10197-10207. 
  2. Stojanovic, Milovan; Aleksic, Jovana; Baranac-Stojanovic, Marija, The effect of steric repulsion on the torsional potential of n-​butane: a theoretical study, Tetrahedron (2015), 71(32), 5119-5123. 
  3. Baranac-Stojanovic, Marija; Aleksic, Jovana; Stojanovic, Milovan, Energy decomposition analysis of gauche preference in 2-haloethanol, 2-haloethylamine (halogen = F, Cl), their protonated forms and anti preference in 1-chloro-2-fluoroethane, RSC Advances (2015), 5 (29), 22980-22995. 
  4. Stojanovic, Milovan; Dzambaski, Zdravko; Bondzic, Bojan; Aleksic, Jovana; Baranac-Stojanovic, Marija, 4-​Oxothiazolidines with Exocyclic C=C Double Bond(s)​: Synthesis, Structure, Reactions and Biological Activity, Current Organic Chemistry (2014), 18(9), 1108-1148. (revijalni rad) 
  5. Khera, Rasheed Ahmad; Ali, Asad; Rafique, Hummera; Hussain, Munawar; Tatar, Jovana; Saeed, Aamer; Villinger, Alexander; Langer, Peter, Suzuki-Miyaura reactions of N-protected tribromopyrazoles. Efficient and site-selective synthesis of 3,4,5-triaryl-pyrazoles, 3,5-diaryl-4-bromopyrazoles and 5-aryl-3,4-dibromopyrazoles, Tetrahedron (2011), 67(29), 5244-5253.
  6. Baranac-Stojanovic, Marija; Tatar, Jovana; Stojanovic, Milovan; Markovic, Rade, Transformations of  2-alkylidene-4-oxothiazolidine vinyl bromides initiated by bromophilic attack of neutral and anionic nucleophiles, Tetrahedron  (2010),  66(34),  6873-6884.
  7. Tatar, Jovana; Marković, Rade; Stojanović, Milovan; Baranac-Stojanović, Marija, Bromophilic substitution/carbophilic substitution cascade reactions of  α,α-dibromo-2-methoxyacetophenone with C-, N- and O-nucleophiles,  Tetrahedron Letters  (2010),  51(37),  4851-4855.
  8. Khera, Rasheed Ahmad; Ali, Asad; Hussain, Munawar; Tatar, Jovana; Villinger, Alexander; Langer, Peter, Synthesis of arylated pyrazoles by site-selective Suzuki-Miyaura reactions of tribromopyrazoles, Synlett (2010), (13), 1923-1926.
  9. Tatar, Jovana; Baranac-Stojanović, Marija; Stojanović, Milovan; Marković, Rade, Reactions of ortho-substituted a,a-dibromoacetophenones with nucleophiles: first examples for combined carbophilic and bromophilic attack on C–Br bond, Tetrahedron Letters (2009), 50, 700-703.
  10. Baranac-Stojanović, Marija; Tatar, Jovana; Kleinpeter, Erich; Marković, Rade, High-yield synthesis of substituted and unsubstituted pyridinium salts containing a 4-oxothiazolidine moiety, Synthesis (2008),  2117-2121.