IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Јелена Авдаловић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

Адреса:

ИХТМ, Центар за хемију, Студентски трг 12-16, 11000 Београд
Лабораторија
Телефон +381 11 2637273
Факс: +381 11 2636061
Мобилни телефон: +381 64 3294024
Електронска пошта: javdalovic@chem.bg.ac.rs

Образовање:

2000. Дипломирани инжењер технологије, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду.
2007. Мр хемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.
2015. Др биохемијских наука, Хемијски факултет, Универзитет у Београду.

Звање:

2003. Истраживач приправник
2008. Истраживач сарадник

Чланства у друштвима:

Биохемијско друштво Србије
Удружење микробиолога Србије

Професионално искуство:

10/2000. –10/2001. „Водовод -Шабац“, Шабац - Хемијска лабораторија
02/2002.-06/2013. Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина- Лабораторија за заштиту животне средине.
07/2013. ИХТМ – Центар за хемију

Области интересовања:

Биотехнологија и биохидрометалургија.
Биоремедијација нафтом загађеног земљишта.
Мониторинг квалитета ваздуха у индустријским и урбаним срединама (имисија).
Мерење емисије гасовитих полутаната и прашкастих материја у индустрији.

Знање језика: Енглески

Пројекти:

Међународни:
2012.– „Capacity Building for Analysis and Reduction Measures of Persistent Organic Pollutants in Serbia

Технолошки раѕвој:
2002.-2004. „Примена техничко-технолошких решења у санацији и унапређењу животне средине“ – Бр. 0098.

2005.-2007. „Техничко-технолошка решења у развоју чистих технологија као основа стратегије одрживог индустријског развоја“ – Бр. 6707.

2005.-2007. „Рекултивација депонија исплаке и могућности ремедијације и биоремедијације земљишта, отпадних вода и тешких талога, акцидентно инцидентно контаминираних нафтом и њеним дериватима“ –Бр. 7032.

2008.-2010. „Развој поступака, метода и материјала за пречишћавање отпадних индустријских гасних токова и праћење утицаја на животну средину “ – Бр. 21020 A.

2011.- „Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа “-III 43004

Изабране публикације:

  1. Jelena Jekić, Vladimir Beskoski, Gordana Gojgić-Cvijović, Mirjana Grbavčić, Miroslav Vrvić, 2007. Bacterially generated Fe2(SO4)3 from pyrite, as a leaching agent for heavy metals from lignite ash. Journal of the Serbian Chemical Society 72, 615-619. 
  2. Aleksandar Ćosović, Aleksandra Tripić-Stanković, Vladimir Adamović, Jelena Avdalović, Lopičić Zorica, 2013. Lead in Atmospheric precipitation: Analysis of atmospheric Precipitation Pollution Monitoring Data for Location “Kamenicki Vis” Serbia, Chemical Industry  67, 525-534. 
  3. Srdjan B. Miletić, Snežana D. Spasić, Jelena Avdalović, Vladimir Beškoski, Mila Ilić, Gordana Gojgić-Cvijović, Miroslav M. Vrvić, 2014. The Effect of Humic Acids on Zymogenous Microbial Consortia Growth, CLEAN – Soil, Air, Water  42, 1280–1283. 
  4. Jelena Avdalović, Vladimir Beškoski, Gordana Gojgić-Cvijović, Maija-Liisa Mattinen, Mirjana Stojanović, Snežana Zildžović, Miroslav M. Vrvić: Microbial solubilisation of phosphorus from phosphate rock by iron-oxidizing Acidithiobacillus sp. B2, Minerals Engineering 72, 17-22, 2015 
  5. Milić Jelena, Avdalović Jelena, Šolević-Knudsen Tatjana, Gojgić-Cvijović Gordana, Jednak Tanja, Vrvić Miroslav M., Initial microbial degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons, Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 2015 OnLine-First (00):43-43 DOI:10.2298/CICEQ150606043M