IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Јована Илић

Истраживач сарадник

 

 

 

 

Адреса:

НУ ИХТМ – Центар за материјале и металургију, Универзитет у Београду
Његошева 12, 11000 Београд 6, ПAK 125213, Република Србија
Лабораторија: Технолошко-металуршки факултет, Карнегијева 4, I спрат, соба 101б.
11120 Београд 35, ПАК 135804
Телефон: +381 11 3370 412
Факс: +381 11 3370 412
Електронска пошта: jilic@tmf.bg.ac.rs

Образовање: 2012 Мастер инжењер технологије

Звање: 2014 Истраживач сарадник

Професионално искуство: 2014 – ИХТМ – Центар за металне материјале и металургију

Стручне вештине: Matlab, Wolfram Mathematica

Знање језика: Енглески

Најзначајнији пројекти:

2011– 2016 Утицај рударског отпада из РТБ-а Бор на загађење водотокова са предлогом мера и поступака за смањење штетног дејства на животну средину

Изабране публикације:

Публиковани радови:

  1. Ј. Илић, А. Грујић, М. Стијеповић, Ј. Стајић-Трошић, Б. Бугарски, "Утицај молекулске масе трејсерских индикатора на контролисано отпуштање из алгинатних микрочестица ", Техника-нови материјали, 3 (2015) 401-405.

Саопштења:

  1. Н. Трифуновић, Д. Трифуновић, Ј. Стајић-Трошић, М. Стијеповић, Ј. Илић, М. Зарић, А. Грујић, "Sintered Friction Materials On Iron Base", The 46th International October Conference on Mining and Metallurgy, Бор, Србија, 2014, 581-584
  2. Ј. М. Илић, Ј. Т. Стајић-Трошић, М. З. Стијеповић, Д. М. Недељковић, Б. М. Бугарски, А. С. Грујић, "Release Characteristics of Alginate and Alginate/Chitosan Beads", 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies, Belgrade, 09 – 10 October 2014, 722-726
  3. А. Грујић, М. Стијеповић, Ј. Стајић-Трошић, Ј. Илић, Д. Недељковић, "Метода за одређивање сепарационих својстава мембрана", book of abstracts - IV International congress: Engineering, environment and materials in processing industry, March 04 to 06, 2015, Јахорина, Србија
  4. Ј. М. Илић, А. С. Грујић, М. З. Стијеповић, Ј. Т. Стајић-Трошић , Б. М. Бугарски, "Effect of a Molecular Weight on the Release Process from Alginate Microbeds", 13th Young Researchers Conference – material science and engineering, December 10-12, 2014 Hall 2, SASA Institutes – Кнез Михаилова 36 Београд, Србија, стр.2