IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Александар Грујић

Научни саветник

 

 

 

 

 

Адреса:

НУ ИХТМ – Центар за материјале и металургију, Универзитет у Београду
Његошева 12, 11000 Београд 6, ПAK 125213, Република Србија
Лабораторија: Технолошко-металуршки факултет, Карнегијева 4, I спрат, соба 101b.
11120 Београд 35, ПАК 135804
Телефон: +381 11 3307 412
Факс: +381 11 3307 412
Електронска пошта: gruja@tmf.bg.ac.rs

Образовање:

2002. Дип. Инж. Технологије за хемијско инжењерство
2005. Магистар техничких наука
2009. Доктор техничких наука

Звања: 2015. Научни саветник

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво
Савез инжењера металургије Србије

Професионлно искуство:

2003. – до сад - ИХТМ – Центар за материјале и металургију
2008. - Texas А&М University at Qatar, Универзитет у Катару

Области интересовања:

Магнетни материјали, композитни материјали, мембране и мембрански системи, енергетска ефикасност и интеграција обновљивих извора енергије

Стручне вештине: Синтеза и тестирање композитних материјала, термијска анализа (DSC, TGA, DTA, DMA)

Знање језика: Енглески

Најзначајнији пројекти:

Примењена истраживања:
2011 – 2014. ИИИ 45019: Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних мултифункционалних материјала дефинисаних својстава
2011 – 2014. TР 34011: Развој опреме и процеса добијања полимерних композитних материјала са унапред дефинисаним функционалним својствима
Иновационе технологије:
2014 – 2015. ИП 1-38: Производња катализатора из љуске кокошијег јајета и његова примена на добијање биодизела из рециклираних биљних уља

Изабране публикације:

Публиковани радови:

 1. Mirko Z. Stijepovic, Athanasios I. Papadopoulos, Patrick  Linke, Aleksandar S. Grujic, Panos Seferlis,  An exergy composite curves approach for the design of optimum multi-pressure organic Rankine cycle processes, Energy, 69 (2014) 285-298
 2. Mirko Z. Stijepovic, Athanasios I. Papadopoulos, Patrick Linke, Aleksandar S. Grujic, Panos Seferlis, Design of Multi-pressure Organic Rankine Cycles for Waste Heat Recovery in Site Utility Systems, Computer Aided Chemical Engineering, 33 (2014) 109-114
 3. Markovic Radmila, Stevanovic Jasmina, Gvozdenovic Milica, Jugovic Branimir, Grujic Aleksandar, Nedeljkovic Dragutin, Stajic-Trosic Jasna, Treatment of Waste Copper Electrolytes using Insoluble and Soluble Anodes, International Journal of Electrochemical Science, 8 (5) (2013) 7357-7370
 4. Aleksandar Grujić, Mirko Stijepović, Jasna Stajić-Trošić, Slaviša Putić, Dragutin Nedeljković, Aleksandar Stajčić, Radoslav Aleksić, Dynamic Mechanical Behaviour of Polymer Bonded Nd-Fe-B Composite Materials, Materials Transactions, 53 (2) (2012) 395 – 400.
 5. Stijepovic, V., Linke, P., Alnouri, S., Kijevcanin, M., Grujic, A., Stijepovic, M., Toward enhanced hydrogen production in a catalytic naphtha reforming process, International Journal of Hydrogen Energy, 37(16) (2012) 11772-11784
 6. Mirko Z. Stijepovic, Patrick Linke, Athanasios I. Papadopoulos, Aleksandar S. Grujic, On the Role of Working Fluid Properties in Organic Rankine Cycle Performance, Applied Thermal Engineering, 36 (2012) 406-413.
 7. Aleksandar P. Stajčić, Jasna T. Stajić-Trošić, Aleksandar S. Grujić, Mirko Z. Stijepović, Nada L. Lazić, Tomáš Žák, Radoslav R. Aleksić, Hybrid Nd-Fe-B/barium ferrite magnetic materials with epoxy matrix, Chemical Industry, 66 (3) (2012) 301–308
 8. Aleksandar Grujić, Vladan  Ćosović, Aleksandar Ćosović and Jasna Stajić-Trošić, Nanocrystalline Nd-Fe-B Alloys for Polymer-Bonded Magnets Production, ISRN Nanotechnology, Volume 2012, Article ID 438436, 6 pages doi:10.5402/2012/438436
 9. Nedeljković, D.M., Stajčić, A.P., Grujić, A.S., Stajić-Trošić, J.T., Zrilić, M.M., Stevanović, J.S., Drmanić, S.Z., The Application of  Zeolite Nanopowder for the Construction of the Dense Composite Polymer Membranes for Carbon Dioxide Separation, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures,  7 (1)  (2012) 269-278
 10. Aleksandra R. Nesic, Snezana S. Trifunovic, Aleksandar S. Grujic, Sava J. Velickovic, Dusan G. Antonovic, Complexation of amidated pectin with poly(itaconic acid) as a polycarboxylic polymer model compound, Carbohydrate Research 346 (2011) 2463–2468.
 11. Radmila Markovic, Jasmina Stevanovic, Zoran Stevanovic, Mile Bugarin, Dragutin Nedeljkovic, Aleksandar Grujic, Jasna Stajic-Trosic, Using the Low-Cost Waste Materials for Heavy Metals Removal from the Mine Wastewater, Materials Transactions, 52 (10) (2011) 1849 to 1852.
 12. A. Grujić, V. Ćosović, N. Talijan, D. Stojanović, J. Stajić-Trošić, Z. Burzić, R. Aleksić, Mechanical and Magnetic Properties of Composite Materials with Polymer Matrix, Journal of Mining and Metallurgy, B-Metall. 46 (1) B (2010) 25 – 32

Монографије, поглавља у књигама:

 1. Jaснa Стajић-Tрoшић и Aлeксaндaр Груjић, Перманентни магнетни материјали типа Nd-Fe-B добијени методом брзог хлађења, ТМФ Београд, Србија, 2015.
 2. Aleksandar Grujić, Mirko Stijepović, Jasna Stajić-Trošić, Jasmina Stevanović, Radoslav Aleksić, Magnetic and Dynamic Mechanical Properties of Nd-Fe-B Composite Materials with Polymer Matrix in: John Cuppoletti (Eds.), Metal, Ceramic and Polymeric Composite for Various Uses, (in English), InTech, Croatia, 2011, pp. 505-524.

Техничка решења:

 1. Ивoнa Рaдoвић, Mирjaнa Киjeвчaнин, Сoфиja Mишкoв, Jaснa Стajић-Tрoшић, Aлeксaндaр Груjић, Нoви eкoлoшки кaтaлизaтoр зa прoизвoдњу биoдизeлa дoбиjeн трeтмaнoм биooтпaдa, 2015.
 2. Mирjaнa Киjeвчaнин, Слoбoдaн Шeрбaнoвић, Ивoнa Рaдoвић, Aлeксaндaр Taсић, Гoрицa Ивaниш, Joвaнa Илић, Jaснa Стajић-Tрoшић, Mиркo Стиjeпoвић, Aлeксaндaр Груjић, Пoстрojeњe зa oдрeђивaњe густинe флуидa нa висoким притисцимa и тeмпeрaтурaмa, 2014.
 3. Aлeксaндaр Груjић, Jaснa Стajић-Tрoшић, Mиркo Стиjeпoвић, Дрaгутин Нeдeљкoвић, Aлeксaндaр Стajчић, Лaнa Путић, Урeђaj зa oдрeђивaњe сeпaрaциoних кaрaктeристикa мeмбрaнa, 2013.
 4. Рaдoслaв Aлeксић, Пeтaр Ускoкoвић, Вeснa Рaдojeвић, Jaснa Стajић-Tрoшић, Душицa Стojaнoвић, Aлeксaндaр Груjић, Дejaн Tрифунoвић, Ирeнa Живкoвић, Moнoлитнa дизнa зa кoeкструзиjу мoдификoвaних пoлимeрних oптичких влaкaнa, 2011.
 5. Aлeксaндрa Mилoсaвљeвић, Aнa Кoстoв, Дрaгaнa Живкoвић, Нaдeждa Taлиjaн, Aлeксaндaр Груjић, Рaдишa Toдoрoвић, Eкoлoшки бeзoлoвни лeмoви типa Ag3-6In10,5-21Cu1,5-3Sn85-70, 2009.