IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Владан Ћосовић

Научни саветник

 

 

 

 

 

Адреса:

НУ ИХТМ – Центар за материјале и металургију, Универзитет у Београду
Његошева 12, 11000 Београд 6, ПAK 125213, Република Србија
Лабораторија: Технолошко-металуршки факултет, Карнегијева 4, I спрат, соба 101.
11120 Београд 35, ПАК 135804
Телефон: 011 33 70 412
Факс: 011 33 70 412
Електронска пошта: vlada@tmf.bg.ac.rs

Датум и место рођења: 1974 Београд, Србија

Образовање: 2008 Доктор техничких наука – област хемија и хемијска технологија, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет

Звања: 2015 Научни саветник

Чланства у друштвима:

Савез инжењера металургије Србије
Српско хемијско друштво
Комитет за термодинамику и фазне дијаграме Србије

Професионлно искуство:

2002 – Центар за материјале и металургију, Институт за хемију, технологију и металургију
2013 – Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору

Награде и признања:

2012 Захвалница и плакета поводом Јубилеја 60 година од оснивања Савеза инжењера металургије Србије за унапређење науке и технологије у области металургије

Области интересовања:

Вишекомпонентни метални системи и наноструктурни материјали са различитим функционалним својствима за примену у електроници, електротехници, енергетици и као елементи сензора. Утицај процесних параметара на структуру, састав и својства материјала. Синтеза и карактеризација нанокристалних перманентних магнетних материјала на бази једињења ретких земаља и мешовитих оксида гвожђа, конвенционални и хибридни магнетни нанокомпозити са полимерном и металном матрицом, еколошки прихватљиви елетроконтактни материјали на бази сребра и легура бинарних и тернарних металних система. Термијска и металографска анализа, анализа фазног састава и структуре, магнетна и електрична својства материјала.

Знање језика: Енглески

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2014-2016 - “Research and development of functional nanomaterials for various applications”, in cooperation with Institute of Physics of Materials, Czech Academy of Sciences, Brno, Czech Republic;
2013 – 2014 – “Comparative thermodynamic analysis and characterization of the advanced ecological shape memory alloys”, in cooperation with Central South University, Changsha, Hunan, China;
2013 – 2014 - COST project MP0903 NANOALLOYS;
2011-2014 - “Advanced multicomponent metal systems and nanostructured materials with diverse functional properties“, in cooperation with Institute of Physics of Materials, Czech Academy of Sciences, Brno, Czech Republic;
2011-2012 - “Thermodynamic investigation of Zn-Al-Me (Me=Ni,Ge,Fe) systems via comparative approach – first-principles calculation, CALPHAD and key experiments“, in cooperation with Central South University, Changsha, Hunan, China;
2007-2010 - “Prop. #1224 –TEM Analysis of Nanocrystalline Rapid-Quenched Nd-Fe-B Alloys”, in cooperation with National Center for Electron Microscopy, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA;
2007-2010 - “Synthesis, characterization of nano- and micro- structured materials of high magnetic energy and new methods of application“, in cooperation with Institute of Physics of Materials, Czech Academy of Sciences, Brno, Czech Republic;
2007-2011 - COST project MP0602 HISOLD;
2005-2007 - “Permanent magnetic materials: design and characterization of micro and nanocrystalline magnets based on Nd-Fe-B alloys“, in cooperation with Institute of Physics of Materials, Czech Academy of Sciences, Brno, Czech Republic

Национални:
2010 – 2016 - “Савремени вишекомпонентни метални системи и наноструктурни материјали са различитим функционалним својствима “, Пројекат OН 172037, Министарство за просвету, науку и технолошки развој, Република Србија;
2006-2010 - „Дизајнирање нанокристалних магнетних материјала типа и компононти на бази (Nd, Pr)-Fe-B смарт магнетних материјала“, Пројекат ОИ 142035 Б, Министарство за науку и технолошки развој, Република Србија;
2006-2007 - „Истраживање могућности примене техника металургије праха у производњи еколошких електроконтактних материјала на бази сребра“, Пројекат ИП 06 8255, Министарство за науку и заштиту животне средине, Република Србија;
2005-2006 - „Оптимизација и провера технолошког поступка производње синтерованих и композитних електроконтактних материјала“, Пројекат ПТР-2116Б, Министарство за науку и заштиту животне средине, Република Србија;
2002-2006 - „Синтеза и карактеризација нано и микроструктурних магнетних материјала високе магнетне енергије и нове врсте примене“, Пројекат ОИ 1212, Министарство за науку и технологију, Република Србија;

Изабране публикације:

Публиковани радови:

 1. V. Ćosović, D. Minić, D. Manasijević, M. Premović, I. Dervišević, D. Živković, “Experimental investigation and thermodynamic calculations of the Ag-Ga-Zn phase diagram“, Journal of Alloys and Compounds, 632 (2015) 783-793
 2. D. Živković, M. Niculović, D. Manasijević, D. Minić, V. Ćosović, M.Sibinović, “Bibliometric Trend and Patent Analysis in Nano-Alloys Research for Period 2000-2013“, Recent Patents on Nanotechnology, 9 (2) (2015) 126-138
 3. D. Minić, M. Premović, D. Manasijević, V. Ćosović, D. Živković, A. Marković, “Experimental investigation and thermodynamic calculations of the Ag-Bi-Ga phase diagram“, Journal of Alloys and Compounds, 646 (2015) 461–471
 4. L. Gomidželović, D. Živković, N. Talijan, V. Ćosović, “Properties of new gold based multicomponent alloys as innovative lead-free solder material“, Materials Research Innovations, 19 (2) (2015) 145-149
 5. M. Premović, D. Minić, D. Manasijević, V. Ćosović, D. Živković, I. Dervišević, “Experimental investigation and thermodynamic calculations of the Bi–In–Ni phase diagram“, Thermochimica Acta, 609 (2015) 61–74
 6. T. Žák, B. David, A. Ćosović, V. Ćosović, D. Živković, N. Talijan, “Structure and Magnetic Properties of Nano crystalline NiFe2O4 Prepared via Precipitation Route“, Acta Physica Polonica A, 126 (1) (2014) 142-143
 7. M. Premović, D. Minić, V. Ćosović, D. Manasijević, D. Živković, “Experimental Investigation and Thermodynamic Calculations of the Bi-Ge-Sb Phase Diagram“, Metallurgical and Materials Transactions A-Physical Metallurgy and Materials Science, 45A. (11) (2014) 4829-4841
 8. Lj. Balanović, D. Živković, D. Manasijević, D. Minić, V. Ćosović, N. Talijan, “Calorimetric investigation of Al-Zn alloys using Oelsen method“, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 118 (2) (2014) 1287-1292
 9. M.M. Pavlović, M.G. Pavlović, V. Ćosović, V. Bojanić, N. Nikolić, R. Aleksić, “Influence of Electrolytic Copper Powder Particle Morphology on Electrical Conductivity of Lignocellulose Composites and Formation of Conductive Pathways“, International Journal of Electrochemical Science, 9 (12) (2014) 8355-8366
 10. D. Minić, M. Premović, V. Ćosović, D. Manasijević, Lj. Nedeljković, D. Živković, “Experimental investigation and thermodynamic calculations of the Cu-In-Ni phase diagram“, Journal of Alloys and Compounds, 617 (2014) 379-388
 11. M. Premović, D. Minić, D. Manasijević, V. Ćosović, D. Živković, I. Dervišević, N. Talijan, “Mechanical and Electrical Properties of the Ternary Ag-Sb-Zn System“, Acta Metallurgica Sinica-English Letters, 27 (1) (2014) 47-54
 12. V. Ćosović, A. Ćosović, N. Talijan, D. Živković, D. Manasijević, D. Minić, “Improving dispersion of SnO2 nanoparticles in Ag-SnO2 electrical contact materials using template method”, Journal of Alloys and Compounds, 567 (2013) 33-39
 13. I. Dervišević, D. Minić, Ž. Kamberović, V. Ćosović, M. Ristić, ”Characterization of PCBs from computers and mobile phones, and the proposal of newly developed materials for substitution of gold, lead and arsenic”, Environmental Science and Pollution Research, 20 (6) (2013) 4278-4292
 14. D. Minić, M. Premović, V. Ćosović, D. Manasijević, D. Živković, A. Kostov, N. Talijan, “Experimental investigation and thermodynamic calculations of the Al-Cu-Sb phase diagram“, Journal of Alloys and Compounds, 555 (2013) 347-356
 15. A. Ćosović, V. Ćosović, T. Žák, B. David, N. Talijan, “Structure and Properties of Nanosize NiFe2O4 Prepared by Template and Precipitation Methods“, Journal of Mining and Metallurgy Section B: Metallurgy, 49 (3) (2013) 271-277
 16. D. Manasijević, D. Živković, N. Talijan, V. Ćosović, L. Gomidželović, R. Todorović, D. Minić, ”Thermal analysis and thermodynamic prediction of phase equilibria in the ternary Au-Ga-Sb system”, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 74 (2) (2013) 280-285
 17. D. Živković, V. Ćosović, Ž. Živković, N. Štrbac, M. Sokić, N. Talijan, B. Boyanov, A. Mitovski, ”Kinetic investigation of silver sulfide phase transformations”, Materials Science in Semiconductor Processing, 16 (1) (2013) 217-220
 18. Lj. Balanović, V. Ćosović, N. Talijan, D. Živković, ”Internal-Oxidation Kinetics of Ag-Cd Alloys”, Materiali in Tehnologije, 47 (4) (2013) 447-452
 19. V. Ćosović, M. Pavlović, A. Ćosović, P. Vulić, M. Premović, D. Živković, N. Talijan, ”Microstructure Refinement and Physical Properties of Ag-SnO2 Based Contact Materials Prepared by High-Energy Ball Milling”, Science of Sintering, 45 (2) (2013) 173-180
 20. D. Živković, M. Sokić, Ž. Živković, D. Manasijević, Lj. Balanović, N. Štrbac, V. Ćosović, B. Boyan, ”Thermal study and mechanism of Ag2S oxidation in air”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 111 (2) (2013) 1173-1176
 21. D. Minić, M. Premović, M. Kolarević, V. Ćosović, D. Manasijević, D. Živković, ”Description of the Liquidus Surface and Characterization of Alloys of the Ternary Bi-Cu-In System”, Journal of Materials Engineering and Performance, 22 (8) (2013) 2343-2350
 22. D. Živković, L. Gomidželović, D. Manasijević, N. Talijan, V. Ćosović, ”Calorimetric study and phase diagram investigation of the Au-Ga system”, International Journal of Materials Research, 104 (6) (2013) 554-560
 23. V. Ćosović, N. Talijan, D. Živković, D.Minić, Ž.Živković, Comparison of properties of silver-metal oxide electrical contact materials, Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, 48 (1)B (2012) 131-141
 24. T. Žák, V. Ćosović, A. Ćosović, B. David, N. Talijan, D. Živković, “Formation of Magnetic Microstructure of the Nanosized NiFe2O4 Synthesized Via Solid-State Reaction”, Science of Sintering, 44 (2012) 103-112
 25. D. Minić, D. Manasijević, V. Ćosovic, N. Talijan, Ž. Živković, D. Živković, M. Premović, ”Experimental investigation and thermodynamic prediction of the Cu-Sb-Zn phase diagram”, Journal of Alloys and Compounds, 517 (2012) 31-39
 26. V. Ćosović, D. Minić, D. Manasijević, M. Kolarević, N. Talijan, D. Živković, “Study of electrical conductivity and hardness of the alloys of ternary Bi–Sb–Zn system and calculation of isothermal section at 298K”, Kovove Materialy (Metallic Materials), 50 (3) (2012) 161-167
 27. D. Živković, D. Manasijević, Lj. Balanović, D. Minić, V. Ćosović, A. Kostov, Ž. Živković, ”Phase Relations in Bi - Rich Part of the Bi-Ga-Ni System”, Journal of Mining and Metallurgy Section B: Metallurgy, 48 (3) (2012) 375-381
 28. M.M. Pavlović, V. Ćosović, M.G. Pavlović, V. Bojanić, N.D. Nikolić, R. Aleksić, ”Electrical Conductivity of Lignocellulose Composites Loaded with Electrodeposited Copper Powders. Part II. Influence of Particle Size on Percolation Threshold”, International Journal of Electrochemical Science, 7 (9) (2012) 8883 – 8893
 29. T. Žák, V. Ćosović, A. Ćosović, B. David, N. Talijan, D. Živković, ”Formation of Magnetic Microstructure of the Nanosized NiFe2O4 Synthesized Via Solid-State Reaction”, Science of Sintering, 44 (1) (2012) 103-112
 30. D. Minić, M. Kolarević, D. Manasijević, V. Ćosović, D. Živković, N. Talijan, M. Marković, ”Characterization of Alloys and Liquidus Projections of Ternary Bi-Sb-Sn system”, High Temperature Materials and Processes, 31 (1) (2012) 19-25
 31. V. Ćosović, A. Ćosović, N. Talijan, D. Živković, Ž. Živković, ”State of the Art and Challenges in Development of Electrical Contact Materials in the Light of the RoHS Directive”, Science of Sintering, 44 (2) (2012) 245-253
 32. L. Gomidželović, D. Živković, N. Talijan, V. Ćosović, Lj. Balanović, ”Investigation of structural, mechanical and electrical properties of Au-Ga alloys with low gold content”, Materials Testing, 54 (5) (2012) 347-350
 33. D. Minić, D. Manasijević, V. Ćosović, A. Todorović, I. Dervišević, D. Živković, J. Djokić, ”Experimental investigation and thermodynamic prediction of the Ni-Pb-Sb phase diagram”, CALPHAD, 35 (2011) 308-313
 34. M. Pavlović, V. Ćosović, M. Pavlović, N. Talijan, V. Bojanić, ”Electrical conductivity of lignocellulose composites loaded with electrodeposited copper powders”, International Journal of Electrochemical Science, 6 (9) (2011) 3812-3829
 35. D. Minić, V. Blagojević, Lj. Mihajlović, V. Ćosović, D. Minić, ”Kinetics and mechanism of structural transformations of Fe75Ni2Si8B13C2 amorphous alloy induced by thermal treatment”, Thermochimica Acta, 519 (2011) 83–89
 36. J. Stevanović, J. Stajić-Trošić, V. Ćosović, V. Panić, O. Pešić, B. Jordović, “Electrodeposition of Co-Ni-MoxOy Powders: Part I. The Influence of Deposition Conditions on Powder Composition and Morphology”, Metallurgical & Materials Transactions B, Vol. 41B (2010) 80-85
 37. D. Minić, J. Đokić, V. Ćosović, J. Stajić-Trošić, D. Živković, I. Dervišević, “Experimental investigation and thermodynamic prediction of the Bi–Sb–Zn phase diagram”, Materials Chemistry and Physics, 122 (2010) 108-113
 38. T. Žák, N. Talijan, V. Ćosović, J. Stajić-Trošić, A. Grujić, “Overstoichiometric Nd-Fe-B hard magnetic material”, Journal of Serbian Chemical Society, 75 (9) (2010) 1271-1277
 39. D. Živković, D. Minić, D. Manasijević, N. Talijan, LJ. Balanović, A. Mitovski, V. Ćosović, I. Rangelov, ,,Phase diagram investigation and characterization of alloys in Bi-Ga10Sb90 section of Ga-Bi-Sb system”, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 12 (6) (2010) 1262 – 1267
 40. A. Milosavljević, D. Živković, D. Manasijević, N. Talijan, V. Ćosović, A. Grujić, B. Marjanović, “Phase diagram investigation and characterization of ternary Sn-In-Me (Me= Ag,Cu) lead-free solder systems”, Int. J. Materials and Product Technology, 39 (1/2) (2010) 95-107.
 41. A. Grujić, N. Lazić, N. Talijan, V. Spasojević, J. Stajić-Trošić, V. Ćosović, R. Aleksić, ,,Polymer-Bonded Magnetic Materials with Various Nd-Fe-B Filler Content”, Acta Physica Polonica A, 117 (5) (2010) 859-863
 42. V. Ćosović, N. Talijan, A. Grujić, J. Stajić-Trošić, T. Žák, Z. Lee, V. Radmilović, "Study of Nd-Fe-B alloys with nonstoichiometric Nd content in optimal magnetic state” Science of Sintering, 41 (2) (2009) 209-218
 43. N. Talijan, V. Ćosović, J. Stajić-Trošić, A. Grujić, T. Žák, Z. Lee, V. Radmilović, "Thermomagnetic Analysis of Nanocrystalline Nd4.5Fe77B18.5 Alloy", Materials Transactions, 50 (9) (2009) 2302-2307
 44. N. Talijan, V. Ćosović, T. Žák, A. Grujić, J. Stajić-Trošić, „Structural and Phase Composition Modification of Nanocrystalline Nd14Fe79B7 Alloy During Thermomagnetic Measurements“, Journal of Mining and Metallurgy, 45B (1) (2009) 111-119.
 45. V. Ćosović, N. Talijan, A. Grujić, J. Stajić-Trošić, T. Žák, Z. Lee, V. Radmilović, "Study of Nd-Fe-B alloys with nonstoichiometric Nd content in optimal magnetic state” Science of Sintering, 41 (2) (2009) 209-218
 46. A. Grujić, T. Žak, N. Talijan, J. Stajić-Trošić, V. Ćosović, "A comparative thermomagnetic study of melt-spun Nd-Fe-B alloys with different Nd content", Science of Sintering, 41 (3) (2009) 337-345
 47. A. Grujić, T. Žák, V. Ćosović, J. Stajić-Trošić, V. Spasojević, N. Talijan, "The comparative study of Nd-Fe-B magnetic materials with different Nd content" Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, 3 (5) (2009) 477-480
 48. V. Ćosović, T. Žák, N. Talijan, A. Grujić, J. Stajić-Trošić, “Phase composition, structure and magnetic behaviour of low neodymium rapid-quenched Nd–Fe–B alloys”, Journal of Alloys and Compounds, 456 (2008) 251-256
 49. L. Gomidželović, D. Živković, N. Talijan, D. Manasijević, V. Ćosović, A. Grujić, “Phase equilibria investigation and characterization of the Au-In-Sb system“, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 10 (2) (2008) 455-460
 50. N. Talijan, V. Ćosović, A. Grujić, J. Stajić-Trošić, T. Žák, “Thermomagnetic Behavior and Microstructure of Rapid Quenched Nd4.5Fe77B18.5 Alloy“, Acta Physica Polonica A, 113 (1) (2008) 525-528
 51. T. Žák, N. Talijan, V. Ćosović, A. Grujić, “NdFeB Permanent Magnets With Various Nd Content”, Acta Physica Polonica A, 113 (1) (2008) 279-282
 52. V. Radojević, N. Talijan, A. Grujić, V. Ćosović, R. Aleksić, “Influence of composition of the magnetic composite coating on the performance of the optical fiber magnetic field sensing element“, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 9 (9) (2007) 2873 -2878
 53. N. Talijan, V. Ćosović, J. Stajić-Trošić, A. Grujić, D. Živković, E. Romhanji, “Microstructure and properties of silver based cadmium free electrical contact material”, Journal of mining and metallurgy, 43 B (2) (2007) 171-176
 54. A. Grujić, V. Ćosović, J. Stajić-Trošić, A. Maričić, N. Talijan, “Methods of characterization of multiphase Nd-Fe-B melt-spun alloys“, Science of Sintering, 39 (2) (2007) 193-198
 55. M. Srećković, J. Ilić, A. Kovačević, S. Pantelić, Z. Latinović, N. Borna, V. Ćosović, “Models of interactions of laser beams with materials of interest for optical components and provoked damages“ Acta Physica Polonica A, 112 (5) (2007) 935-940
 56. V. Ćosović, A. Grujić, J. Stajić-Trošić, V. Spasojević, N. Talijan, "Phase Composition and Magnetic Properties of Multiphase melt-spun Nd4.3Fe76.2B19.5 Alloy", Mat. Sci. Forum, 555 (2007) 527-532
 57. D. Nedeljković, V. Radojević, V. Ćosović, T. Serbez, N. Talijan, R. Aleksić, “Application of permanent magnetic powder for magnetic field sensing elements“, Sensors & Materials, 18 (2) (2006) 63-70
 58. T. Žák, N. Talijan, V. Ćosović, A. Grujić, “Structure and phases of low-neodymium NdFeB permanent magnets“, Czechoslovak Journal of Physics, 56 (2006) E45 -E50
 59. A. Grujić, N. Talijan, A. Maričić, J. Stajić-Trošić, V. Ćosović, V. Radojević, Magnetic Properties of Nd Rich Melt-Spun Nd-Fe-B Alloy, Science of Sintering, 37 (2005) 139-145
 60. N. Talijan, V. Ćosović, J. Stajić-Trošić, T. Žák, “Phase composition and magnetic properties of melt-spun Nd-Fe-B alloy”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 272 (2004) E11911-E1912