IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Maja Пањако (Пагнаццо)

Научни сарадник

 

 

 

 

Адреса: Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију-Институт од националног значаја за Републику Србију,
Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213, Република Србија
Локација Центра: зграда Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, III спрат, соба 601
Телефон: (+381) 11 26 27 853; (+381) 11 32 82 730
Факс: (+381) 11 26 37 977
Електронска пошта: maja.pagnacco@nanosys.ihtm.bg.ac.rs или maja.milenkovic@ymail.com

 

Датум и место рођења: 1983 Сарајево, БиХ

Академски степен:

2013 Доктор физичкохемијских наука, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, Београд, Србија
2008 Дипломирани физикохемичар, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, Београд, Србија

Звање: 2014 Научни сарадник – Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, Београд, Србија

Чланства у друштвима: Друштво физикохемичара Србије

Професионално искуство:

2018 –данас Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију- Центар за катализу и хемијско инжењерство, Београд
2009 –2018 Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Београд

Области интересовања

Осцилаторне рекције, Bray-Liebhafsky, Briggs-Rauscher, хемија халогена, испитивање механизма, катализа, нелинеарни феномени, хемијска кинетика, керамички материјали, пигменти, антиоксиданси, функционална храна

Стручне вештине: Рад на лабораторијској опреми (UV-VIS, електрохемијска мерења) и познавање одговарајућих професионалних софтверских пакета

Цитираност: 109, мај 2019; h index = 7

Знање језика: Eнглески, руски

Најзначајнији пројекти: Међународни:

2019-2020 Билатерална сарадња између Републике Црне Горе и Републике Србије: „Рибе као биондикатори еколошког стања Јадранског мора -ЕCOFISH“.

2013-2017 COST Action CM1304, „Emergence and Evolution of Complex Chemical Systems”

Национални:
Основна истраживња:

2011-данас „Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са моделирањем и предвиђањем њихових понашања под неравнотежним условима“

2010-2011 „Физичка хемија динамичких стања и структура неравнотежних система-од монотоне до осцилаторне еволуције и хаоса”, (бр. 142025)

Изабране публикације: Публиковани радови:

  1. Maja C. Milenković, Dragomir R. Stanisavljev, The Role of Free Radicals in Modeling Iodide-Peroxide Reaction Mechanism, J. Phys. Chem. A (2012) 5541–5548.
  2. Maja Milenkovic, Nebojsa Potkonjak, The effect of hydroxycinnamic acids on oxy -radical generating iodide-hydrgen peroxide reaction, Bulletin of the Chemical Society of Japan, 87 (2014) 1255-1259.
  3. Maja Pagnacco, Milos Mojovic, Ana Popovic-Bijelic, Horvath Attila K, Investigation of the Halogenate-Hydrogen Peroxide Reactions Using the Electron Paramagnetic Resonance Spin Trapping Technique, J. Phys. Chem. A, 121 (2017) 3207-3212.
  4. Maja C. Pagnacco, Jelena P. Maksimović, Nebojša I. Potkonjak, Bojan Đ. Božić, Attila K. Horváth, Transition from Low to High Iodide and Iodine Concentration States in the Briggs–Rauscher Reaction: Evidence on Crazy Clock Behavior, J. Phys. Chem. A, 122 (2018) 482-491.
  5. Maja C. Pagnacco,  Jelena P. Maksimović, Bojan Ž. Janković, Analysis of transition from low to high iodide and iodine state in the Briggs–Rauscher oscillatory reaction containing malonic acid using Kolmogorov–Johnson–Mehl–Avrami (KJMA) theory, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 123 (2018) 61–80.

(укупно 23 рада)

Саопштења:

  1. Pavlović, K. Stevanović, J. Maksimović, M. C. Pagnacco, „The investigation of alizarin influence on Briggs-Rauscher oscillatory dynamics“, Fourth Conference of Young Chemists of Serbia, Belgrade 2016, 27
  2. Maja C. Pagnacco, Jelena P. Maksimović, Marko Dakovć, Nebojša I. Potkonjak, XXXVII DYNAMICS DAYS EUROPE 2017 SZEGED, An Unusual Behavior of the Sharp Ending Mode in the Briggs-Rauscher Oscillating Reaction, (2017) 219. 
  3. P. Maksimović, K. Stevanović, I. N. Bubanja, Lj. Z. Kolar-Anić, S. R. Anić, N. I. Potkonjak, M. C. Pagnacco, The non-linear Briggs-Rauscher reactions as a medium for Investigation of the caffeic acid concentration and its potential antiradical activity, 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Tara, Serbia, June 19-21, 2017, Proceedings, 156.
  4. Maksimović, J. Maksimović, Lj. Joksović, Z. Nedić, B. Janković, M. Pagnacco, The acceleration of the state I→II transition phenomenon in Briggs-Rauscher reaction with tungsten-phosphate bronzes, The Seventh Serbian Ceramic Society Conference „Advanced Ceramics and Application”, Publisher: Serbian Ceramic Society, Serbia, ISBN: 978-86-915627-6-2, September 17-19. 2018, 80.
  5. Ritopečki, B. Jereminov, A. Ritopečki, J. Maksimović, N. Sarap, M. C. Pagnacco, Assessment of the antioxidant activity of fruits originated from the Southern Banat using Briggs-Rauscher reaction, 14th International Conference on Fundamental and Applied aspects of Physical Chemistry, 6th Workshop: Specific Methods for Food Safety and Quality, Proceedings, Belgrade, 2018, September 27, ISBN: 978-86-7306-148-1, Publisher: Vinča Institute of Nuclear Sciences, Serbia, 57-60.

(укупно 46 саопштења)