IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Дарко Јаћимовски

Истраживач сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

Центар за катализу и хемијско инжењерство - Сектор за хемијско инжењерство, Институт за хемију,
технологију и металургију, Универзитет у Београду, Његошева 12, 11000 Београд, Србија
Лабораторије: Технолошко металуршки факултет, Карнегијева 4, И спрат, Пилот плант, 11120 Београд 35, Пак
135804, Србија
Телефон: +381 13/602-555
Електронска пошта: djacimovski@tmf.bg.ac.rs

Кратка бипграфија:

Дарко Јаћимовски, рођен у Панчеву, 1977. године запослен је као истраживач сарадник на Институту за хемију, технологију и металургију, Универзитета у Београду, у Центру за катализу и хемијско инжењерство. Основне студије завршио је на Технолошкометалушком факултету у Београду 2010. године , смер Хемијско Инжењерство. Тренутно је докторант на Катедри за Хемијско инжењерство на Технолошко-металушком факултету Универзитета у Београду .

Области интересовања:

Феномени преноса ,Центрифугални системи, интензификација процеса у тенолошким процесима, ензимска и микробиолошка катализа
технолошких система.

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2014 – 2017 Development of advanced catalytic systems applicable to chemical and photochemical processes for neutralization of environmental pollutions (associate).
(The project of bilateral cooperation with Bulgaria (BAS - IChTM))

Национални:
2011 – 2016 The development of efficient chemical-engineering processes based on the research of transport phenomena and principles of process intensification, Project 172022
factory, Innovation Project Type No.411-00-00144/2008-01-IP 1./, (associate)

Публикације:

  1. Mihal Đuriša , Radmila Garid-Grulovida, Zorana Arsenijevida, Darko Jadimovski, Željko Grbavčid, Segregation in water fluidized beds of sand particles. Powder Technology. Volume 235, February 2013, Pages 173–179
  2. Darko Jadimovski, Radmila Garid-Grulovida, Željko Grbavčid, Nevenka Boškovid Vragolovid . Analogy between momentum and heat transfer in liquid–solid fluidized beds. Powder Technology, Volume 274, April 2015, Pages 213–216.
  3. Jadimovski Darko R., Garid-Grulovid Radmila V., Grbavčid Željko B., Đuriš Mihal M., Boškovid-Vragolovid Nevenka M.Momentum, heat, and mass transfer analogy for vertical hydraulic transport of inert particles. Hemijska industrija 2014 Volume 68, Issue 1, Pages: 15-25.

И више маљих публикација

Међународни конгреси:

  1. Turbulent. Heat, Mass Transfer, THTM 2015, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, septembar 2015.