IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Тихана Мудринић

Научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса: Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију-Институт од националног значаја за Републику Србију, Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213, Република Србија
Локација Центра: зграда Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, III спрат, соба 601
Телефон: (+381) 11 26 27 853; (+381) 11 32 82 730
Факс: (+381) 11 26 37 977
Електронска пошта: tihana@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Датум и место рођења: 1982 Загреб, Хрватска

Академски степен:

2016 Доктор физичкохемијских наука, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, Београд, Србија
2009 Дипломирани физикохемичар, Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, Београд, Србија

Звање: 2017 Научни сарадник – Универзитет у Београду - Факултет за физичку хемију, Београд, Србија

Чланства у друштвима:

Друштво физикохемичара Србије, Српско керамичко друштво, Међународна удружење која се баве глинама - The Clay Minerals Society и Association Internationale pour l’Étude des Argiles

Професионално искуство:

2011 –данас Университет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију- Центар за катализу и хемијско инжењерство, Београд
2010 –2011 Университет у Београду, Институт за нуклеарне науке „Винча“

Награде и признања:

2017 AIPEA студенска стипендија за учешће на 16. ICC, Гранада, Шпанија
2013 Награда за најбољу постер презентацију на међународној конференцији “Advanced Ceramics and Application II“

Области интересовања

Добијање функционалних електродних материјала на бази глина примењивих у заштити животне средине, биохемијским анализама као и у реакцијама важних са становишта конверзије енергије.

Стручне вештине:

Рад на лабораторијској опреми (757 VA Computrace Metrohm, PGSTAT302N Metrohm-Autolab Sorptomatic, UV-Vis) и познавање одговарајућих професионалних софтверских пакета

Цитираност: 33 (27 без самоцитата), мај 2019; h index = 4

Знање језика: Eнглески

Најзначајнији пројекти: Међународни:

2019-2020 Билатерална сарадња између Републике Хрватске и Републике Србије: „ Јонски супституисани хидроксиапатити за примену у инжењерству коштаног ткива“

2014 -2016 Билатералне сарадње између Српске академије наука и уметности и Бугарске академије наука: "Preparation and application of new catalytic materials obtained by plasma methods"

2012-2016 ESSEM COST Action ES1202: “Conceiving Wastewater Treatment in 2020 - Energetic, environmental and economic challenges (Water_2020)“.

2012-2016 COST Action MP1202: “Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials“.

Национални:
Основна истраживња:

2014-данас “Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима“, (бр. III 45001)

2011- 2014 “Хемијско и структурно дизајнирање биоматеријала за примену у инжињерству ткива”, (бр. 172026)

2010-2011 “Физичка хемија динамичких стања и структура неравнотежних система-од монотоне до осцилаторне еволуције и хаоса”, (бр. 142025)

Изабране публикације: Публиковани радови:

 1. Mudrinić, Z. Mojović, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Ivanović-Šašić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Influence of Nafion on detection of glucose on polycrystalline gold electrode from alkaline and saline solutions, Gold Bulletin, 50 (2017), 191-201.
 2. Mudrinić, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, M. Mojović, M. Žunić, N. Vukelić, D. Jovanović, Electrochemical activity of iron in acid treated bentonite and influence of added nickel, Applied Surface Science, Applied Surface Science 353 (2015) 1037–1045
 3. Mudrinić, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, B. Dojčinović, N. Vukelić, D. Jovanović, Beneficial effect of Ni in pillared bentonite based electrodes on the electrochemical oxidation of phenol, Electrochimica Acta, 144 (2014) 92–99.

(укупно 13 радова)

Саопштења:

 1. Mudrinić, M. Ajduković, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, S. Marinović, P. Banković, Electrochemical behavior of phenol and its derivatives on the electrodes based on inorgano/organo modified bentonite, Serbian Ceramic Society Conference – Advanced Ceramics and Application VII, September 17-19, 2018, p.79-80.
 2. Mudrinić, N. Jović-Jovičić, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, S. Marinović, M. Ajduković, P. Banković, ˮElectrochemical behaviour of nicotine adsorbed on montmorilloniteˮ, Proceedings of 14th International Conference on fundamental and applied aspects of Physical chemistry, Society of Physical Chemists of Serbia, Beograd, Serbia (2018), September 24 -28, pp. 371-374
 3. Mudrinić, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, P. Banković, S. Marinović, D. Jovanović, Influence of clay-bound sodium-dodecyl sulfate on electrochemical behaviour of nicotine, XVI International Clay Conference, Granada, Spain, July, 17-21, 2017, Vol. 7, p. 562.
 4. Mudrinić, A. Ivanović-Šašić, M. Ajduković, Z. Mojović, D. Jovanović, Formation of Hydroquinone and Catechol During Electrooxidation of Phenol on Clay-Modified Electrodes, Proceedings of 13th International Conference on fundamental and applied aspects of Physical chemistry, Society of Physical Chemists of Serbia, Beograd, Serbia (2016), September 26 -30, 375-378.
 5. Mudrinić, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, B. Nedić-Vasiljević, P. Banković, D. Jovanović „The influence of the carbon black on the performance of modified bentonite based electrodes in electrooxidation of phenol”, The forth Serbian Ceramic Society Conference – Advanced Ceramics and Application IV, September 21-23, 2015, Belgrade, Serbia pp. 78.
 6. Mudrinić, Z. Mojović, M. Žunić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Phenol electrooxidation using electrodes based on acid-treated and Ni-impregnated bentonite, Proceedings of 12th International Conference on fundamental and applied aspects of Physical chemistry, Society of Physical Chemists of Serbia, Beograd, Serbia (2014), September 22 - 26, 2014, 387-390.
 7. Mudrinić, Z. Mojović A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, M. Žunić N. Jović-Jovičić, N.Vukelić, D. Jovanović „The influence of the nickel incorporation method on the performance of bentonite based electrodes in electrooxidation of phenol”, Serbian Ceramic Society Conference – Advanced Ceramics and Application III, September 29th-October 1st, 2014, Belgrade, Serbia pp. 115.
 8. Mudrinić, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, D. Lončarević, B. Čolović, V. Jokanović, D. Jovanović, Electrochemical behavior of acid activated clays, ROSOV pin 2014, Second Regional Roundtable: Refractory Process and Nanotechnology, Center for Industrial and Technological Development „Andrevlje“, Fruška gora, Serbia, October 23-24, 151-152, 2014.
 9. Mudrinić, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, M. Žunić, P. Banković, A. Ivanović-Šašić, D. Jovanović, „The influence of Ni on the performance of Al, Fe, Ni pillared bentonite based electrodes in electrooxidation of phenol”, Serbian Ceramic Society Conference – Advanced Ceramics and Application II, September 30th-October 1st, 2013, Belgrade, Serbia pp. 36-37.

(укупно 41 саопштења)