IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Војкан Радоњић, M.Sc

Истраживач сарадник

 

 

 

 

Адреса: Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију – Институт од националног значаја за Републику Србију,
Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213, Република Србија
Локација Центра:
Зграда Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, III спрат, лабораторија 605.
Телефон: +381 11 2630 213; +381 11 2628 587
Факс: +381 11 182 995
Електронска пошта: vradonjic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Датум и место рођења: 1984 Зајечар, Република Србија

Академски степен: 2011 Мастер физикохемичар, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Београд, Република Србија

Звање: 2015 Истраживач сарадник – Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију

Чланства у друштвима: Друштво физикохемичара Србије

Професионлно искуство:

2012 – данас Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију – Институт од националног значаја за Републику Србију, Центар за катализу и хемијско инжењерство

Награде и признања:

Области интересовања:

Каталитички процеси
Кинетика
Материјали
Наука о површинама
Фотокаталитички процеси

Стручне вештине:

Рад на лабораторијској опреми (Sorptomatic 1990, P.A.S.C.A.L. 140-440, TPDRO 1100-MS, UV-Vis i IR Спектроскопија, Гасна хроматографија, Реакторски системи) и познавање одговарајућих програмских пакета.

Цитираност: 18 (16 без самоцитата), Април 2019; h index = 3

Знање језика: Енглески

Најзначајнији пројекти: Интегрална интердиспциплинарна истраживања (ИИИ):
2012 – данас “Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима“, (бр. ИИИ 45001).

Изабране публикације: Монографије, поглавља у књигама:

 1. Stanković, J. Krstić, M. Gabrovska, V. Radonjić, D. Nikolova, D. Lončarević, D. Jovanović, Supported Nickel-Based Catalysts for Partial Hydrogenation of Edible Oils, in New Advances in Hydrogenation Processes: Fundamentals and Applications, Rijeka, InTech, p.131, 2017.

Публиковани радови:

 1. Krstić, M. Gabrovska, D. Lončarević, D. Nikolova, V. Radonjić, N. Vukelić, D.M. Jovanović, Influence of Ni/SiO2 activity on the reaction pathway in sunflower oil hydrogenation, Chemical Engineering Research and Design, 100, 72-80, 2015.
 2. Loncarević, J. Dostanić, V. Radonjić, A. Radosavljević-Mihajlović; D.M. Jovanović, Structure-activity relationship of nanosized porous PEG-modified TiO2 powders in degradation of organic pollutants, Advanced Powder Technology, 26 (4), 1162-1170, 2015.
 3. Radonjić, J. Krstić, D. Lončarević, D. M. Jovanović, N. Vukelić, M. Stanković, D. Nikolova, and M. Gabrovska, Perlite as a Potential Support for Nickel Catalyst in the Process of Sunflower Oil Hydrogenation, Russian Journal of Physical Chemistry A, 89 (13), 38-45, 2015.
 4. Lončarević, J. Dostanić, V. Radonjić, Lj. Živković, D. M. Jovanović, Simultaneous photodegradation of two textile dyes using TiO2 as a catalyst, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 118 (1), 153-164 2016.
 5. Radonjić, J. Krstić, D. Lončarević, N. Vukelić, D. M. Jovanović, Mg-Ni Supported on Perlite as Hydrogenation Catalyst: Influence of Mg and Ni Content, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, doi: https://doi.org/10.2298/CICEQ181001032R, 2018.
 6. V. Gabrovska, D. A. Nikolova, J. B. Krstić, D. R. Loncarević, P. T. Tzvetkov, M. G. Shopska, V. D. Radonjić, M. V. Stanković, D. M. Jovanović, L. Т. Spasov, D. B. Simeonov, Improved catalyst performance of Ni/SiO2 in vegetable oil hydrogenation: impact of Mg dopant, Bulgarian Chemical Communications, 50(H), 161-168 2018.

(Укупно 6 радова)

Саопштења:

 1. V. Radonjić, J. Krstić, D. Lončarević, M. Stanković, D. Jovanović, N. Vukelić, D. Nikolova, M. Gabrovska, Synthesis and textural characteristics of nickel based catalyst supported on perlite, 12th International Conference of Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, September 22-26, 272–275, 2014.
 1. J. Krstić, V. Radonjić, M. Gabrovska, D. Nikolova, L. Bilyarska, K. Tenchev, N. Vukelić, Effect of Mg additive on the vegetable oil hydrogenation activity of Ni/SiO2 catalysts, 12th International Conference of Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, September 22-26, 276–279, 2014.
 1. M. Stanković, V. Radonjić, J. Krstić, D. Marinković, Preparation of Ni/Diatomite hydrogenation catalyst precursors: Effect of counter ions on textural characteristics, 12th International Conference of Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, September 22-26, 284–287, 2014.
 1. M. Stanković, J. Krstić, V. Radonjić, D. Lončarević, M. Gabrovska, D. Nikolova, S. Pavlović, Effect of nickel salts on the dispersion of nickel and reducibility of supported Ni-Mg catalyst precursors prepared by precipitation-deposition, 13th International Conference of Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia, September 26-30, 2016.

(Укупно 12 саопштења)