IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Марија Ајдуковић

Доктор хемијских наука
Научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију 
Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213, Република Србија
Локација Центра: Зграда Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, III спрат, соба 604
Телефон: (+381) 11 26 30 213; (+381) 11 26 37 977
Факс: (+381) 11 26 37 977
Електронска пошта: marija.zunic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

2009: Дипломирала. Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Београд
2010: Мастер. Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Београд
2015: Докторат. Хемијски факултет, Универзитет у Београду, Београд

Звања:

2009 -2011:Истраживач приправник
2011-2015: Истраживач сарадник
од 2015: Научни сарадник

Чланства у друштвима: Српско керамичко друштво

Професионлно искуство: 2009 – Универзитет у Београду, ИХТМ – Центар за катализу и хемијско инжењерство, Београд

Награде и признања:

Награда за најбољу постер презентацију на међународној конференцији
“Advanced Ceramic and Application Conference”, Београд, 10-11. 05. 2012.

Области интересовања: катализа, кинетика, адсорпција, заштита животне средине, глине и глинени материјали, природни силикатни материјали

Стручне вештине: Рад на разној лабораторијској опреми (GC, UV-Vis,...) и познавање одговарајућих професионалних софтверских пакета

Знање језика: Енглески

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2010 – 2012 Synthesis and catalytic properties of heterogeneous catalysts
2012-2016 Conceiving Wastewater Treatment in 2020 - Energetic, environmental and economic challenges -COST akcija ES1202
2012-2016 Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials - COST akcija MP1202

Основна истраживања:
2008-2010: Мезопорозни и наноматеријали у каталитичким и сорпционим процесима

Остало: Интегрална интердисциплинарна истраживања (ИИИ)

2011-2014: Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима.

Изабране публикације:

Монографије, поглавља у књигама:

 1. P. Banković, A. Ivanović-Šašić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Žunić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, "Modified Clays in Environmental Protection", in Proceedings of the III Advanced Ceramics and Applications Conference (Eds. W. E. Lee, R. Gadow, V. Mitić, N. Obradović), Atlantis Press, Paris, France, 2015, 221-240. ISBN:978-94-6239-156-7.

Публиковани радови:

 1. N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, Z. Mojović, M. Žunić, I. Gržetić, D. Jovanović, „Organo-inorganic bentonite for simultaneous adsorption of acid orange 10 and lead ions“, Applied Clay Science, 47 (2010) 452–456. 
 2. Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, P.Banković, M. Žunić, A. Abu Rabi-Stanković, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, „Electrooxidation of phenol on different organo bentonite-based electrodes“, Applied Clay Science, 53 (2011) 331–335.       
 3. P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Žunić, V. Dondur, D. Jovanović, „Al, Fe-pillared clays in catalytic decolorization of aqueous tartrazine solutions“, Applied Clay Science, 58 (2012) 73–78. 
 4. A. Abu Rabi-Stanković, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, P. Banković, M. Žunić, Z. Mojović, D. Jovanović, „p-Nitrophenol electro-oxidation on BTMA+- bentonite modified electrode“, Clays and Clay Minerals, 60 (3) (2012) 291–299. 
 5. N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, M. Žunić, Z. Mojović, P. Banković, I. Gržetić, D. Jovanović, „Synergic adsorption Pb2+ and reactive dye - RB5 on two series orgamonodified bentonites“, Journal of Contaminant Hydrology, 150 (2013) 1–11. 
 6. A. Abu Rabi-Stanković, Z. Mojović; A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, P. Banković, M. Žunić, D. Jovanović, „Electrooxidation of p-nitrophenol on organobentonite modified electrodes“, Applied Clay Science,77–78 (2013) 61–67. 
 7. M. Žunić, A. Milutinović-Nikolić, D. Stanković, D. Manojlović, N. Jović-Jovičić, P. Banković, Z. Mojović, D. Jovanović, „Electrooxidation of p-nitrophenol using a composite organo-smectite clay glassy carbon electrode“, Applied Surface Science, 313 (2014) 440–448. 
 8. T. Mudrinić, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, M. Mojović, M. Žunić, N. Vukelić, D. Jovanović, Electrochemical activity of iron in acid treated bentonite and influence of added nickel, Applied Surface Science, Applied Surface Science 353 (2015) 1037–1045 
 9. D. Maksin, R. Hercigonja, M. Lazarević, M. Žunić, A. Nastasović, „Modeling of kinetics of pertechnetate removal by amino-functionalized glycidyl methacrylate copolymer“, Polymer Bulletin, Polymer Bulletin, 68 (2) (2012) 507–528. 
 10. M. Žunić, A. Milutinović-Nikolić, A. Nastasović, Z. Vuković, D. Lončarević, I. Vuković, K. Loos, G. ten Brinke, D. Jovanović, „Textural properties of poly(glycidyl methacrylate) – acid modified bentonite nanocomposites“, Polymer Bulletin, 70 (6) (2013) 1805–1818 
 11. M.Žunić, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, P. Banković, Z. Mojović, D. Manojlović, D. M. Jovanović, „Modified bentonite as adsorbent and catalyst for purification of wastewaters containing dyes“, Hemijska industrija, 64 (3) (2010) 193–199. 
 12. S. Marinović, A. Milutinović-Nikolić, M. Žunić, Z. Vuković, D. Maksin, A. Nastasović, D. Jovanović, „Porous Glycidyl Methacrylate-Bentonite Composite“ Russian Journal of Physical Chemistry А, 85(13) (2011) 2386–2391.                                                               
 13.  Z. Mojović, T.Mudrinić, A. Abu Rabi-Stanković, A. Ivanović-Šašić, S. Marinović, M. Žunić, D. Jovanović, „Methanol Electrooxidation on PtRu Modified Zeolite X“, Science of Sintering, 45 (2013) 89–96.       
 14.  M. Žunić, N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, Z. Mojović, A. Ivanović-Šašić, D. Jovanović, „Thermodynamics of the adsorption of different dyes onto bentonite modified with hexadecyltrimethylammonium cation“, Russian Journal of Physical Chemistry А, 87(13) (2013) 2260–2263.                                                                       
 15. N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, M. Žunić, Z. Mojović, P. Banković, B. Dojčinović, A. Ivanović-Šašić, D. Jovanović, „Organobentonites as multifunctional adsorbents of organic and inorganic water pollutants“, Journal of Serbian Chemical Society, 79 (2) (2014) 253–263.                                       
 16. Z. Sandić, M. Žunić, D. Maksin, A. Milutinović-Nikolić, A. Popović, D. Jovanović, A. Nastasović, „Glycidyl methacrylate macroporous copolymer grafted with diethylene triamine as sorbent for Reactive Black 5“, Hemijska industrija, (2014) in press. doi:10.2298/HEMIND140127023S 
 17. S. Marinović, A. Milutinović-Nikolić, A. Nastasović, M. Žunić, Z. Vuković, D. Antonović, D. Jovanović, „Sorption of different phenol derivatives on functionalized macroporous nanocomposite of poly (glycidyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate) and acid modified bentonite“, Journal of Serbian Chemical Society, 79 (10) (2014) 1249–1261. 

Саопштења:

Велики број саопштења