IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Сања Мариновић

Научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

НУ Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду,
Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд, ПАК 125213, Република Србија
Локација Центра: Зграда Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, III спрат, лабораторија 604
Телефон: +381 11 2630 213
Факс: +381 11 2637 977
Електронска пошта: sanja@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Датум и место рођења: 1978. Београд, Србија

Академски степен: 2015. доктор техничких наука, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија

Звање: 2015. Научни сарадник – Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију

Чланства у друштвима: Друштво физикохемичара Србије

Професионлно искуство:  

2007 – данас Институт за хемију, технологију и металургију – Центар за катализу и хемијско инжењерство
2002 – 2005. ИБЛ Дуга а.д. – стипендиста на изради дипломског и магистарског рада
2001. Универзитет у Бергену, Центар за хемију – стручно усавршавање током студентске размене

Награде и признања:

1998-2002 стипендија Фонда за развој научног и уметничког подмлатка

1998-2002 награда Панта С. Тутунџић за студенте са изузетним успехом на студијама

2000 награда и стипендија амбасаде краљевине Норвешке за изузетан успех на студијама

2002 награда и стипендија Краљевске фондације породице Карађорђевић за изузетне студенте

2002 награда и стипендија владе републике Србије за изузетне студенте

2003 награда Српског хемијског друштва за студенте који су  дипломирали са изузетним успехом

Области интересовања: полимери, интерпенетрирајуће полимерне мреже, нанокомпозити полимер-глина, aдсорпције, заштита животне средине

Стручне вештине: Рад на лабораторијској опреми (UV-Vis, DSC, DMA ) и познавање одговарајућих професионалних софтверских пакета

Цитираност: 86 (без самоцитата), Апр. 2019; h index = 6

Знање језика: енглески (виши ниво), руски (основни ниво)

Најзначајнији пројекти:

Међународни:

 1. -2011. Synthesis and catalytic properties of heterogeneous catalysts

Основна истраживања:

2008-2010: Мезопорозни и наноматеријали у каталитичким и сорпционим процесима

Примењена истраживања:

2007-2008: Истраживање и развој технологије нових производа из секундарних минералних сировина Колубарског угљеног басена.

Интегрална интердиспциплинарна истраживања (ИИИ):

2011-2015 Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима, Пројекат ИИИ 45001, 2011/2014, МПН РС

Изабране публикације:

Монографије, поглавља у књигама:

 1. Marinović, S. Marinović, “Application of Acetonitrile Modified Platinum Electrode for Electrochemical Determination of Nitroaromatic Compounds“, in Acetonitrile: Properties, Applications and Health Effects, Nova Science Publishers, Editors: I. Demeter, E. Itsov, 2012, Chap. 5, pp. 89-108.
 2. Marinović, I. Popović, B. Dunjić, “Micro- and nano-structured IPNs based on thermosetting resins“, in Micro- and Nano-structured Interpenetrating Polymer Networks - From Design to Applications, Willey, Editors: S. Thomas, D. Grande, U. Cvelbar, K.V.S.N. Raju, R. Narayan, S. Thomas, H. Akhina, 2016. Chap. 4, pp. 109-126.
 3. Marinović, “Synthesis and Applications of Hyperbranched Polyesters: A Review” in Hyperbranched Polymers: Properties, Synthesis and Applications, Nova Science Publishers Inc, New York, Editor: Catherine R. Lewis, 2017. Chap. 2, pp. 65-80, 2017.

Публиковани радови:

 1. Simić, B. Dunjić, S. Tasić, B. Bozić, D. Jovanović, I. Popović, “Synthesis and characterization of interpenetrating polymer networks with hyperbranched polymers through thermal-UV dual curing“, Progress in organic coatings (2008), 63(1): 43-48.
 2. Marinović, B. Dunjić, S. Tasić, B. Bozić, D. Jovanović, I. Popović, “The influence of different components on interpenetrating polymer network's (IPN's) characteristics as automotive top coats“, Progress in organic coatings (2010), 68(4): 293–298.
 3. Маrinović, S. Маrinović, M. Jovanović, J. Jovanović, S. Štrbac, “The electrochemical reduction of trinitrotoluene on a platinum wire modified by chemisorbed acetonitrile”, Journal of electroanalytical chemistry (2010), 648: 1-7.
 4. Banković, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, S. Marinović, D. Jovanović, “Mixed pillared bentonite for electrooxidation of phenol“, Applied clay science (2010), 49: 84-89.
 5. Marinović, Z. Vuković, A. Nastasović, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, „Poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate)/Clay Composite“, Materials Chemistry and Physics (2011), 128: 291-297.
 6. Marinović, A. Milutinović-Nikolić, M. Žunić, Z. Vuković, D. Maksin, A. Nastasović, D. Jovanović, “Porous Glycidyl Methacrylate-Bentonite Composite” Russian Journal of Physical Chemistry А, (2011) 85(13): 2386-2391.
 7. Marinović, S. Marinović, M. Jovanović, J. Jovanović, G. Nešić, M. Stojanović, “The Galvanostatic Reduction on Modified Platinum Electrode and Determination of Trinitrotoluene in Neutral Solution”, Intеrnational Journal of Electrochemical Science, (2013) 8: 1986 – 1998.
 8. Mojović, T. Mudrinić, A. Abu Rabi-Stanković, A. Ivanović-Šašić, S. Marinović, M. Žunić, D. Jovanović, “Methanol Electrooxidation on PtRu Modified Zeolite X”, Science of Sintering (2013) 45 (1): 89-96.
 9. Marinović, A. Milutinović-Nikolić, A. Nastasović, M. Žunić, Z. Vuković, D. Antonović, D. Jovanović: “Sorption of different phenol derivatives on functionalized macroporous nanocomposite of poly (glycidyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate) and acid modified bentonite“, Journal of Serbian Chemical Society, (2014) 79 (10): 1249–1261.
 10. Marinović, M. Ajduković, N. Jović-Jovičić, P. Banković, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, “Organobentonite: characterization and adsorptive properties towards phenol and its derivatives“, Science of sintering, (2016) 48: 167–176.
 11. Jović-Jovičić, P. Banković, Z. Mojović, B. Nedić-Vasiljević, S. Marinović, T. Mudrinić, A. Milutinović-Nikolić, “Ecologically Friendly Chitosan-montmorillonite Bionanocomposite as Adsorbent for Textile Dyes from Aqueous Solutions”, Science of Sintering, (2017) 49: 419-429.
 12. Marinović, M. Ajduković, N. Jović-Jovičić, T. Mudrinić, B. Nedić-Vasiljević, P. Banković, A. Milutinović-Nikolić: “Adsorption of strontium on different sodium-enriched bentonites“, Journal of the Serbian Chemical Society, (2017) 82 (4): 449-463.
 13. Marinović, M. Ajduković, N. Jović-Jovičić, T. Mudrinić, B. Nedić-Vasiljević, P. Banković, A. Milutinović-Nikolić: “Discussion on the Comments of Slobodan K. Milonjić on the article entitled “Adsorption of strontium on different sodiumenriched bentonites” by Sanja R. Marinović, Marija J. Ajduković, Nataša P. Jović-Jovičić, Tihana M. Mudrinić, Bojana N. Nedić-Vasiljević, Predrag T. Banković and Aleksandra D. Milutinović-Nikolić, published in the Journal of the Serbian Chemical Society, Vol. 82, Issue 4, 2017, pp. 449–463 “, Journal of the Serbian Chemical Society, (2018) 83(3): 395-399.
 14. Mudrinić, M. Ajduković, N. Jović-Jovičić, S. Marinović, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, “Al, Fe, Ni-Pillared Bentonite in the Catalytic Wet Peroxide Oxidation of the Textile Dye Acid Yellow 99’’, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, (2018) 124 (1): 75-88.
 15. M. Marković, S. Marinović, T. Mudrinić, Z. Mojović, M. Ajduković, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, “Cobalt impregnated pillared montmorillonite in the peroxymonosulfate induced catalytic oxidation of tartrazine“, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, (2018) 125(2): 827-841

(Укупно 15 радова)

Саопштења:

Већи број саопштења