IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Љиљана Рожић

Научни саветник

 

 

 

 

 

Адреса:

Институт за хемију, технологију и металутгију , Универзитет у Београду,
Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, Београд Телефон: (011)2630 213
Факс: (011)2637 977
Електронска пошта: ljrozic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Образовање: 2008, доктор техничких наука- Универзитет у Београду, Технолошко металуршки факултет

Звања: 20014, Научни саветник- Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металутгију

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво, Друштво физикохемичара Србије

Професионлно искуство: 1982 – ИХТМ – Центар за катализу и хемијско инжењерство, Универзитет у Београду

Области интересовања: Хемијско инжењерство, катализа

Знање језика: Руски и енглески језик

Најзначајнији пројекти:

Међународни:
2009 – 2013, Наноструктурни термостабилни каталитички системи са ниским хидродинамичким отпором за пречишћавање отпадних гасова
Основна истраживања:
2006 – 2010, Синтеза и карактеризација и тестирање каталитичких својстава специјално дизајнираних материјала, ON 142019
2010 – 2014, Динамика нелинеарних физичкохемијских и биохемијских система са моделирањем и предвиђањем њиховог понашања под неравнотежним условима, 172015

Примењена истраживања:
2000 – 2005, TR 67 128
Топ даун пројекат:
2005 – 2007 Развој минералних сорбената на бази бентонита и сепиолита за примену у прехрамбеној индустрији

Изабране публикације:

Публиковани радови:

 1. Lj. Rožić, S. Petrović, T. Novaković, Ž. Čupić, Ž. Grbavčić, D. Jovanović: "Тextural and fractal properties of CuO/Al2O3 catalyst supports", Chemical Engineering Journal, 120, (2006) 55 – 61
 2. T. Novaković, Lj. Rožić, S. Petrović, Aleksandra Rosić: Synthesis and characterization of acid-activated Serbian smectite clays obtained by statistically designed experiments, Chemical Engineering Journal, 137, (2008) 436-442
 3. Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Srđan Petrović: "Modeling and optimization process parameters of acid activation of bentonite by response surface methodology", Applied Clay Science, 48, (2010) 154-158
 4. Ljiljana Rožić, Boško Grbić, Nenad Radić, Srđan Petrović, Tatjana Novaković, Zorica Vuković, Zoran Nedić: " Mesoporous 12-tungstophosphoric acid/activated bentonite catalysts for oxidation of 2-propanol",  Applied Clay Science, 53 (2), (2011) 151-156
 5. Nenad Radić, Boško Grbić, Ljiljana Rožić, Tatjana Novaković, Srđan Petrović , Dimitar Stoychev, Plamen Stefanov: "Effects of organic additives on alumina coatings on stainless steel obtained by spray pyrolysis", Journal of Non-Crystalline Solids, 357 (21), (2011) 3592-3597
 6. Srdjan Petrović, Ljiljana Rožić, Zorica Vuković, Tatjana Novaković, Dragomir Stanisavljev: "Response surface optimisation for activation of bentonite with microwave irradiation", Clay and Clay Minerals, 60 (1), (2012) 32-39
 7. Srdjan Petrović, Ljiljana Rožić, Zorica Vuković, Tatjana Novaković, Dragomir Stanisavljev: "Response surface optimisation for activation of bentonite with microwave irradiation", Clay and Clay Minerals, 60 (1), (2012) 32-39
 8. Srđan Petrović, Ljiljana Rožić, Boško Grbić, Nenad Radić, Jasmina Dostanić, Stevan Stojadinović, Rastko Vasilić: "Morphology and fractal dimension of TiO2 thin films", Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering , 32(2), (2013) 309-317
 9. Lj. Rožić, S. Petrović , N. Radić, S. Stojadinović, R. Vasilić, P. Stefanov, Boško Grbić: "Fractal approach to surface roughness of TiO2/WO3 coatings formed by plasma electrolytic oxidation process", Thin Solid Films, 539, (2013) 112-116
 10. S. Petrović, S. Stojadinović, Lj. Rožić, N. Radić, Boško Grbić, R. Vasilić,"Process modelling and analysis of plasma electrolytic oxidation of titanium for TiO2/WO3 thin film photocatalysts by response surface methodology", Surface and Coating Technology, 269, (2014) 250-257
 11. Ljiljana Rožić, Boško Grbić, Srđan Petrović, Nenad Radić, Ljiljana Damjanović, Zorica Vuković: " The tungsten heteropolyacid supported on activated bentonites as catalyst for selective oxidation of 2–propanol", Materials Chemistry and Physics, 167, (2015) 42-48