IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Срђан Петровић

Виши научни сарадник

 

 

 

 

 

Адреса:

НУ Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду,
Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд 6,
ПАК 125213, Република Србија
Локација Центра: Зграда Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, 3 спрат, соба 605.

Телефон: +381 11 2630213
Факс: +381 11 2637977
Мобилни телефон:
Електронска пошта: srlepp@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Образовање: Година 2009: доктор физичкохемијских наука, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Београд, Србија

Звања: 2010: Виши научни сарадник – Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво, Друштво физикохемичара Србије

Професионлно искуство:

1991 – данас: ИХТМ – Центар за катализу и хемијско инжењерство

Области интересовања: Хетрогена катализа, наука о материјалима, екологија и заштита човекове околине

Стручне вештине: Гасна хроматографија

Знање језика: енглески

Најзначајнији пројекти:

Основна истраживања:
2014 - 2017: Development of advanced catalytic systems applicable to chemical and photochemical processes for neutralization of environmental pollutions
2014 – 2017: COST Action ES1306, Connecting European connectivity research
2014 – 2017: ESSM COST Action ES1308 – ClimMani: Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach
2011 – 2014: „Проучавање физичкохемијских и биохемијских процеса у животној средини који утичу на загађење и истраживање могућности за минимизирање последица“ (МНТР бр. 172001)
2008 - 2012: Наноструктурни термостабилни каталитички системи са ниским хидродинамичким отпором за пречишћавање отпадних гасова

Изабране публикације:

 1. Љиљана Рожић, Бошко Грбић, Срђан Петровић, Ненад Радић, Љиљана Дамјановић, Зорица Вуковић, The tungsten heteropolyacid supported on activated bentonites ascatalyst for selective oxidation of 2-propanol, Materials Chemistry and Physics, 167, (2015) 42-48 
 2. С. Петровић, С. Стојадиновић, Љ. Рожић, Н. Радић, Б. Грбић, Р. Василић, Process modelling and analysis of plasma electrolytic oxidation of titanium for TiO2/WO3 thin film photocatalysts by response surface methodology, Surface and Coatings Technology, 269 (2015) 250–257 
 3. Љ. Рожић, С. Петровић, Н. Радић, С. Стојадиновић, Р. Василић, П. Стефанов, Б. Грбић, Fractal approach to surface roughness of TiO2/WO3coatings formed by plasmaelectrolytic oxidation process, Thin Solid Films, (539) (2013) 112–116 
 4. Петровић, С. , Рожић, Љ., Вуковић, З., Новаковић, Т., Станисављев, Д., Response surface optimization for activation of bentonite using microwave irradiation, (2012) Clays and Clay Minerals, 60, (1) pp 32-39 
 5. Петровић С., Терлецки-Баричевић А., Карановић Љ., Кирилов-Стефанов П., Здујић М., Дондур В., Панева Д., Ракић В., LaMO3 (M = Mg, Ti, Fe) perovskite type oxides: Preparation, characterization and catalytic properties in methane deep oxidation, (2008) Applied Catalysis B: Environmental, 79 (2) , pp. 186-198. 
 6. Петровић. С., Ракић В., Јовановић Д.М., Барчцевић А.Т., Oxidation of CO over Ru containing perovskite type oxides, (2006) Applied Catalysis B: Environmental, 66 (3-4) , pp. 249-257. 
 7. Рожић Љ.С., Петровић С.П., Новаковић Т.Б., Чупић Ж.Д., Грбавчић Ж.Б., Јовановћ Д.М., Textural and fractal properties of CuO/Al2O3 catalyst supports, (2006) Chemical Engineering Journal, 120 (1-2) , pp. 55-61. 
 8. Рожић Љ., Новаковић Т., Петровић С., Чупић Ж., Грбавчић Ж., Росић А., The sorption and crystallographic characteristics of alumina activated in a reactor for pneumatic transport, (2006) Journal of the Serbian Chemical Society, 71 (11) , pp. 1237-1246. 
 9. Петровић С., Карановић Л., Стефанов П.К., Здујић М., Терлецки-Баричевић А., Catalytic combustion of methane over Pd containing perovskite type oxides, (2005) Applied Catalysis B: Environmental, 58 (1-2) , pp. 133-141. 
 10. Петровић С., Кирилов-Стефанов П., Карановић Љ., Здујић М., Терлецки-Баричевић А.,Mechanochemical activation in synthesis of LaTi0.5Mg 0.5O3 Perovskite-type oxide, (2004) Materials Science Forum, 453-454 , pp. 417-422. 
 11. Терлецки-Баричевић А., Петровић С., Јовановић Д., Карановић Љ., Маринова Ц., Characterization and carbon monoxide oxidation activity of La1-ySryCr1-xRuxO3 perovskites, (2000) Journal of the Serbian Chemical Society, 65 (1) , pp. 15-25. 
 12. Брадов Р., Јовановић Д., Петровић С., Јовановић Ж., Терлецки-Барчевћ А., Ruthenium perovskite catalysts for lean NOx automotive emission control, (1995) Industrial and Engineering Chemistry Research, 34 (6) , pp. 1929-1932.