IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Aлександра Д. Милутиновић-Николић

Научни саветник
 
 
 

Адреса: Универзитет у Београду, НУ Институт за хемију, технологију и металургију-Институт од националног значаја за Републику Србију, Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213, Република Србија
Локација Центра: зграда Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, III спрат, соба 601
Телефон: (+381) 11 26 27 853; (+381) 11 32 82 730
Факс: (+381) 11 26 37 977
Електронска пошта: snikolic@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

 

Датум и место рођења: 1959. Београд, Србија
Академски степен: 2001: Доктор техничких наука, Универзитет у Београду -Tехнолошко-металуршки факултет
1992: Магистaр техничких наука, Универзитет у Београду -Tехнолошко-металуршки факултет
1984: Дипломирани инжењер технолог, Универзитет у Београду -Tехнолошко-металуршки факултет

Звање: 2008: Научни саветник – Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију

Чланства у друштвима: Српско хемијско друштво, Друштво физико хемичара Србије, Српско керамичко друштво, Међународна удружење која се баве глинама - The Clay Minerals Society и Association Internationale pour l’Étude des Argiles, Асоцијација италијанских и српских научника и истраживача

Професионлно искуство: 1986- 2002 Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију -Центар за материјале и металургију, Београд
2003 -данас Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију -Центар за катализу и хемијско инжењерство, Београд

Награде и признања: 1984 Награда Српског хемијског друштва за најбољег диломираног студента Технолошко-металуршког факултета, Универзитета у Београду у 1984
2012 Награда за најбољи постер конфернције ACA I, Београд, Србија
2013 Награда за најбољи постер кохференције ACA II, Београд, Србија

Области интересовања: Наука о материјалима (наноматеријали, нанокомпозити, композитни, глинени, текстилни, магнетни материјали, стакло, оптичка влакна и др.), заштита животне средине, катализа, адсорпција, електрокатализа

Професионална достигнућа: Покренула је различите специфичне области науке о материјалима из којих су произашле докторке дисертације млађих сарадника који су сад истакнути научници у тим областима (оптичка влакна са композитном превлаком полимер-магнетни прах; модификовани бентонитни материјали, композитни и нанокомпозитни материјали на бази бентонита као адсорбенси, катализатори и електро катализатори и у заштити животне средине ). У последњих петнаест година руководила је са 2 магистраске тезе и 9 докторских дисертација.

Цитираност: 710 (557 без самоцитата), април 2019; h index = 13

Знање језика: енглески језик (говорни и писани)
француски језик (говорни и писани)
мађарски језик (говорни)

Најзначајнији пројекти: Међународни:
2006-2008 Heteropoly compounds as heterogeneous catalysts-билатерални пројекат са Бугарском академијом наука
2010-2012 Synthesis and catalytic properties of heterogeneous catalysts-билатерални пројекат са Бугарском академијом наука
2012-2016 Conceiving Wastewater Treatment in 2020 - Energetic, environmental and economic challenges -COST акција ES1202
2012-2016 Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials COST акција MP1202
2014-2016 Preparation and application of new catalytic materials obtained by plasma methods-билатерални пројекат са Бугарском академијом наука
Национални:
Основна истраживања:
2008-2010 Мезопорозни и наноматеријали у каталитичким и сорпционим процесима- ОН 166001- руководилац дела пројекта

Интегрална интердиспциплинарна истраживања (ИИИ):
2011-2019 Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима -ИИИ 45001 -руководилац потпројекта
Технолошки развој:
2005-2007 Истраживање и развој технологије нових производа из секундарних минералних сировина Колубарског угљеног басена-ТР 6712Б -руководилац III и IV фазе пројекта
2005-2007: Развој минералних сорбената на бази бентонита и сепиолита за примену у прехрамбеној индустрији-ТД7057Б
Укупно: 13 републичких и савезних пројеката и 9 међународних пројеката

Изабране публикације: Поглавља у међународним књигама:

 1. Banković, A. Ivanović-Šašić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Žunić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, "Modified Clays in Environmental Protection", in Proceedings of the III Advanced Ceramics and Applications Conference (Eds. W. E. Lee, R. Gadow, V. Mitić, N. Obradović), Atlantis Press, Paris, France, 2015, pp. 221-240. ISBN:978-94-6239-156-7.
 2. Nastasović, Z. Sandić, D. Maksin, A. Onjia, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, „Macroporous and non-porous amino-functionalized glycidyl methacrylate based copolymers for hexavalent chromium sorption“, Chapter 8 in "Chromium: Environmental, Medical and Materials Studies", Nova Science Publishers, 2011, pp. 155-172.  ISBN: 978-1-61122-656-0
 3. Davidović, M. Kutin, S. Linić, U. Mioč, Z. Nedić, S. Sredić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, P. Pissis, „Nanocomposite Based on Natural Materials”, Advances in Diverse Industrial Applications of Nanocomposites, Edited by Boreddy S. R. Reddy, Published by InTech, Rijeka, Croatia, March 2011, pp. 37 – 56. ISBN: 978-953-307-202-9
 4. Milutinović-Nikolić, Ž. Čupić, D. Jovanović, “The role of catalysis in sustainable development”, in Monographs, „Catalysis as scientific-technical discipline in social progress, science nad education- New Challenges in Catalysis 5”, Edited by Paula Putanov, The Serbian Academy of Sciences and Arts, Branch in Novi Sad,  Belgrade, 2008, pp.163-182.  ISBN 978-86-81125-70-0

Публиковани радови:

 1. Jović-Jovičić, M. Mojović, D. Stanković, B. Nedić-Vasiljević, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, Z. Mojović, Characterization and electrochemical properties of organomodified and corresponding derived carbonized clay, Electrochima Acta, 296 (2019) 387-396.
 2. Jović-Jovičić, Z. Mojović, M. Mojović, P. Banković, M. Ajduković, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Electrochemical behavior of immobilized hemoglobin in alkaline solution", Applied Surface Science, 400 (2017) 347-354.
 3. Mudrinić, Z. Mojović, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Ivanović-Šašić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Influence of Nafion on detection of glucose on polycrystalline gold electrode from alkaline and saline solutions, Gold Bulletin, 50 (2017) 191-201.
 4. Miladinović, O. Stamenković, P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, V. Veljković, Modeling and optimization of sunflower oil methanolysis over quicklime bits in a packed bed tubular reactor using the response surface methodology, Energy Conversion and Management 130 (2016) 25–33.
 5. Jović-Jovičić, Z. Mojović, M. Darder, P. Aranda, E. Ruiz-Hitzky, P. Banković, D. Jovanović, A. Milutinović-Nikolić, Smectite-chitosan-based electrodes in electrochemical detection of phenol and its derivatives, Applied Clay Science, 124-125 (2016), 62-68.
 6. Mudrinić, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, M. Mojović, M. Žunić, N. Vukelić, D. Jovanović, Electrochemical activity of iron in acid treated bentonite and influence of added nickel, Applied Surface Science 353 (2015) 1037–1045.
 7. Mojović, T. Mudrinić, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Ivanović-Šašić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Oxygen reduction reaction on palladium-modified zeolite 13X, Journal of Solid State Electrochemistry, 19 (2015) 1993-2000.
 8. Andjelković, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, P. Banković, T. Bajt, Z. Mojović, Z. Vujčić, D. Jovanović, „Efficient stabilization of saccharomyces cerevisiae external invertase by immobilisation on modified beidellite nanoclays“, Food Chemistry, 168 (2015) 262-269.
 9. Mudrinić, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, B. Dojčinović, N. Vukelić, D. Jovanović, Beneficial effect of ni in pillared bentonite based electrodes on the electrochemical oxidation of phenol, Electrochimica Acta 144 (2014) 92–99.
 10. Žunić, A. Milutinović-Nikolić, D. Stanković, D. Manojlović, N. Jović-Jovičić, P. Banković, Z. Mojović, D. Jovanović, Electrooxidation of p-nitrophenol using a composite organo-smectite clay glassy carbon electrode, Applied Surface Science, 313 (2014) 440-448.
 11. Milutinović-Nikolić, D.Maksin, N. Jović-Jovičić, M.Mirković , D. Stanković, Z. Mojović, P. Banković, Removal of 99Tc(VII) by organo-modified bentonite, Applied Clay Science,95, (2014), 294-302.
 12. Abu Rabi-Stanković, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, P. Banković, M. Žunić, D. Jovanović, Electrooxidation of p-nitrophenol on organobentonite modified electrodes, Applied Clay Science, 77–78 (2013) 61–67.
 13. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, M. Žunić, Z. Mojović, P. Banković, I. Gržetić, D. Jovanović, Synergic adsorption Pb2+and reactive dye - RB5 on two series orgamonodified bentonites”, Journal of Contaminant Hydrology, 150 (2013) 1–11.
 14. Banković, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Petrović, V. Spasojević, D. Jovanović, “Synthesis and Characterization of bentonites rich in beidellite with incorporated Al or Al-Fe oxide pillars”, Microporous and Mesoporous Materials, 165 (2013) 247-256.
 15. Banković, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Žunić, V. Dondur, D. Jovanović, Al,Fe-Pillared Clays in Catalytic Decolorization of Aqueous Tartrazine Solutions, Applied Clay Science, 58 (2012) 73-78.
 16. Abu Rabi-Stanković, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, P. Banković, M. Žunić, Z. Mojović, D. Jovanović, p-nitrophenol electro-oxidation on a BTMA+-bentonite-modified electrode, Clays and Clay Minerals, 60 (2012), 291–299.
 17. Maksin, A. Nastasović, A. Milutinović-Nikolić, Lj. Suručić, Z. Sandić, R. Hercigonja, A. Onjia, Equilibrium and kinetics study on hexavalent chromium adsorption onto diethylene triamine grafted glycidyl methacrylate based copolymers, Journal of Hazardous Materials, 209-210 (2012), 99-110.
 18. Lj. Simović, P. Škundrić, A. Medović Baralić, I. Pajić-Lijaković, A. Milutinović-Nikolić, Characterisation and behavior of anaesthetic bioactive textile complex in vitro condition, Journal of Biomedical Materials Research: Part A, 100 А (2012) 1-6.
 19. Mojović, N. Jović-Jovičić, P. Banković, M. Žunić, A. Abu Rabi- Stanković, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Electrooxidation of phenol on different organo bentonite-based electrodes, Applied Clay Science, 53 (2011) 331–335
 20. Marinović, Z. Vuković, A. Nastasović, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Poly(glycidyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate)/Clay Composite, Materials Chemistry and Physics, 128 (2011) 291-297.
 21. Mojović, N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, A. Abu Rabi-Stanković, D. Jovanović, “Phenol determination on HDTMA–bentonite-based electrodes”, Journal of Hazardous Materials, 194 (2011) 178-184.
 22. Mojović, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, A. Abu Rabi-Stanković, D. Jovanović, “Electrocatalytic behavior of nickel impregnated zeolite electrode”, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011), 13343-13351.
 23. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, Z. Mojović, M. Žunić, I. Gržetić, D. Jovanović, Organo-inorganic bentonite for simultaneous adsorption of acid orange 10 and lead ions, Applied Clay Science, 47 (2010), 452-456.
 24. Mojović, P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, B. Nedić, D. Jovanović, Co-aluminosilicate based electrodes Applied Clay Science, 48 (2010), 179-184.
 25. Banković, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, S. Marinović, D. Jovanović, Mixed pillared bentonite for electrooxidation of phenol, Applied Clay Science, 49 (2010), 84-89.
 26. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, S. Mentus, D. Jovanović, Electrochemical oxidation of phenol on metal-impregnated zeolite electrode, Chemical Engineering and Technology, 32(5), (2009), 738-744.
 27. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, I. Gržetić, D. Jovanović, Organobentonite as efficient textile dye sorbent, Chemical Engineering and Technology, 31(4), (2008) 567-574.
 28. Milutinović-Nikolić, V. Medić, Z. Vuković, Porosity of different dental luting cements“, Dental Materials, 23 (2007) 674-678.
 29. Vuković, A. Milutinović-Nikolić, Lj. Rožić, A. Rosić, Z. Nedić, D. Jovanović, „The influence of acid treatment on composition of bentonite“, Clays and Clay Minerals, 54(6)(2006) 697-702.

Има укупно 75 радова у рецензираним међународним часописима.

Поред тога објавила је 4 поглавља у монографијама националног значаја и  11 радова у часописима националног значаја, као и један објављени патент на националном нивоу. Има 200 саопштења на међународним и националним конференцијама, од којих је преко 70 штампано у целини, а остала као апстракти.

Лична WEB страница: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Milutinovic-Nikolic