IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Наташа П. Јовић-Јовичић

Виши научни сардник

 

 

 

 

Адреса:

НУ Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду,
Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд 6,
ПАК 125213, Република Србија
Локација Центра: Зграда Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, ИИИ спрат, соба 606.
Телефон: (+381) 11 26 30 213; (+381) 11 26 37 977
Факс: (+381) 11 26 37 977
Електронска пошта: natasha@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Образовање: 2010 Доктор хемијских наука. Универзитет у Београду, Хемијски факултет, Катедра за примењену хемију.

Звања: 2016 Виши научни сарадник

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво, Друштво физико хемичара Србије, Српско керамичко друштво, Асоцијација италијанских и српских научника и истраживача.

Професионлно искуство: Од 2006: – ИХТМ, Центар за катализу и хемијско инжењерство

Цитираност: 209 (168 цитата без аутоцитата) h-индекс 8 (Фебруар 2016.)

Области интересовања:

Синтеза, карактеризација и примена (био)органо-нанокомпозита на бази алумосиликата у адсорпционим и каталитичким процесима, заштита животне средине.

Професионална достигнућа:

Др Наташа Јовић-Јовичић је започела област истраживања која се односи на синтезу функционалних (био)органо- хибридних нанокомпозита базираних на алумосиликатним глиненим минералима, са применом у адсорпиционим и електрокаталитичким процесима пречишћавања отпадних вода.

Знање језика: Енглески (говорни и писани)

Најзначајнији пројекти:

Интегрална интердисциплинарна истраживања (ИИИ):
2011-2014: Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима.

COST Акције
2012-2016 MP1202: ,,Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials''
2012-2016 ES1202: „Conceiving Wastewater Treatment in 2020 - Energetic, environmental and economic challenges“.

Међународни:
2010 – 2011 Synthesis and Catalytic Properties of Heterogeneous Catalysts

Основна истраживања:
2008-2010: Мезопорозни и наноматеријали у каталитичким и сорпционим процесима

Примењена истраживања:
2005-2008: Истраживање и развој технологије нових производа из секундарних минералних сировина Колубарског угљеног басена

Изабране публикације:

Монографије, поглавља у књигама:

 1. P. Banković, A. Ivanović-Šašić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Žunić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, "Modified Clays in Environmental Protection", in Proceedings of the III Advanced Ceramics and Applications Conference (Eds. W. E. Lee, R. Gadow, V. Mitić, N. Obradović), Atlantis Press, Paris, France, 2015, pp. 221-240. ISBN:978-94-6239-156-7.
 2. A. Milutinović-Nikolić, J. Krstić, J. Dostanić, Z. Vuković, S. Marinović, A. Nastasović, N. Jović-Jovičić, M. Žunić, P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, A. Abu Rabi-Stanković, D. Jovanović, M. Mojović, M. Daković, Monografija „Bentonit iz rudnika „Bogovina“ kao savremeni nanotehnološki materijal“, Urednici: Z. Mojović, P. Banković, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, 2013, 238.

Публиковани радови:

 1. N. Jović-Jovičić, Z.  Mojović, M. Darder, P. Aranda, E.  Ruiz-Hitzky, P. Banković, D. Jovanović, A. Milutinović-Nikolić, Smectite-chitosan-based electrodes in electrochemical detection of phenol and its derivatives, Applied Clay Science, 124-126 (2016) 62-68.
 2. Z. Mojović, T. Mudrinić, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Ivanović-Šašić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Oxygen reduction reaction on palladium-modified zeolite 13X, Journal of Solid State Electrochemistry, 19 (2015) 1993-2000.
 3. U. Andjelković, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, P. Banković, T. Bajt, Z. Mojović, Z. Vujčić, D.  Jovanović, „Efficient stabilization of saccharomyces cerevisiae external invertase by immobilisation on modified beidellite nanoclays“, Food Chemistry, 168 (2015) 262-269.
 4. M. Žunić, A. Milutinović-Nikolić, D. Stanković, D. Manojlović, N. Jović-Jovičić, P. Banković, Z. Mojović, D. Jovanović, Electrooxidation of p-nitrophenol using a composite organo-smectite clay glassy carbon electrode, Applied Surface Science, 313 (2014) 440-448.
 5. A. Milutinović-Nikolić, D.Maksin, N. Jović-Jovičić, M.Mirković , D. Stanković, Z. Mojović, P. Banković, Removal of 99Tc(VII) by organo-modified bentonite, Applied Clay Science, 95, (2014), 294-302.
 6.  A. Abu Rabi-Stanković, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, P. Banković, M. Žunić, D. Jovanović, Electrooxidation of p-nitrophenol on organobentonite modified electrodes, Applied Clay Science, 77–78 (2013) 61–67.  
 7. N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, M. Žunić, Z. Mojović, P. Banković, I. Gržetić, D. Jovanović, Synergic adsorption Pb2+ and reactive dye - RB5 on two series orgamonodified bentonites”, Journal of Contaminant Hydrology, 150 (2013) 1–11.
 8. P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Petrović, V. Spasojević, D. Jovanović, “Synthesis and Characterization of bentonites rich in beidellite with incorporated Al or Al-Fe oxide pillars”, Microporous and Mesoporous Materials, 165 (2013) 247-256.
 9. P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Žunić, V. Dondur, D. Jovanović, Al,Fe-Pillared Clays in Catalytic Decolorization of Aqueous Tartrazine Solutions, Applied Clay Science, 58 (2012) 73-78.
 10. A. Abu Rabi-Stanković, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, P. Banković, M. Žunić, Z. Mojović, D. Jovanović, p-nitrophenol electro-oxidation on a BTMA+-bentonite-modified electrode, Clays and Clay Minerals, 60 (2012), 291–299.
 11. Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, P. Banković, M. Žunić, A. Abu Rabi- Stanković, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Electrooxidation of phenol on different organo bentonite-based electrodes, Applied Clay Science, 53 (2011) 331–335.
 12. Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, A. Abu Rabi-Stanković, D. Jovanović, “Phenol determination on HDTMA–bentonite-based electrodes”, Journal of Hazardous Materials, 194 (2011) 178-184.
 13. Z. Mojović, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, A. Abu Rabi-Stanković, D. Jovanović, “Electrocatalytic behavior of nickel impregnated zeolite electrode”, International Journal of Hydrogen Energy 36 (2011), 13343-13351.
 14. N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, Z. Mojović, M. Žunić, I. Gržetić, D. Jovanović, Organo-inorganic bentonite for simultaneous adsorption of acid orange 10 and lead ions, Applied Clay Science, 47 (2010), 452-456.
 15. P. Banković, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, S. Marinović, D. Jovanović, Mixed pillared bentonite for electrooxidation of phenol, Applied Clay Science, 49 (2010), 84-89.
 16. N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, I. Gržetić, D. Jovanović, Organobentonite as efficient textile dye sorbent, Chemical Engineering and Technology, 31(4), (2008) 567-574.

Аутор је 29 радова публикованих у међународним часописима са рецензијом.  Поред тога, аутор је једног поглавља у монографији националног значаја и 2 рада у часописима националног значаја. Има преко 35 саопштења, од којих је 13 штампано у целини.