IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Предраг Т. Банковић

Научни саветник,
Руководилац Центра за катализу и хемијско инжењерство

 

 

 

 

Адреса:

НУ Институт за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду,
Центар за катализу и хемијско инжењерство, Његошева 12, 11000 Београд 6, ПАК 125213, Република Србија
Локација Центра: Зграда Хемијског факултета, Студентски трг 12-16, III спрат, соба 606.
Телефон: +381 11 2630 213; +381 11 2628 587
Факс: +381 11 182 977
Електронска пошта: predragb@nanosys.ihtm.bg.ac.rs

Датум и место рођења: 1971 Београд, Србија

Академски степен:

2010 Доктор физичкохемијских наука, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Београд, Србија

2004 Магистар наука о материјалима, Универзитет у Сао Паулу, Сао Пауло, Бразил

2002 Дипломирани физикохемичар, Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду, Београд, Србија

Звање: 2016 Научни саветник – Универзитет у Београду, Институт за хемију, технологију и металургију

Чланства у друштвима:

Друштво физикохемичара Србије

Српско керамичко друштво (Председавајући секције Катализа и катализатори)

AIPEA (Association International pour l’Etudes des Argiles)

Асоцијација италијанских и српских научника и истраживача

Професионлно искуство: 

2018–данас Руководилац Центра за катализу и хемијско инжењерство (НУ ИХТМ)

2018–данас Руководилац пројекта ИИИ45001 „Наноструктурни композитни и функционални материјали у каталитичким и сорпционим процесима“ – Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (МПНТР РС)

2018–данас Заменик председника Научног већа НУ ИХТМ

2018–данас Заменик председника Управног одбора НУ ИХТМ

2004–данас НУ ИХТМ – Центар за катализу и хемијско инжењерство

Награде и признања: 2013 Награда за најбољу постер презентацију, АCА II конференција, Београд, Србија

Области интересовања:

катализа, електрокатализа, адсорпција, заштита животне средине, наука о материјалима, алумосиликатни материјали, зеолити, глине и глинени минерали, хемијске депозиције из паре коришћењем плазме, хидрогенација јестивих уља и масти

Стручне вештине:

Рад на разној лабораторијској опреми (GC, UV-Vis, DR UV-Vis, N2 физисорпција, плазма реактор, живин порозиметар....) и познавање одговарајућих професионалних софтверских пакета

Цитираност: 498, Апр. 2019; h index = 12

Знање језика:

Енглески језик (говорни и писани)
Португалски језик (говорни и писани)

Најзначајнији пројекти:

Међународни:

2014–2016 Preparation and application of new catalytic materials obtained by plasma methods (Руководилац испред српског партнера: др П. Банковић)

20102011 Synthesis and catalytic properties of heterogeneous catalysts

20062008 Heteropoly compounds as heterogeneous catalysts

COST акције:

2012–2016 ES1202 акција: Conceiving Wastewater Treatment in 2020 - Energetic, environmental and economic challenges (представник у управном одбору akcije: др П. Банковић)

2012–2016 MP1202 акција: Rational design of hybrid organic-inorganic interfaces: the next step towards advanced functional materials

 

Основна истраживања:

2006–2010 Синтеза, карактеризација и тестирање каталитичких својстава специјално дизајнираних материјала

20042005 Синтеза, карактеризација, тестирање  и моделовање хетерогених катализатора за парцијалне и потпуне оксидације органских једињења

Интегрална интердиспциплинарна истраживања (ИИИ):

2011данас Наноструктурни функционални и композитни материјали у каталитичким и сорпционим процесима, Пројекат ИИИ 45001, 2011-данас, МПНТР РС (2018-данас руководилац пројекта)

Изабране публикације:

Монографије, поглавља у књигама:

 1. Vyrides, E. Anayiotou, P. Banković, W. De Schepper and X. Dominguez-Benetton, Metal recovery from sludge: Problem or opportunity, in Innovative Wastewater Treatment & Resource Recovery Technologies (Eds. Juan M. Lema, Sonia S. Martinez), IWA Publishing, London, SW1H 0QS, UK (2017), 351–364.
 2. Banković, A. Ivanović-Šašić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Žunić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Modified Clays in Environmental Protection, in Proceedings of the III Advanced Ceramics and Applications Conference (Eds. W. E. Lee, R. Gadow, V. Mitić, N. Obradović), Atlantis Press, Paris, France, 2015, 221-240
 3. Milutinović-Nikolić, J. Кrstić, J. Dostanić, Z. Vuković, S. Marinović, A. Nastasović, N. Jović-Jovičić, M. Žunić, P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, A. Abu Rabi-Stanković, D. Jovanović, M. Mojović, M. Daković, Monografija „Bentonit iz rudnika „Bogovina“ kao savremeni nanotehnološki materijal“, Urednici: Z. Mojović, P. Banković, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd, 2013, str. 238

Публиковани радови:

 1. Jović-Jovičić, M. Mojović, D. Stanković, B. Nedić-Vasiljević, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, Z. Mojović, Characterization and electrochemical properties of organomodified and corresponding derived carbonized clay, Electrochimica Acta, 296 (2019) 387-396.
 2. Tihana M. Mudrinić, Marija J. Ajduković, Nataša P. Jović-Jovičić, Sanja R. Marinović, Zorica D. Mojović, Aleksandra D. Milutinović-Nikolić, Predrag T. Banković, Al,Fe,Ni-pillared bentonite in the catalytic wet peroxide oxidation of the textile dye Acid Yellow 99, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 124(1) (2018) 75-88.
 3. Marija Marković, Sanja Marinović, Tihana Mudrinić, Zorica Mojović, Marija Ajduković, Aleksandra Milutinović-Nikolić, Predrag Banković, Cobalt impregnated pillared montmorillonite in the peroxymonosulfate induced catalytic oxidation of tartrazine, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 125(2) (2018) 827-841.
 4. Marinovic Sanja R, Ajdukovic Marija J, Jovic-Jovicic Natasa P, Mudrinic Tihana M, Nedic-Vasiljevic Bojana N, Bankovic Predrag T, Milutinovic-Nikolic Aleksandra D, Discussion on the Comments of Slobodan K. Milonjic on the article entitled "Adsorption of strontium on different sodium-enriched bentonites" by Sanja R. Marinovic, Marija J. Ajdukovic, Natasa P. Jovic-Jovicic, Tihana M. Mudrinic, Bojana N. Nedic-Vasiljevic, Predrag T. Bankovic and Aleksandra D. Milutinovic-Nikolic, published in the Journal of the Serbian Chemical Society, Vol. 82, Issue 4, 2017, pp. 449-463, Journal Of The Serbian Chemical Society 83(3) (2018) 395-399.
 5. Jović-Jovičić, Z. Mojović, M. Mojović, P. Banković, M. Ajduković, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Electrochemical behavior of immobilized hemoglobin in alkaline solution’, Applied Surface Science 400 (2017) 347-354.
 6. Mudrinić, Z. Mojović, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Ivanović-Šašić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Influence of Nafion on detection of glucose on polycrystalline gold electrode from alkaline and saline solutions, Gold Bulletin, 50 (2017), 191-201.
 7. D. Bojić , M. Momčilović, D. Milenković , J. Mitrović , P. Banković, N. Velinov, G. Nikolić, “Characterization of a low cost lagenaria vulgaris based carbon for ranitidine removal from aqueous solutions”, Arabian Journal of Chemistry, 10(7) (2017) 956-964.
 8. Jović-Jovičić, P. Banković, Z. Mojović, B. Nedić-Vasiljević, S. Marinović, T. Mudrinić, A. Milutinović-Nikolić, Ecologically friendly chitosan-montmorillonite bio-nanocomposite as adsorbent for textile dyes from aqueous solutions, Science of sintering, 49(4) (2017) 419-429.
 9. R. Marinović, M. J. Ajduković, N. P. Jović-Jovičić, T. M. Mudrinić, B. M. Nedić-Vasiljević, P. T. Banković, A. D. Milutinović-Nikolić, B. F. Abramović, Adsorption of strontium on different sodium enriched bentonites, Journal of Serbian Chemical Society, 82 (2017), 449-463.
 10. Marinović, M. Ajduković, N. Jović-Jovičić, P. Banković, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Organobentonite: characterization and adsorptive properties towards phenol and its derivatives, Science of sintering, 48 (2016) 167–176.
 11. Marija R. Miladinović, Olivera S. Stamenković, Predrag T. Banković, Aleksandra D. Milutinović-Nikolić, Dušan M. Jovanović, Vlada B. Veljković, “Modeling and optimization of sunflower oil methanolysis over quicklime bits in a packed bed tubular reactor using the response surface methodology”, Energy Conversion and Management 130 (2016) 25–33.
 12. Jović-Jovičić, Z. Mojović, M. Darder, P. Aranda, E.  Ruiz-Hitzky, P. Banković, D. Jovanović, A. Milutinović-Nikolić, Smectite-chitosan- based electrodes in electrochemical detection of phenol and its derivatives, Applied Clay Science, 124–125 (2016) 62–68.
 13. Stojmenović, M. Milenković, P. Banković, M. Žunić, J. Gulicovski, J. Pantić, S. Bošković, Influence of temperature and dopant concentration on structural, morphological and optical properties of nanometric Ce1−xErxO2−δ (x = 0.05–0.20) as a pigment, Dyes and Pigments 123 (2015) 116-124.
 14. Mojović, T. Mudrinić, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Ivanović-Šašić, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, Oxygen reduction reaction on palladium-modified zeolite 13X, J Solid State Electrochem, 19 (2015) 1993-2000.
 15. Anđelković, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, P. Banković, T. Bajt,  Z. Mojović, Z. Vujčić, D. Jovanović, “Efficient stabilization of Saccharomyces cerevisiae external invertase by immobilization on modified beidellite nanoclays Food Chemistry”, Food Chemistry, 168 (2015) 262-269.
 16. Miroslav Stanković, Željko Čupić, Margarita Gabrovska, Predrag Banković, Dimitrinka Nikolova, Dušan Jovanović, Characteristics and catalytic behavior of supported NiMgAg/D catalysts in the partial hydrogenation of soybean oil, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 115(1) (2015) 105-127.
 17. Mudrinić, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, B. Dojčinović, N. Vukelić, D. Jovanović, Beneficial effect of ni in pillared bentonite based electrodes on the electrochemical oxidation of phenol, Electrochimica Acta 144 (2014) 92–99.
 18. Žunić, A. Milutinović-Nikolić, D. Stanković, D. Manojlović, N. Jović-Jovičić, P. Banković, Z. Mojović, D. Jovanović, „Electrooxidation of p-nitrophenol using a composite organo-smectiteclay glassy carbon electrode“, Applied Surface Science, 313 (2014) 440–448.
 19. Milutinović-Nikolić, D.Maksin, N. Jović-Jovičić, M.Mirković , D. Stanković, Z. Mojović, P. Banković, „Removal of 99tc(vii) by organo-modified bentonite“, Applied Clay Science 95 (2014) 294-302.
 20. Abu Rabi-Stanković, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, P. Banković, M. Žunić, D. Jovanović, “Electrooxidation of p-nitrophenol on organobentonite modified electrodes”, Applied Clay Science, 77–78 (2013) 61–67.
 21. N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, M. Žunić, Z. Mojović, P. Banković, I. Gržetić, D. Jovanović, “Synergic adsorption pb2+and reactive dye - rb5 on two series orgamonodified bentonites”, Journal of Contaminant Hydrology,(2013) 150 (2013) 1–11.
 22. Banković, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Petrović, V. Spasojević, D. Jovanović, “Synthesis and Characterization of bentonites rich in beidellite with incorporated Al or Al-Fe oxide pillars”, Microporous and Mesoporous Materials 165 (2013) 247-256.
 23. Banković, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, N. Jović-Jovičić, M. Žunić, V. Dondur, D. Jovanović, “Al,Fe-Pillared Clays in Catalytic Decolorization of Aqueous Tartrazine Solutions”, Applied Clay Science 58 (2012) 73-78.
 24. Abu Rabi-Stanković, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, Banković, M. Žunić, Z. Mojović, D. Jovanović, p-Nitrophenol Electro-Oxidation on a BTMA+-Bentonite-Modified Electrode, Clays and Clay Minerals, 60( 3) (2012) 291–299.
 25. Mojović, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Abu Rabi-Stanković, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, "Carbon Monoxide Electrooxidation on Pt and PtRu Modified Zeolite X", Journal of Porous Materials 19 (2012) 695–703.
 26. Mojović, N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, A. Abu Rabi-Stanković, D. Jovanović, “Phenol determination on HDTMA–bentonite-based electrodes”, Journal of Hazardous Materials 194 (2011) 178-184.
 27. Mojović, P. Banković, N. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, A. Abu Rabi-Stanković, D. Jovanović, “Electrocatalytic behavior of nickel impregnated zeolite electrode”, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 13343–13351.
 28. Mojović, N. Jović-Jovičić, P. Banković, M. Žunić, A. Abu Rabi- Stanković, A. Milutinović-Nikolić, D. Jovanović, “Electrooxidation of phenol on different organo bentonite-basedelectrodes ”, Applied Clay Science, 53 (2011) 331–335.
 29. Banković, Z.Mojović, A.Milutinović-Nikolić, N.Jović-Jovičić, S.Marinović, D.Jovanović, ,,Mixed pillared bentonite for electrooxidation of phenol’’ Applied Clay Science 49 (2010) 84–89.
 30. Mojović, M. Daković, P. Banković, Z. Mojović, “Paramagnetic pillared bentonites - The new digestive tract MRI contrast agents“, Applied Clay Science, 48 (2010) 191–194.
 31. Mojović, P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, B. Nedić, D. Jovanović, “Co-aluminosilicate based electrodes”, Applied Clay Science, 48 (2010) 179-184.
 32. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, S. Mentus, D. Jovanović, “Electrochemical behavior of silver impregnated Al-pillared smectite in alkaline solution“ Journal of Solid State Electrochemistry, 14 (2010) 1621-1627.
 33. Banković, Z. Mojović, A. Milutinović-Nikolić, N. Jović-Jovičić, S. Marinović, D. Jovanović, “ Mixed pillared bentonite for electrooxidation of phenol”, Applied Clay Science, 49/1-2(2010) 84-89.
 34. Jović-Jovičić, A. Milutinović-Nikolić, P. Banković, Z. Mojović, M. Žunić, I. Gržetić, D. Jovanović, “Organo-inorganic bentonite for simultaneous adsorption of acid orange 10 and lead ions ”, Applied Clay Science, 47/ 3-4 (2010) 452-456.
 35. Mojović, P. Banković, A. Milutinović-Nikolić, J. Dostanić, N. Jović-Jovičić, D. Jovanović “Al,Cu-pillared clays as catalysts in environmental protection”, Chemical Engineering Journal 154 (2009) 149-155.
 36. Stanković, M. Gabrovska, J. Krstić, P. Tzvetkov, M. Shopska, T. Tsacheva, P. Banković, R. Edreva-Kardjieva, D. Jovanović „Effect of Silver Modification on Structure, Catalytic Performance of Ni-Mg/Diatomite Catalysts for Edible Oil Hydrogenation” Journal of molecular catalysis A: Chemical, 297/1 (2009) 54-62.
 37. Banković, A. Milutinović-Nikolić, Z. Mojović, A. Rosić, Ž. Čupić, D. Lončarević, D. Jovanović, “Toluene degradation in water using AlFe-pillared clay catalysts“, Chinese Journal of Catalysis, 30(1) (2009) 14–18.
 38. Banković, N.R. Demarquette, M.L.P. da Silva, “Obtention of selective membranes for water and hydrophobic liquids by plasma enhanced chemical vapor deposition on porous substrates”, Materials Science and Engineering B 112 (2004) 165–170.

(Укупно 51 рада) 

Саопштења:
Велики број саопштења