IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Стандардна опрема

Врста опреме:

Галваностати – потенциостати (већи број различитих инструмената)

Локација опреме:
Центар за електрохемију, Његошева 12 и Карнегијева 4/ИИИ
Произвођач - модел:
BioLigic, VoltaLab, AutoLAB, BAS, PAR

Кратак опис:
Општа електрохемијска опрема за стандардна електрохемијска мерења: циклична волтаметрија, поларизациона мерења, ЕИС, хронопотенциометрија, корозиона мерења и многа друга.

Контакт особа:
Владимир Панић, panic@ihtm.bg.ac.rs, Владислава Јовановић, vlad@tmf.bg.ac.rs

Доступност

Сва опрема којом ИХТМ располаже доступна је, како за истраживачке активности, тако и у комерцијалне сврхе.
О условима коришћења неопходно је контактирати особе наведене испод кратког описа појединачне опреме наведене на овој страници.

Полариметар

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Rudolph Research Analytical, 2004.

Опис: Automatic Polarimeter AUTOPOL® IV, Rudolph Research Analytical, опремљен натријумовом лампом (589 nm) и ћелијом за мерење (дужина 10 cm) – за одређивање специфичне ротације, [α] .

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

UV/Vis спектрометар GBC Cintra 40

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: GBC Scientific Eqiupment, 2002.

Опис: GBC Cintra 40 UV–Visible spectrometer – за одређивање апсорпционих максимума и моларне апсорптивности једињења.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Замрзивач (-80°C), 2007.

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Опис: Замрзавање и чување материјала на ниској температури (-80°C)

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Апарат за прављење леда: Icematic F100 Compact

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Icematic, 2003.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Теренски спектрофотометар са реагенсима: HACH DR/200 Spectrophotometer

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: HACH The Analytical Methods Company

Опис: Апарат служи за одређивање концентрација катјона и ањона у течним узорцима на терену.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Анаеробиостат: Heraeus Hygienisches

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Heraeus Hygienisches Institut, Hamburg

Опис: Гајење микроорганизама у анаеробним условима.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Аутоклав: Сутјеска

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Сутјеска, РО за производњу медицинских уређаја

Опис: Стерилизација под повишеним притиском и температуром.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Хладна комора: Енергоинвест Југострој Ф-8

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Енергоинвест Југострој Ф-8

Опис: Чување узорака на температури 2-4°C

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Лиофилизатор: Christ ALPHA 2-4 LD plus

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Proizvođač: Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH, 2007.

Опис: Лиофилизација (Freeze drying)

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Термостатитана тресилица: Adolf Kuhner Lab-Therm Lab-Shaker

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Adolf Kuhner AG, Switzerland

Опис: Гајење микроорганизама, продукција биоактивних компоненти, биодеградације.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs

Гaсни хроматограф (GC) sa headspace

Локација: Центар за хемију, Студентски трг 12-16 Београд

Произвођач: Agilent, 2013.

Контакт: Центар за хемију, depchem@chem.bg.ac.rs