IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Акредитоване лабораторије

Лабораторија Центра за хемију

Акредитациони број: 01-105
Стандард: СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017

Лабораторија Центра за екологију и техноекономику

Локација: Београд, Карнегијева бр. 4
Акредитациони број: 01-274
Стандард: СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2006

Скраћени обим акредитације:

  • Физичка и хемијска испитивања предмета опште употребе (посуђе и прибор за животне намирнице, амбалажа за животне намирнице, папир и картон, дечије играчке, средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за одржавање чистоће, накит);
  • Физичка и хемијска испитивања воде (вода за пиће, површинска вода, подземна вода, отпадна вода, вода радни флуид);
  • Физичка и хемијска испитивања средства за припрему воде (натријум-хлорид за припрему воде);
  • Узорковање воде (вода за пиће, површинска вода, подземна вода, отпадна вода, вода радни флуид).

Решење о утврђивању Обима акредитације