IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Оливера Марковић

истраживач сарадник 

адреса:
Универзитет у Београду
Научна установа Институт за хемију, технологију и металургију, Институт од националног значаја
Центар за хемију
Студентски трг 12-16, 11000 Београд
лабораторија 529
E-mail: olivera.markovic@ihtm.bg.ac.rs; olja@chem.bg.ac.rs

Образовање 

2009-2013.      Универзитет у Београду–Хемијски факултет, основне академске студије
стечени стручни назив: Дипломирани хемичар
2013-2014.      Универзитет у Београду–Хемијски факултет, мастер академске студије
стечени академски назив: Мастер хемичар
2014-               Универзитет у Београду – Хемијски факултет, докторске академске студије
                        Катедра за аналитичку хемију

Звања

2016-2019. истраживач приправник/Институт за хемију, технологију и металургију
2019– истраживач сарадник/Институт за хемију, технологију и металургију

Чланство у друштвима

2014– члан Српског хемијског друштва
2015–члан International Association of Physical Chemists – IAPC

Професионално искуство

2016– Универзитет у Београду, Научна установа Институт за хемију, технологију и металургију, Институт од националног значаја, Центар за хемију
2017– Универзитет у Београду – Хемијски факултет, Катедри за аналитичку хемију, хонорарно ангажована у извођењу вежби на следећим предметима:
Одабране методе инструменталне анализе (351H1) за студенте студијских програма МАС Хемија, МАС Хемија животне средине и ИАС Настава хемије
Одабране области аналитичке хемије (349A1) за студенте студијских програма ОАС Хемија, ОАС Хемија животне средине и ИАС Настава хемије;
Биоаналитичка хемија (341B1) за студенте студијског програма ОАС Биохемија;
Аналитичка хемија 2 (302B1) за студенте студијског програма ОАС Биохемија;
Аналитичка хемија 2 (302H1) за студенте студијског програма ОАС Хемија. 

Области интересовања

Физичко-хемијска карактеризација и проучавање јонских равнотежа биолошки активних и потенцијално биолошки активних супстанци (одређивање киселинских константи, растворљивости, липофилности, проучавање интеракција испитиваних супстанци са разноврсним агенсима у физиолошким условима). 

Знање језика

Српски језик–матерњи;
Енглески језик–општи ниво Ц1 (према Заједничком референтном европском оквиру за језике)
Руски језик–почетни ниво 

Пројекти

Рационални дизајн и синтеза биолошки активних и координационих једињења и функционалних материјала, релевантних у (био)нанотехнологији
пројекат број 172035; домаћи фундаментални пројекат
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р Србије (МПНТР Р Србије)
Руководилац пројекта: др Александар Николић

Публикације

Радови

* Olivera S. Marković, Miloš P. Pešić, Ankita V. Shah, Abu T.M. Serajuddin, Tatjana Ž. Verbić, Alex Avdeef, Solubility-pH profile of desipramine hydrochloride in saline phosphate buffer: Enhanced solubility due to drug-buffer aggregates, Eur. J. Pharm. Sci. 133, 2019, 264–274.
DOI number: https://doi.org/10.1016/j.ejps.2019.03.014 

* Olivera S. Marković, Ilija N. Cvijetić, Mario V. Zlatović, Igor M. Opsenica, Jelena M. Konstantinović, Nataša V. Terzić Jovanović, Bogdan A. Šolaja, Tatjana Ž. Verbić, Human serum albumin binding of certain antimalarials, Spectrochim. Acta A 192, 2018, 128-139.
DOI number: https://doi.org/10.1016/j.saa.2017.10.061 

Саопштења

* Olivera S. Marković, Miloš P. Pešić, Ankita V. Shah, Abu T.M. Serajuddin, Alex Avdeef, Tatjana Ž. Verbić, Desipramine solubility studies: enhanced solubility due to drug-buffer aggregates, 8th World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery, September 9-11, 2019, Split, Croatia, Book of Abstracts, 17.

* Olivera S. Marković, Miloš P. Pešić, Alex Avdeef, Tatjana Ž. Verbić, pH-Dependent solubility profiles of imipramine and amitriptyline hydrochlorides, 8th World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery, September 9-11, 2019, Split, Croatia, Book of Abstracts, 51.

* Olivera S. Marković, Jelena M. Konstantinović, Ilija N. Cvijetić, Susana Amézqueta, Klara Valko, Clara Ràfols, Natalija Đ. Polović, Bogdan A. Šolaja, Tatjana Ž. Verbić, Measurements of plasma protein binding – variety of experimental techniques, 6th World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery, September 4-6, 2017, Zagreb, Croatia, Book of Abstracts, 30.

* Olivera S. Marković, Miloš P. Pešić, Tatjana Ž. Verbić, Alex Avdeef, pH-Dependent solubility profile of desipramine hydrochloride, 6th World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery, September 4-6, 2017, Zagreb, Croatia, Book of Abstracts, 42.

* Olivera S. Marković, Dragana D. Stojkov, Petar M. Ranković, Miloš P. Pešić, Ilija N. Cvijetić, Tatjana Ž. Verbić, The effect of the filter type on the quality of “shake flask” solubility determinations, 53rd Meeting of the Serbian Chemical Society, June 10-11, 2016, Kragujevac, Serbia, Book of Abstracts, 17.

* Olivera S. Marković, Ilija N. Cvijetić, Mario V. Zlatović, Igor M. Opsenica, Nataša V. Terzić Jovanović, Bogdan A. Šolaja, Tatjana Ž. Verbić, Human serum albumin binding of certain antimalarials, 4th World Conference on Physico-Chemical Methods in Drug Discovery and Development, September 21-24, 2015, Red Island, Croatia, Book of Abstracts, 67.

* Olivera S. Marković, Ilija N. Cvijetić, Mario V. Zlatović, Igor M. Opsenica, Nataša V. Terzić Jovanović, Tatjana Ž. Verbić, Bogdan A. Šolaja, Human serum albumin binding of certain antimalarials, 51st Meeting of the Serbian Chemical Society, June 5-7, 2014, Niš, Serbia, Book of Abstracts, 23.

Остале активности

2012. Пракса у Лабораторији рудника Рембас“ у Ресавици у периоду 24. јул–11. септембар (анализа мрког угља и јамског ваздуха)
2013. Волонтер (водич) на изложби „Лабораторија великана-наслеђе српске хемије“ одржаној у Галерији науке и технике САНУ у периоду 5.11–3.12.
2014. Стручна пракса у Агенцији за заштиту животне средине у Београду у периоду 16.06–15.09. (на месту аналитичара у Одељењу за контролу квалитета вода, седимената и земљишта)
2015. Одржала предавање под називом „Пуфери–састав, хемијска својства и значај“ на промоцији „Тамо где наука почиње“ на Хемијском факултету.