IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Др Урош Анђелковић

Виши научни сарадник

 

 

 

 

Адреса:

Центар за хемију
Институт за хемију, технологију и металургију (ИХТМ)
Универзитет у Београду
Студентски трг 12-16
11158 Београд 118, ПAK 105104 Србија

Електронска пошта: uros@chem.bg.ac.rs

Образовање:

1994-1998. Прва београдска гимназија
1998-2004. Дипломирани биохемичар (Хемијски факултет, Универзитет у Београду)
2007-2011. Доктор биохемијских наука (Хемијски факултет, Универзитет у Београду)

Постдок:
2012-2013. Лабораторија за биомолекуларну термодинамику, Факултет за хемију и хемијску технологију,
Универзитет у Љубљани, истраживачка група проф. Јурија Лаха
2013-2014. Лабораторија за протеомику, Центар за биохемију, молекуларну и структурну биологију,
Институт Јожеф Стефан Љубљана, гупа проф. Бориса Турка и проф. Марка Фоновића
2014-2016. Лабораторија за аналитичку биотехнологију и протеомику, Катедра за биотехнологију,
Универзитет у Ријеци, истраживачка гупа проф. Ђуре Јосића

Звања:

Центар за хемију - ИХТМ, Универзитет у Београду

2017. - Виши научни сарадник
2012 -2016. Научни сарадник
2004 - 2011. Истраживач

Одељење за биотехнологију, Универзитет у Ријеци

2019. - Гостујући доцент
2018. - Виши научни сарадник

Области интересовања:

 • Улога глико-компоненте у стабилизацији гликопротеина и преносу биолошке информације.
 • Одређивање структуре протеина и гликана масеном спектрометријом.
 • Протеомика и гликомика.
 • Клиничка протеомика.
 • Производња протеинских лекова из крвне плазме.
 • Термодинамика конформационих прелаза и препознавања протеина са малим молекулима у корелацији са структуром и функцијом.
 • Стабилизација ензима. Имобилизација протеина.

Додатно професионално искуство:

05-07.2007. Гостујући студент на Стретклајд институту за фармацију и биомедицинске науке, Глазгов, Велика Британија (лабораторија за истраживање хране и прехрамбену технологију). Истраживачка група проф. Алистерa Патерсонa и проф. Џонa Пиготa.
05-08.2009. Гостујући истраживач на Институту за медицинску физику и биофизику, Универзитет у Лајпцигу, Немачка (лабораторија за биофизику). Истраживачка група проф. Даниелa Хустерa.
02-05.2010. Гостујући истраживач на катедри за физичку хемију, Факултет за хемију и хемијску технологију, Универзитет у Љубљани, Словенија (лабораторија за биомолекуларну термодинамику). Истраживачка група проф. Јуријa Лахa.

Ангажман у настави:

Одељење за биотехнологију, Универзитет у Ријеци, предмети: „ОМИК“ – методе у биотехнологији и Основе хроматографије биомолекула.

Награде и признања:

2007. БСТ (Британски фонд за стипендије) - стипендија за истраживања у Великој Британији
2009. ДААД (Немачка служба за академску размену) - стипендија за истраживања у Немачкој
2010. Универзитет у Љубљани - стипендија за истраживања на Универзитету у Љубљани
2013. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије - стипендија за постдок
2013. Европска комисија, Ерасмус мундус - стипендија за постдок на Универзитету у Љубљани

Чланства у друштвима:

Биохемијско друштво Србије (члан Федерације европских биохемијских друштва - ФЕБС)
Српско удружење за протеомику (члан Европског удружења за протеомику - ЕуПА)
Организација за хумани протеом (ХУПО)
Друштво физикохемичара Србије
Српско хемијско друштво

Научни пројекти:

Међународни:
2014-2017. ФП7 Мариа Склодовска Кири пројекат (ИАПП): “Методе за високопроточну анализу гликопротеома ”(ХТП-ГликоMeт).
2014-2017. КОСТ акција ФА1402 Унапређење стратегије за процену ризика алергености нових протеина у храни. (ИмпAРAС)
2016-2017. Билатерални научни пројекат Хрватска - Србија: „Протеомски и гликопротеомски приступи у анализи алергених протеаза хране, карактеризација и идентификација супстрата на површини епителних ћелија: корелација између протеазне активности и алергености“.
2015-2017. ХРЗЗ пројекат: “Клиничка протеомика микроорганизама”.
2012-2013. Билатерални научни пројекат Словенија - Србија: „Структурни прелази протеина и њихово препознавање са малим молекулима: Термодинамика у корелацији са функцијом“.

Домаћи:
2011-2014., 2016-2017. МПНТР пројекат: "Производња, изоловање и карактеризација ензима и малих молекула и њихова примена у растворном и имобилизованом облику у биотехнологији хране, биогоривима и заштитити животне средине". (ОИ 172048)
2011-2014., 2016-2017. МПНТР пројекат: „Интеракције природних производа, њихових деривата и комплексних једињења са протеинима и нуклеинским киселинама“. (ОИ 172055)

Развојни и индустријски пројекти:

2020-2021. ФИД ТТ пројекат: „Нови антивирални агенс“.
2019. ЕБРД пројекат: „Нова асептична високопроточна индустријска пумпа за густе, вискозне, абразивне и агресивне флуиде“.

Публикације:

Поглавља у међународним монографијама:

1. Ђ. Јосић, У. Анђелковић. Улога протеомике у персонализованој медицини. У књизи: Персонализована медицина: Нови медицински и друштвени изазов. Едитори: Н. Бодирога-Вукобрат, Д. Рукавина, К. Павелић, Г.Г. Сандер. Спрингер (2016), стр. 179-218.  ИСБН 978-3-319-39349-0

2. Д. Решетар, Т. Мартиновић, С. Краљевић Павелић, У. Анђелковић, Ђ. Јосић. Протеомика и пептидомика као алати за детекцију бактеријске контаминације хране. У књизи: Напредак у дијагностици хране. Едитори: Ф. Толдра, Л.М.Л. Ноле. Вајли-Блеквел (2017), стр. 97-137.  ИСБН 978-1-119-10588-6

3. У. Анђелковић, Ј. Ђакомети, Ђ. Јосић. Раздвајања протеина и пептида. У књизи: Течна хроматографија: примене. Едитори: С. Фанали, П.Р. Хадад, Ц.Ф. Пол, М.Л. Рикола. Елсевир (2017), вол. 2, стр. 107-157. ИСБН 9780128053928

4. У. Анђелковић. Алергије на храну и алергени хране. дои: 10.1016/B978-0-08-100596-5.22824-2 У књизи: Целокупна храномика. Едитор A. Цифуентес. Eлсевир (2021), вол. 3, пп. 157–174. ИСБН: 9780128163955

Радови у међународним научним часописима са СЦИ листе:

2021.

31. З. Лопандић, Л. Драгачевић, Д. Поповић, У. Анђелковић, Р. Минић, М. Гавровић-Јанкуловић. Химерни молекул банана лектина и зеленог флуоресцентног протеина као средство за испитивање везивања лектина за високо манозне гликане на микроорганизмима.  Биомолоекули 11 (2021) 180 дои: 10.3390/biom11020180

2020.

30. У. Анђелковић, И. Гудељ, Т. Kларић, Х. Хинебург, М. Винковић, K. Витине, Н. Довезенски, Д. Викић-Топић, Г. Лауц, З. Вујчић, Ђ. Јосић. Повећање приноса ензимске синтезе хроматографском селекцијом различитих Н-гликоформи инвертазе квасца. Електрофорезе (2020) дои: 10.1002/elps.202000092

29. K. Витине, Р. Антоловић, Д. Јелић, С. Брацановић, М. Цетина, У. Анђелковић, О. Витине, С. Kраљевић Павелић, А. Винтер. Тиенохромен деривати инхибирају експресију пСТАТ1 и пСТАТ5 индуковану цитокинима. Биоорганска и медицинска хемија 30 (2020) 127415 дои: 10.1016/j.bmcl.2020.127415

28. М. Шрајер Гајдошик, У. Анђелковић, Д.  Гашо-Сокач, Х. Павловић, О. Шевчук, Т. Мартиновић, Џ. Kлифтон, М. Бегић, Ђ. Јосић. Анализа протеома листерие моноцитогенес након третмана пиридоксал оксимским дериватима открива смањење количине главног фактора вируленције, листериолизина О.  Истраживања хране међународно 131 (2020) 108951 дои: 10.1016/j.foodres.2019.108951

2018.

27. У. Анђелковић, Ђ. Јосић. Протеомикс базиран на масеној спектрометрији као фудомички алат у истраживањима и обезбеђивању квалитета и сигурности хране. Трендови у науци и технологији хране (2018) дои: 10.1016/j.tifs.2018.04.008

2017.

26. У. Анђелковић, С. Туфегџић, М. Поповић. Употреба монолитних матрикса за високо-проточна раздвајања протеина и пептида у протеомици. Електрофорезе 38 (2017) 2851-2869 дои: 10.1002/elps.201700260
25. Т. Мартиновић, У. Анђелковић, М. Клобучар, У. Чернигој, Ј. Видич, М. Лучић, К. Павелић, Ђ. Јосић. Афинитетна хроматографија на монолитним носачима за истовремено и високо-проточно изоловање имуноглобулина из људског серума. Електрофорезе 38 (2017) 2909-2913 дои: 10.1002/elps.201700216
24. У. Анђелковић, M. Гавровић-Јанкуловић, Т. Мартиновић, Ђ. Јосић. Омик методе као алат за истраживање алергија на храну. Трендови у аналитичкој хемији 96 (2017) 107-115 дои: 10.1016/j.trac.2017.07.011
23. М. Шрајер Гајдошик, У. Анђелковић, Д. Гашо Сокач, Х. Павловић, О. Шевчук, Т. Мартиновић, Џ. Клифтон, Ђ. Јосић. Анализа протеома патогена преносивих храном третираних средствима за дезинфекцију базираним на дериватима пиридоксал оксима. Истраживања хране међународно 99 (2017) 560-570 дои: 10.1016/j.foodres.2017.06.016
22. У. Анђелковић, М. Шрајер-Гајдошик, Д. Гашо-Сокач,Т. Мартиновић, Ђ. Јосић. Фудомика и безбедност хране. Технологија хране и биотехнологија 55 (2017) 290-307 дои: 10.17113/ftb.55.03.17.5044
21. J. Николић, A. Нешић, M. Чавић, Н. Ђорђевић, У. Анђелковић, M. Aтанасковић-Марковић, Б. Дракулић, M. Гавровић-Јанкуловић. Ефекат малондиалдехида на структуру овалбумина и његову интеракцију са Т84 епителним ћелијама. Биохемијски и биофизички радови – опште теме 1861 (2017) 126-134 дои: 10.1016/j.bbagen.2016.11.021

2016.

20. Н. Малатести, А. Хареј, С. Краљевић Павелић, М. Лончарић, Х. Зорц, К. Витине, У. Анђелковић, Ђ. Јосић. Синтеза, карактеризација и ин витро испитивање фотодинамичке активности 5-(4-оцтадеканамидофенил)-10,15,20-трис(Н-метилпиридиниум-3-ил)порфирин трихлорида на ХеЛа ћелијама. Фотодијагностика и фотодинамичка терапија 15 (2016) 115-126 дои: 10.1016/j.pdpdt.2016.07.003
19. Т. Мартиновић, У. Анђелковић, М. Срајер-Гајдошик, Д. Решетар, Ђ. Јосић. Патогени преносиви храном и њихови токсини. Протеомички журнал 147 (2016) 226-235 дои: 10.1016/j.jprot.2016.04.029
18. Л.Д. Брен, М. Пучић-Банковић, Ф. Вучковић, К.Р. Рединг, И. Трбојевић-Акмачић, М. Срајер-Гајдошик, М.И. Кук, М.Ј. Лопез, М. Вурер, Л.М. Камара, У. Анђелковић, Д.Е. Дупуј, Ђ. Јосић. ИгГ и ИгМ гликозилациони образац код пацијената подвргнутих сликом навођеној аблацији тумора. Биохемијски и биофизички радови – опште теме 1860 (2016) 1786-1794 дои: 10.1016/j.bbagen.2016.01.011
17. М.М. Гроздановић, М. Чавић, А. Нешић, У. Анђелковић, П. Акбари, Ј.Ј. Смит, М. Гавровић-Јанкуловић. Актинидин - цистеинска протеаза из кивија нарушава интестиналну баријеру разарањем чврстих међућелијских веза. Биохемијски и биофизички радови – опште теме 1860 (2016) 516-526 дои: 10.1016/j.bbagen.2015.12.005

2015.

16. У. Анђелковић, Т. Мартиновић, Ђ. Јосић. Фудомичка истраживања алергена хране. Садашњи став у науци о храни 4 (2015) 92-98 дои: 10.1016/j.cofs.2015.06.003
15. М. Визовишек, Р. Видмар, Е. Ван Куикелберг, Ф. Импенс, У. Анђелковић, Б. Соботич, В. Стока, К. Геверт, Б. Турк, М. Фоновић. Брзо профилирање протеазне специфичности открива сличну супстратну специфичност за катепсине К, Л и С. Протеомика 15 (2015) 2479-2490 дои: 10.1002/pmic.201400460
14. У. Анђелковић, А. Милутиновић-Николић, Н. Јовић-Јовичић, П. Банковић, Т. Бајт, З. Мојовић, З. Вујчић, Д. Јовановић. Ефикасна стабилизација Сахаромицес церевизие екстерне инвертазе имобилизацијом на модификованим баиделитним нано глинама. Хемија хране 168 (2015) 262-269 дои: 10.1016/j.foodchem.2014.07.055

2014.

13. М. Гроздановић, С. Остојић, И. Алексић, У. Анђелковић, А. Петерсен, М. Гавровић-Јанкуловић. Активни актинидин задржава функцију приликом гастроинтестиналне дигестије и има већу термичку стабилност од Е-64 инхибираног. Журнал науке о храни и пољопривреде 94 (2014) 3046-3052 дои: 10.1002/jsfa.6656
12. З. Милићевић, В. Бајић, Л. Живковић, Ј. Касаповић, У. Анђелковић, Б. Спремо-Потпаревић. Идентификација п53 и његових изоформи у људским ћелијама карцинома дојке. Журнал научног света (2014), Article ID 618698, дои: 10.1155/2014/618698
11. В. Прокоповић, М. Поповић, У. Анђелковић, А. Марсавелски, Б. Рашковић, М. Гавровић-Јанкуловић, Н. Половић. Изолација, биохемијска карактеризација и анти-бактеријска активност БПИФА2 протеина. Aрхиви оралне биологије 59 (2014) 302-309 дои: 10.1016/j.archoralbio.2013.12.005
10. И. Мркић, М. Абугхрен, Ј. Николић, У. Анђелковић, Е. Василопулу, А. Синаниотис, А. Петерсен, Н. Г. Пападопоулос, М. Гавровић -Јанкуловић . Молекуларна карактеризација рекомбинантног Мус а 5 алергена из банане. Молекуларна биотехнологија 56 (2014) 498-506 дои:10.1007/s12033-013-9719-8

2013.

9. М. Поповић, У. Анђелковић, Л. Буразер, Б. Линднер, А. Петерсен, М. Гавровић-Јанкуловић. Биохемијска и имунолошка карактеризација рекомбинантно произведеног антифунгалног цистеин протеазног инхибитора из зеленог кивија (Актинидиа делициоза). Фитохемија 94 (2013) 53-59 дои: 10.1016/j.phytochem.2013.06.
8. М. Поповић, У. Анђелковић, М. Гроздановић, И. Алексић, М. Гавровић-Јанкуловић. Ин Витро антибактеријска активност инхибитора цистеин протеаза из кивија (Актинидиа делициоза). Индијски журнал микробиологије 53 (2013) 100-105 дои: 10.1007/s12088-012-0319-2

2012.

7. У. Анђелковић, С. Теисген, Х.А. Шаидт, М. Петковић, Д. Хустер, З. Вујчић, Термална стабилност изоформи екстерне инвертазе из Сахаромицес Церевизие у корелацији је са површинском густином наелектрисања. Биохемија 94 (2012) 510-515 дои: 10.1016/j.biochi.2011.08.020
6. И. Новаковић, У. Анђелковић, М. Златовић, М.Ј. Гашић, Д. Сладић. Биокоњугати лизозима и морског антибактеријског сесквитерпенског хинона аварона и његових деривата. Хемија биокоњугата 23 (2012) 57-65 дои: 10.1021/bc200330m
5. А. Мерник, У. Анђелковић, И. Дробнак, Ј. Лах. Разлике у енергији развијања ЦцдБ токсина из В. фишери и Е. коли. Словеначки хемијски радови 59 (2012) 548-553.
4. И. Алексић, М. Поповић, Р. Димитријевић, У. Анђелковић, Е. Василопулу, А. Синаниотис, М. Атанасковић-Марковић, Б. Линднер, А. Петерсен, Н.Г. Пападопулос, М. Гавровић-Јанкуловић. Молекуларна и имунолошка карактеризација Мус а 5 алергена из банане. Молекулско истразивање исхране и хране 56 (2012) 446-453 дои: 10.1002/mnfr.201100541

2011.

3. У. Анђелковић, Ј. Лах. Термодинамика и структурне особине изоформи екстерне инвертазе из квасца Сахаромицес Церевисие у растворима гванидинијум-хлорида. Журнал пољопривреде и науке о храни 59 (2011) 727-732 дои: 10.1021/jf103441p

2010.

2. З. Вујчић, А. Миловановић, Н. Божић, Б. Дојнов, М. Вујчић, У. Анђелковић, Н. Лончар. Имобилизација инвертазе из ћелијског зида модификоване са глутаралдехидом за континуалну производњу инвертног шећера. Журнал пољопривреде и науке о храни 58 (2010) 11896-11900 дои: 10.1021/jf101836r
1. У. Анђелковић, С. Пићурић, З. Вујчић. Пречишћавање и карактеризација изоформи екстерне инвертазе из Сахаромицес Церевизие. Хемија хране 120 (2010) 799-804 дои: 10.1016/j.foodchem.2009.11.013

Саопштења на домаћим и међународним конференцијама: >35

Повремени рецензент за међународне научне часописе са СЦИ листе:

 • Садашњи став у науци о храни
 • Хемија хране
 • Журнал хроматографије А
 • Електрофорезе
 • Истраживања хране међународно
 • Журнал функционалне хране
 • Бионаука хране
 • Журнал науке о храни и пољопривреде
 • Међународни журнал протеомике
 • Хроматографија
 • Микроскопска истраживања и технике
 • Словеначки хемијски радови
 • Журнал биохемије хране
 • Технологија хране и биотехнологија
 • Интердисциплинарне науке: рачунарске науке о животу