IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju

Novosti

Poziv na tribinu SANU 6. juna 2017. u 13:00 časova

Pozivamo vas da učestvujete na tribini biblioteke SANU na kojoj će biti prikazana knjiga "Depleted Uranium Induced Petkau Effect – Challenges for the Future" akademika Ljubiše Rakića i profesorke Svetlane Žunić.

Tribina će biti održana 6. juna 2017. u 13:00 časova u Svečanoj sali SANU.

Jedan od govornika na tribini biće Dragana Đorđević, naučni savetnik IHTM.

Predavanja u petak, 19.5.2017, 12 h, NU IHTM, Njegoševa 12

NU IHTM poziva zainteresovane kolege da petak, 19.05.2017, u 12 h prisustvuju predavanjima na temu Prirodni polimeri i gelovi u primenjenoj hemiji i biotehnologijama koja će održati kolega iz Japana

dr Masahiko Bessho, profesor sa Akita Univerziteta (Akita University, International Center for Research and Education on Mineral and Energy Resources, Akita)

i koleginica

Sanja Šešlija iz Centra za elektrohemiju NU IHTM

Predavanja će se održati u velikoj sali NU IHTM, Njegoševa 12.

Nagrada Zadužbine Đoke Vlajkovića

Slađana Popović, doktorand IHTM-a je zaslužila svojim radom objavljenim u časopisu Phytotaxa 2016 nagradu Zadužbine Đoke Vlajkovića koja se prvi put dodeljuje ove godine.

 

docxObrazloženje

pdfOdluka o dodeli nagrade

 

Poziv za učešće u COST radionici o ALD i ultratankim filmovima, SANU, Beograd, 29. i 30. 8. 2017.

U okviru COST akcije MP 1402 HERALD Centar za mikroelektronske tehnologije IHTM organizuje radionicu "ALD and related ultra-thin film processes for advanced devices". Radionica se održava u zgradi SANU, 29. i 30. avgusta 2017, kao satelitski događaj međunarodne konferencije PHOTONICA – VI International School and Conference on Photonics. Više detalja o radionici može se naći na sledećim Internet stranicama:
 

NU IHTM se odazvao pozivu za učešće u akciji "Srce za Milošev osmeh" za pomoć mladom kolegi dr Milošu Nikoliću sa Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković"

U novembru 2015. godine kolektiv Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" pokrenuo je javnu humanitarnu akciju pod nazivom "Srce za Milošev osmeh", u cilju prikupljanja sredstava za transplantaciju srca za svog mladog kolegu, dr Miloša Nikolića. Miloš je 2013. godine oboleo od kardiomiopatije koja se u toku 2015. progresivno pogoršala i transplantacija je bila jedino rešenje. Zahvaljujući zalaganju Univerziteta u Beogradu, kao i velikom odzivu javnosti, neophodna sredstva za Miloševo lečenje sakupljena su za manje od dva meseca i on je otputovao u Beč, gde mu je u oktobru 2016. godine uspešno transplantirano srce. Miloš se još uvek nalazi na programu rehabilitacije na klinici AKH u Beču, gde se uspešno oporavlja.

pdfZahvalnica za učešće u akciji "Srce za Milošev osmeh"

 

Zahvalnica

Poziv na predavanje u okviru Elektrohemijske sekcije SHD

Pozivamo Vas na predavanje u okviru Elektrohemijske sekcije SHD
Denis Sačer, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu
Superkondenzatori zasnovani na grafen/pseudokapacitivnim materijalima

Četvrtak 15. decembar 2016. u 13.30 časova; IHTM, Njegoševa 12, sala u potkrovlju

Detaljnije informacije: www.shd.org.rs/index.php/eh

PhosAgro/UNESCO/IUPAC Partnership in Green Chemistry

Raspisan je konkurs za finansiranje projekata iz oblasti “zelene hemije”.

Pre svega je namenjen mladim istrazivačima kako bi im se pomoglo u realizaciji novih ideja.

Detaljne informacije možete naći u pratećem dokumentu.

pdfPhosAgro/UNESCO/IUPAC Partnership in Green Chemistry

Izložba „Pola veka spektroskopije na Studentskom trgu“

Galerija nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, NU Institut za hemiju, tehnologiju i mealuriju – Centar za hemiju Univerziteta u Beogradu i Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu imaju čast da vas, povodom obeležavanja 175 godina SANU, pozovu na otvaranje izložbe

POLA VEKA SPEKTROSKOPIJE NA STUDENTSKOM TRGU

u četvrtak, 20. Oktobra 2016. Godine u 18 časova (Đure Jakšića br. 2, Beograd)

Poseta kolega iz Hrvatske

Nakon posete srpske istraživačke grupe Zagrebu, u periodu od 6-9. jula 2016. kada su dogovorene istraživačke aktivnosti u prvoj godini realizacije projekta i urađeni prvi eksperimenti karakterizacije materijala, u periodu od 25-30. septembra hrvatska istraživačka grupa je boravila u Beogradu. Tokom petodnevnog boravka urađen je veći broj sinteza novih materijala i dogovorene su aktivnosti na karakterizaciji dobijenih uzoraka, koje treba realizovati u narednom periodu. 

01

S leva na desno: Aleksandar Dekanski, Denis Sečar, Zoran Mandić, Davor Antonić (saradnik hrvatske grupe), Marijana Kraljić Roković,
Suzana Sopčić, Vladimir Panić, Milana Zarić (saradnik srpske grupe), Marijana Pantović, Milica Košević

Pored radnog dela, nije izostalo ni druženje

02   03   04   th 05