IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Obaveštenje za mlade istraživače – konferencija „YOUng Researcher’S Conference - YOURS 2021“

Konferencija „YOUng Researcher’S Conference – YOURS 2021“ održaće se 15-16.10.2021 na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ovogodišnje teme konferencije posvećene su metodama, politikama i tehnologijama u širokom spektru tehničkih nauka, materijala, energije, energetske efikasnosti, životne sredine, industrijskog inženjerstva, saobraćaja i transporta, građevinarstva, upravljanja kvalitetom i drugim srodnim naukama, sa posebnim fokusom do veštačke inteligencije, mašinskog učenja, upravljanja energijom, informacione tehnologije biosistema, robotike i drugih inovativnih trendova. Detalji o konferenciji, poziv za dostavljanje radova, program, kao i prošlogodišnji Zbornik rezimea se može videti na internet strani YOURS 2021. Rok za dostavljane sažetaka je 31.07.2021.