IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Najava konferencije - „4th International Meeting on Materials Science for Energy Related Applications“

Konferencija 4th International Meeting on Materials Science for Energy Related Applications - 4IMMSERA, biće organizovana ONLINE od 22. do 23. septembra 2021. Cilj konferencije je da okupi naučnike iz svih oblasti nauke o materijalima za energetske primene, kao što su  materijali za heterogenu katalizu, gorivne ćelije, baterije, skladištenje vodonika, sisteme za konverziju solarne energije i slično. Jedan od ciljeva sastanka je okupljanje teoretičara i eksperimentalaca koji rade u ovim oblasti. Stoga su teorijske, eksperimentalne i kombinovane studije dobrodošle. Mladi istraživači se posebno podstiču da na Skupu predstave svoja istraživanja.

Rok za prijavu i predaju sažetaka/radova je 15. jul 2021. Ne plaća se kotizacija - učešće na Skupu je besplatno. Zvanični jezik Skupa je engleski. Više detalja o konferenciji, registraciji, predaji i objavljivanju sažetaka/radova može se naći na http://www.ffh.bg.ac.rs/4immsera/

immsera