IHTM PLAVI
Univerzitet u Beogradu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Online-prijava

Molimo OBRIŠITE vaš JMBG iz Predloga rezimea odnosno punog rezimea.

Nazivi svih fajlova treba da budu pisani latiničnim pismom, bez srpskih karaktera (č, ž, š...) i ukoliko pod nekom stavkom npr. Dokazi o ispunjavanju kvalitativnih uslova, treba da priložite više dokumenata, dokumenta skupiti u jedan folder, koji ćete zipovati .ZIP (nikako .rar) a zatim ga uploud-ovati!