IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Милана Зарић

Научни сарадник

 

 

 

 

Адреса:

Центар за електрохемију
Његошева 12, I спрат, соба 26
11000 Београд 6, ПАК 125213
Телефон: +381 11 3640 231
Факс: +381 11 3640 234
Мобилни телефон: +381 63 8431 339
Електронска пошта: mzaric@tmf.bg.ac.rs ; milana.zaric@ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

2018 Доктор техничких наука: Технолошко-металуршки факултет, Универзите у Београду
2010 Дипл. инж. технологије – хемијски инжењер, Технолошко-металуршки факултет, Универзите у Београду

Звања:

2019 Научни сарадник
2015 Истраживач сарадник

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво

Професионлно искуство:

2018/2019 (пет месеци)  ДААД стипедија, Фреј Универзитет Берлин, Немачка
2018 (три месеца)  Erasmus + mobility, Пољопривредни Универзитет у Атини, Грчка
2017 (две недеље) билатерала ДААД програма, RWTH, Ахен, Немачка
2015 –                 ИХТМ – Центар зa електрохемију
2012 (шест месеца) пројекат FP7 REGPOT NANOTECH FTM, Пољопривредни Универзитет у Атини, Грчка
2011 – 2014     Иновациони центар ТМФ, Београд
2008 (четири месеца) ИАСТЕ пракса, Институт за хемијско процесно инжењерство, Универзитет у Штутгарту, Немачка

Награде и признања:

2011 Признање Српског хемијског друштва за остварен успех током студирања

Области интересовања:

Експериментално и теоријско испитивање карактеристика смеша;
Испитивање нековалентних интеракција

Знање језика:

Енглески језик
Немачки језик

Најзначајнији пројекти: Основна истраживања:

2011 – Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу побољшања њене конкурентности, квалитета и безбедности , Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Изабране Публикације: Публиковани радови:

  1. M. M. Zarić, B. Bugarski, M. Lj. Kijevčanin Best methods for calculating interaction energies in 2-butene and butane systems, Comput. Theor. Chem., 1117, 2017, pp. 150-161.
  2. M. Zarić, M. Stijepović, P. Linke, J. Stajic-Trosic, B. Bugarski, M. Kijevčanin, Targeting heat recovery and reuse in industrial zone, Chem. Ind. Chem. Eng. Q., 23 (1), 2017, pp 73-82.
  3. M. Zarić, B. Bugarski, M. Lj. Kijevčanin, Interactions of Molecules with cis and trans Double Bonds: A Theoretical Study of cis- and trans-2-Butene, ChemPhysChem, 17 (2), 2016, pp. 317-324.
  4. 4. M. M. Zarić, N. M. Zarić, J. Ivković, D. Slavnić, B. Bugarski, Recent Deveopment of Bioaugmentation Methods for Tobacco Wastewater Treatment, STUDIA UBB CHEMIA, LX, 4, 2015, pp. 115-124.

Контакт

centar za elektrohemiju

Центар за електрохемију

Адреса:
Његошева 12,
П. фах 473
11000 Београд 6
ПАК 125213
Телефони:
Централа: +381 11 3640 232;
Руководилац Центра (др Владмир Панић): +381 11 3640-231;
Факс: +381 11 3640-234

пошта:
panic@ihtm.bg.ac.rs    

Лаборторије:
Карнегијева 4/III, Београд, соба 305
тел./факс: +381 11 3370 389,
тел: +381 11 3370 390;

Његошева 12, Београд, соба 26
тел./факс: +381 11 3640 234;
тел: +381 11 3370 231;

пошта:
m.avramov.ivic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Милка Аврамов Ивић, Шеф лабораторије 305)
svetlana.strbac@ihtm.bg.ac.rs 
(др Светлана Штрбац, електрокатализа)
jelena.lovic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Јелена Ловић, електрохемијски сензори)
sanjas@ihtm.bg.ac.rs 
(др Сања Стевановић, електронска микроскопија)
v.cvetkovic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Весна Цветковић, Шеф лабораторије 26)
mpavlovic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Мирослав Павловић, електропроводни и електроактивни материјали, ац импеданција)

вебсајт:
elchem.ihtm.bg.ac.rs