IHTM PLAVI
Универзитет у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију
Институт од националног значаја за Републику Србију

grb BUУниверзитет у Београду

Милица Кошевић

Истраживач сарадник

 

 

 

Адреса:

НУ ИХТМ - Центар за електрохемију
Технолошко-металуршки факултет , Карнегијева 4, спрат IV/канцеларија 433, 11000 Београд, ПАК 125213, Србија
Телефон: +381 113303702
Факс: +381 11 3370389
Мобилни телефон: +381 64 3048 233
Електронска пошта: milica.kosevic@ihtm.bg.ac.rs

Образовање:

2011 Дипл. инж. технологије, Технолошко – металуршки факултет, Универзитет у Београду

Звања:

2014 Истраживач приправник
2015 Истраживач сарадник

Чланства у друштвима:

Српско хемијско друштво
International Society of Electrochemistry

Професионлно искуство:

2013 – 2014 Индустрија прецизне мехнике, Инжењер контроле квалитета
2014 ИХТМ – Центар за електрохемију

Области интересовања:

Развој и електрохемијска карактеризација катализатора за гориве спрегове и материјала за израду суперкондензатора
Електрокатализатори на бази металних оксида (Активиране титанске аноде)
Кинетика електрохемијских реакција

Знање језика: Енглески језик

Најзначајнији пројекти: Основна истраживања:

2014 – 2017. Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената у акумулацијама воде за пиће – истраживање метода и поступака смањивања утицаја биогеохемијских аномалија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

2018 – Нов приступ дизајнирању материјала за конверзију и складиштење енергије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Међународни:

2016 – 2017. Билатерални пројекат Србија-Хрватска: Суперкондензатори високе снаге засновани на графен/псеудокапацитивним материјалима

2017 – Билатерални ДААД пројекат Србија-Немачка: Нови  приступи синтези за добијање уређених структура мултикомпонентних металних оксида као униформних превлака активираних титанских анода

Изабране публикације: Публиковани радови:

  1. Milica Košević, Srecko Stopic, Vesna Cvetković, Michael Schroeder, Jasmina Stevanović, Vladimir Panić, Bernd Friedrich, Mixed RuO2/TiO2 uniform microspheres synthesized by low-temperature ultrasonic spray pyrolysis and their advanced electrochemical performances, Applied Surface Science, 464, 2019, 1-9
  2. Milica Košević, Nataša Vukićević, Srećko Stopić,Jasmina Stevanović, Bernd Friedrich, Vladimir Panić, Branislav Nikolić, Structure–Activity/Stability Correlations from the Electrochemical Dynamic Responses of Titanium Anode Coatings Formed of Ordered TiO2@RuO2 Microspheres, Journal of The Electrochemical Society, 165 (15) J1-J8 (2018)
  3. Milica Košević, Srecko Stopic, Andreas Bulan, Jürgen Kintrup, Reiner Weber, Jasmina Stevanović, Vladimir Panić, Bernd Friedrich, A continuous process for the ultrasonic spray pyrolysis synthesis of RuO2/TiO2 particles and their application as a coating of activated titanium anode, Advanced Powder Technology, 28, 2017, 43-49, DOI 10.1016/j.apt.2016.07.015
  4. Gavrilo Šekularac, Milica Košević, Aleksandar Dekanski, Veljko Djokić, Matjaž Panjan, Vladimir Panić, High Energy/Power Supercapacitor Performances of Intrinsically Ordered Ruthenium Oxide Prepared through Fast Hydrothermal Synthesis, ChemElectroChem, 4, 2017, 2535-2541, DOI: 10.1002/celc.201700609
  5. Milica Košević, Vladimir Panić, Jelena Bajat, Vesna Mišković-Stanković, Impedansni odgovor aluminijuma sa zaštitnom prevlakom oksida cerijuma tokom izlaganja hloridnoj korozionoj sredini, Zaštita Materijala, 57, 2016, 305 – 313, doi:10.5937/ZasMat1602305K

Поглављe у књизи:

Milica Košević, Vesna Pavelkić and Bernd Friedrich, Structural, electrocatalytic and capacitive properties of ruthenium/titanium-oxide based electodes synthesized by novel methods in Metals and Metal-Based Electrocatalytic Materials for Alternative Energy Sources and Electronics, ed. Jasmina Stevanović, Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, NY, USA, 2019, pp. 161-198; ISBN 978-153614663-9, e-ISBN 978-153614664-6

Контакт

centar za elektrohemiju

Центар за електрохемију

Адреса:
Његошева 12,
П. фах 473
11000 Београд 6
ПАК 125213
Телефони:
Централа: +381 11 3640 232;
Руководилац Центра (др Владмир Панић): +381 11 3640-231;
Факс: +381 11 3640-234

пошта:
panic@ihtm.bg.ac.rs    

Лаборторије:
Карнегијева 4/III, Београд, соба 305
тел./факс: +381 11 3370 389,
тел: +381 11 3370 390;

Његошева 12, Београд, соба 26
тел./факс: +381 11 3640 234;
тел: +381 11 3370 231;

пошта:
m.avramov.ivic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Милка Аврамов Ивић, Шеф лабораторије 305)
svetlana.strbac@ihtm.bg.ac.rs 
(др Светлана Штрбац, електрокатализа)
jelena.lovic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Јелена Ловић, електрохемијски сензори)
sanjas@ihtm.bg.ac.rs 
(др Сања Стевановић, електронска микроскопија)
v.cvetkovic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Весна Цветковић, Шеф лабораторије 26)
mpavlovic@ihtm.bg.ac.rs 
(др Мирослав Павловић, електропроводни и електроактивни материјали, ац импеданција)

вебсајт:
elchem.ihtm.bg.ac.rs