IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Predavanje prof. Đure Josića

Drage kolege,

na osnovu bilateralnog naučnog projekta u radnu posetu dolazi nam prof. Đuro Josić sa Univerziteta u Rijeci (Republika Hrvatska) i Brown Univerziteta (Providens, SAD). Planirano je da prof. Josić održi dva predavanja.

Prvo predavanje pod nazivom 30 godina monolitnih nosača” počinje u 14:30 h četvrtak 24.05. u sali za sednice Hemijskog fakulteta, Studentski trg 14.

Pozivamo sve zainteresovane za tematiku hromatografskih razdvajanja biomolekula, a posebno mlade istraživače jer će predavanje prikazati i put razvoja od fundamentalnih naučnih istraživanja, preko zaštite intelektualne svojine do osnivanja kompanije „BIA Separations” koja je danas svetski lider u proizvodnji monolitnih nosača.

Tema drugog predavanja je „Visokoprotočna glikomička analiza različitih antitela sisara kao strategija za laboratorijsku dijagnostiku i identifikaciju biomarkera u okviru simpozijuma Srpskog udruženja za proteomiku biće održano u 14:00 h petak 25.5. u biblioteci Biološkog instituta „Siniša Stanković. Apstrakt ovog predavanja nalazi se u prilogu.

S pozdravom,
Uroš Anđelković
Viši naučni saradnik
CH-IHTM

docxAbstract HTP glycomic analysis Belgrade SePA

docxAbstract 30 years monoliths Belgrade