IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Na "Pronalazaštvu-Beograd 2018." u konkurenciji 18 prijavljenih zemalja, Grand Prix nagradu za najbolji pronalazak je dobila dr. Milka Avramov Ivić sa saradnicima za pronalazak "Računarski zasnovan sistem za asistenciju pri dijagnostici malignih oboljenja

Pronalazak je jedan od rezultata međunarodnog projekta EUREKA "Računarski zasnovan sistem za asistenciju pri dijagnostici malignih oboljenja" čiji je rukovodilac  Dr. Milka Avramov Ivić a organizacija nosilac, IHTM, Univerziteta u Beogradu. Organizacije učesnici su i Elektrotehnički fakultet, Tehnološko metalurški fakultet i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Autori pronalaska:

Dr. Milka Avramov Ivić, Prof. Dr. Irini Reljin, Prof. Dr Dušan Mijin, Dr. Jelena Lović, Dr. Sanja Stevanović, Prof. Dr Branimir Reljin, Prof. Dr. Slobodan Petrović, Prof. Dr. Dragan Vuković, Milan Milivojević, dipl. Ing.elektrotehnike, Nikola Mališić,dipl. Ing. аrhitekture, Nenad Šunjevarić, diplomirani ekonomista

Diploma Grand Prix2018

GrandPrix2018