IHTM PLAVI
Naučna ustanova

Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju
Institut od nacionalnog značaja

Poziv za učešće na Simpozijumu o monolitima i letnjoj školi (MSS2018), koji će se održati od 15-20. juna 2018. u Portorožu, Slovenija

Drage kolege,

ako ste zainteresovani za primenu monolitnih matriksa u hromatografskim razdvajanjima biomolekula (proteini, plazmidi i sl.) i partikula (npr.

eksozomi, virusi) i tehnologiju monolitnih matriksa, pozivamo Vas da prijavite učešće na Simpozijum o monolitima i letnjoj školi (MSS2018), koji će se održati od 15-20. juna 2018. u Portorožu, Slovenija.

U okviru letnje škole organizovana su predavanja i praktični trening u laboratorijama kompanije BIA Separations u Ajdovščini (Slovenija) koja je vodeći svetski proizvođač monolitnih hromatografskih matriksa.

Više detalja o simpozijumu možete pronaći na adresi http://www.monolith-events.com

Uroš Anđelković, IHTM-CH

Član organizacionog odbora MSS2018